Sausio 13-osios eksponatus muziejui tenka skolintis +VIDEO

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je nė­ra nė vie­no eks­po­na­to, me­nan­čio kru­vi­nuo­sius Sau­sio 13-osios įvy­kius. Tuo įsi­ti­ki­no mu­zie­ji­nin­kai, reng­da­mi šiai is­to­ri­nei da­tai skir­tą pa­ro­dą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Nuotr. Pa­ro­do­je „1991 m. sau­sio 13-osios kro­ni­ka“ eks­po­nuo­ja­ma nuo­trau­ka iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus fon­dų.

Pa­si­ro­do, moks­lei­viams šian­dien daug leng­viau per­teik­ti prieš­ka­rio Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą nei 20 me­tų se­nu­mo kru­vi­nuo­sius Sau­sio 13-osios įvy­kius. Mu­zie­jus ne­tu­ri nė vie­nos nuo­trau­kos ar ki­to eks­po­na­to, įro­dan­čio, kad sau­sio 13-ąją tarp Par­la­men­to ar te­le­vi­zi­jos bokš­to gy­nė­jų bū­ta ir uk­mer­giš­kių.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus vyr. rin­ki­nių sau­go­to­ja Kris­ti­na Da­ru­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad ren­giant pa­ro­dą, skir­tą Sau­sio 13-osios įvy­kiams at­min­ti, vi­sus to me­to vaiz­dus te­ko sko­lin­tis. Ske­nuo­tus nuo­trau­kų vaiz­dus šiai pa­ro­dai pa­sko­li­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus.

Uk­mer­giš­kiai do­mė­jo­si, gal šio mu­zie­jaus dar­buo­to­jai tu­ri nuo­trau­kų, ku­rio­se bū­tų ma­ty­ti uk­mer­giš­kiai, kru­vi­no­sio­mis sau­sio die­nomis bu­dė­ję sos­ti­nė­je. Ta­čiau to­kių vaiz­dų ko­le­goms ap­tik­ti ne­pa­vy­ko. Ten įam­žin­ti žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos, o ne at­ski­rų re­gio­nų.

Ki­ta mu­zie­ju­je šią sa­vai­tę ati­da­ro­mos pa­ro­dos „1991 m. sau­sio 13-osios įvy­kių kro­ni­ka“ da­lis – įvy­kių kro­ni­kos ir nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų biog­ra­fi­jos. Šie teks­tai bei nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo­trau­kos bu­vo pa­sko­lin­ti iš LR Sei­mo in­ter­ne­ti­nio tin­kla­pio.

Vis­kas, ką Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus sau­go sa­vo ar­chy­vuo­se iš 20 me­tų se­nu­mo sau­sio įvy­kių, – jau po kru­vi­nų­jų įvy­kių Uk­mer­gės gy­nė­jų ruoš­tas pla­ka­tas ir su­seg­tos to me­to vie­ti­nės spau­dos iš­kar­pos.

K. Da­ru­lie­nė ma­no, kad 1991 me­tų įvy­kių nuo­trau­kų mu­zie­jus ne­tu­ri dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia – tuo me­tu la­bai ma­žai kas fo­to­gra­fuo­da­vo. Ki­tas da­ly­kas – tas lai­kas bu­vo ne­fik­suo­ja­mas, nes jis bu­vo lyg ir sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Ta­da la­bai ma­žai kas su­vo­kė gy­ve­ną is­to­riš­kai be­ ga­lo svar­bių įvy­kių ver­pe­te. Ma­žai kas su­vo­kė, kad to­kie kad­rai yra is­to­ri­ja.

Pa­šne­ko­vės ma­ny­mu, yra ir dar vie­na svar­bi prie­žas­tis, ko­dėl, re­gis, ne­to­li­mos is­to­ri­jos re­lik­vi­jų nė­ra mu­zie­ju­je, – bai­mė. Žmo­nės, ma­tyt, tie­siog bi­jo­jo be­si­drie­kian­čio KGB šlei­fo.

Tai, kad yra la­bai ma­žai ne tik Sau­sio 13-osios, bet ir Są­jū­džio lai­kų nuo­trau­kų, by­lo­ja ir ne­se­niai ša­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų pa­tir­ti įspū­džiai. Ban­dy­da­mi su­rink­ti to laik­me­čio fo­to­gra­fi­jas jie įsi­ti­kino, kad tai be­veik ne­įma­no­ma. Jų nė­ra. Žmo­nės tie­siog šiaip sau prie ba­ri­ka­dų ar su tri­spal­vė­mis ran­ko­se ne­si­fo­tog­ra­fa­vo.

K. Da­ru­lie­nė sa­ko, kad jos pa­čios na­muo­se yra vie­nin­te­lė tą me­tą at­spin­din­ti nuo­trau­ka: jo­je – vy­ras Egi­di­jus ša­lia tri­spal­vės. Mu­zie­ji­nin­kė ma­no, kad pa­na­šių nuo­trau­kų ga­li tu­rė­ti ir dau­giau uk­mer­giš­kių. Jei šie itin re­ti is­to­ri­jos kad­rai pa­siek­tų mu­zie­jų, jei mu­zie­jų pa­siek­tų ra­šy­ti­niai gy­vų­jų liu­di­nin­kų pri­si­mi­ni­mai, gal, ren­giant ki­tą ju­bi­lie­ji­nę pa­ro­dą, eks­po­na­tų sko­lin­tis ne­rei­kė­tų.

Tie­sa, yra dar vie­na pro­ble­ma – is­to­ri­nių ver­ty­bių mu­zie­jus nu­pirk­ti ne­tu­ri jo­kių šan­sų – jau dve­jus me­tus už pi­ni­gus Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ne­bu­vo įsi­gy­tas nė vie­nas eks­po­na­tas. Tam tie­siog nė­ra pi­ni­gų. Tad nuo­trau­kas mu­zie­jui ga­li­ma ar­ba do­va­no­ti, ar­ba leis­ti nu­ske­nuo­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų