Zi­ta BATAITIENĖ

 

Bė­ga Di­džio­ji sa­vai­tė, o ar pa­jė­giam ją pa­jus­ti ir su­si­kaup­ti? Švais­to­me lai­ką ne­pa­bai­gia­miems rū­pes­čiams, kei­kia­me il­gai už­si­bu­vu­sią žie­mą, ne­ti­kė­tai už­griu­vu­sį po­tvy­nį... O že­mė bun­da, nors dar mie­ga dai­go sie­la.

Pa­miš­kėm ir pau­piais šliau­žio­ja tirš­ti rū­kai, ra­miai at­sė­li­na si­dab­ri­nės su­te­mos, kvie­čia pa­ū­ka­vu­sios to­lu­mos ir aukš­tu­py­je al­man­tys upokš­niai. Tai pa­va­sa­rio at­ra­di­mo jaus­mas. Ne­pa­kar­to­ja­mas nau­jo se­zo­no vir­smas. Tar­si lau­kiant pra­žys­tan­čio pir­mo­jo obels žie­do. O kai iš­si­sklei­džia tūks­tan­čiai žie­dų - ne­spė­jam jais pa­si­gro­žė­ti... Pa­ma­tom tik žie­mą. Per te­le­vi­zo­rių, kai pa­gei­da­vi­mų kon­cer­te gra­žiau­sias dai­nas vai­kai ski­ria mo­ti­noms...

Di­džio­ji sa­vai­tė. Ne­va­lia bar­tis, sko­lin­tis ir pa­vy­dė­ti. Ypač Di­dį­jį šeš­ta­die­nį, nes ne­si­seks gy­ven­ti... Ta­čiau nie­kas ne­už­draus juo­kau­ti, šmaikš­tau­ti, nes ba­lan­džio pir­mo­ji – juo­kų ir me­la­gių die­na. Jei šią die­ną ki­tų ne­ap­gau­si, tai pats bū­si ki­tų ašt­ria­lie­žu­vių ap­mau­tas...

Ba­lan­džio mė­ne­sio pa­va­di­ni­mas ir kil­mė – “paukš­tiš­ka”, kaip ir ki­tų pa­va­sa­rio mė­ne­sių. Bib­li­niam per­so­na­žui No­jui aly­vos ša­ke­lę sna­pe ir ži­nią apie tva­no pa­bai­gą taip pat at­ne­šė ba­lan­dis...

Ba­lan­džio pir­mą­ją pa­sau­lis šven­čia Paukš­čių die­ną. Šiuos me­tus Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja pa­skel­bė bal­to­jo gan­dro me­tais. Šis na­cio­na­li­nis lie­tu­vių paukš­tis – vi­sų ger­bia­mas ir my­li­mas. Jų įsi­kū­ri­mas so­dy­bo­je – gar­bės ir lai­mės sim­bo­lis. Žmo­nės sa­ko: “Jei gan­drą nu­šau­si – ran­ka nu­džius”. Pa­ma­čius gan­drą pir­mą kar­tą mo­te­rys tu­ri ska­re­lės ker­tėj maz­ge­lį už­riš­ti – ta­da ge­rai meg­sis agur­kai...

Mū­sų ša­ly­je pe­ri try­li­ka tūks­tan­čių gan­drų po­rų. Bal­tie­ji spar­nuo­čiai iš to­li­mo­sios Af­ri­kos – sa­vo žie­mo­ji­mo vie­tos – jau sau­sio mė­ne­sį su­si­ruo­šia Lie­tu­von ir tūks­tan­čius ki­lo­met­rų įvei­kia, kad pa­siek­tų gim­ti­nės liz­dą. Bal­tie­ji gan­drai jau su­ka ra­tus ir Uk­mer­gės kraš­te.

Šiais me­tais šven­tos Ve­ly­kos ka­ta­li­kams ir or­to­dok­sams at­ei­na tą pa­čią die­ną. Taip pa­si­tai­ko tik vie­ną kar­tą per ke­le­tą me­tų. Jau Ana­pi­lin iš­ėjęs po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II pa­siū­lė pra­de­dant nuo tre­čio­jo tūks­tant­me­čio pir­mų­jų me­tų vi­siems krikš­čio­nims Ve­ly­kas švęs­ti vie­nu me­tu, bet šis siū­ly­mas taip ir li­ko be at­sa­ko.

Švie­sios at­min­ties dva­si­nin­kas Ka­zi­mie­ras Va­si­liaus­kas taip pri­si­mi­nė šven­tų Ve­ly­kų lau­ki­mą: “Ei­da­mi iš­pa­žin­ties vie­ni ki­tų at­si­pra­šy­da­vo­me, ir ma­ny­čiau, kad toks vi­di­nis žmo­gaus pa­si­ruo­ši­mas pri­si­kė­li­mo šven­tėms bu­vo bū­din­gas vi­siems to me­to žmo­nėms”. Kaip pa­pras­ta at­ras­ti ma­žus, bet mie­lus da­ly­kus, jaus­ti Am­ži­ny­bę va­lan­do­je!

Pa­lai­min­to pri­si­kė­li­mo ry­to! Kar­tais pa­sau­lis tel­pa ir kai­mo baž­ny­tė­lės lan­ge...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų