Rudens palydovės – rudeninės ligos

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai sa­ko, kad gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų su­ves­ti­nė­je ro­dik­lis spar­čiai ky­la į vir­šų. Nuo rug­sė­jo pra­džios ser­gan­čių­jų šio­mis li­go­mis skai­čius ra­jo­ne pa­di­dė­jo de­šim­te­rio­pai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Šią sa­vai­tę mū­sų ra­jo­ne ser­ga­mu­mas ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis pa­sie­kė 44 at­ve­jus 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Vai­kų ser­ga 3,5 kar­to dau­giau nei su­au­gu­sių­jų.

Me­di­kai tei­gia, kad šis su­sir­gi­mų skai­čius iš­au­go per mė­ne­sį. Rug­sė­jo pra­džio­je 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų te­ko 5 su­sir­gi­mai.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad ru­de­nį ser­gan­čių­jų ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis pa­dau­gė­ja kas­met. Tai le­mia ke­le­tas prie­žas­čių. Pa­sak spe­cia­lis­tės, nors orai ge­ro­kai at­vė­so, žmo­nės taip grei­tai ne­per­sio­rien­tuo­ja – dar ren­gia­si per­ne­lyg va­sa­riš­kai ir per­šą­la.

An­tra ver­tus, ru­de­nį pa­pras­tai su­si­da­ro pa­lan­kios są­ly­gos plis­ti ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jai, nes la­bai su­ak­ty­vė­ja šias li­gas su­ke­lian­tys vi­ru­sai.

Tre­čias fak­to­rius, tu­rin­tis įta­kos spar­tes­niam ru­de­ni­nių li­gų pli­ti­mui, – į mo­kyk­las su­gu­ža mo­ki­niai. Ko­lek­ty­vuo­se – di­de­lis glau­dus kon­tak­tas ir li­gos plin­ta spar­čiau.

Gy­dy­to­ja ma­no, kad tu­ri­mi duo­me­nys ga­li ir ne­at­spin­dė­ti re­a­lios pa­dė­ties, nes re­gist­ruo­ja­mi tik tie at­ve­jai, apie ku­riuos ži­no me­di­kai – jei pa­cien­tas krei­pė­si į juos.

Ne­ma­žai žmo­nių ma­no, kad pa­si­rin­ki­mas ser­gant ei­ti į dar­bą ar gy­dy­tis bū­nant na­muo­se – tai tik jų as­me­ni­nis rei­ka­las. Me­di­kai tei­gia, kad pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau šis klau­si­mas jau svars­to­mas ne as­me­ni­niu, o so­cia­li­niu ir eko­no­mi­niu as­pek­tu.

„Anaip­tol taip nė­ra – ser­gan­tie­ji už­kre­čia ko­le­gas, o ir pa­tiems tin­ka­mai ne­si­gy­dant ir li­gai kom­pli­kuo­jan­tis pa­sveik­ti pri­reiks ke­lis­kart dau­giau lai­ko. Dau­giau pi­ni­gų teks iš­leis­ti vais­tams, o ir ne­dar­bin­gas žmo­gus bus kur kas il­giau“, – aiš­ki­na V. Mo­tie­jū­nie­nė.

Pa­sak jos, ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų ig­no­ruo­ti ir lai­ky­ti „ne­kal­to­mis“ ne­ver­ta. Jų kom­pli­ka­ci­jos – bron­chi­tai, plau­čių, inks­tų, au­sies, šla­pi­mo ta­kų, šir­dies rau­mens už­de­gi­mai.

Gri­po epi­de­mi­ja skel­bia­ma, kai 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 100 li­go­nių. Gri­po at­ve­jai tu­rė­tų su­da­ry­ti 30 pro­cen­tų su­sir­gi­mų. Kol kas ma­siš­kai ser­ga­ma vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis – gri­pas ne­diag­no­zuo­tas nė vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų