Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ši sa­vai­tė vi­so­je Eu­ro­po­je bu­vo pa­žen­klin­ta ge­du­lo žen­klu dėl avia­ka­tast­ro­fos Len­ki­jo­je. Šios ša­lies va­do­vas ir vi­sas Len­ki­jos eli­tas į gim­ti­nę iš Ru­si­jos ke­liau­ja kars­tuo­se. Te­be­se­ka­me kiek­vie­ną pra­ne­ši­mą, kiek­vie­ną de­ta­lę apie be­pre­ce­den­tę tra­ge­di­ją ir ga­li­mas jos prie­žas­tis. Lie­tu­vos tri­spal­vės su ge­du­lo žen­klais tris die­nas plaz­dė­jo ir Uk­mer­gė­je.

Kaž­ko­dėl po tra­ge­di­jos iš kar­to pri­si­mi­niau mū­sų – žur­na­lis­tų skry­džius su Pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi į Eu­ro­pos ša­lis. Nors už ke­lio­nę rei­kė­jo su­si­mo­kė­ti pa­tiems, vi­si kvies­ti re­gio­ni­nės spau­dos at­sto­vai kaip di­džiau­sią pa­gar­bą pri­ėmė pre­zi­den­tū­ros kvie­ti­mą ly­dė­ti ša­lies va­do­vą ke­lio­nė­se į Ru­mu­ni­ją, Šve­di­ją, Por­tu­ga­li­ją, Len­ki­ją ir ki­tas ša­lis.

Da­bar vi­si me­na­me – sė­dant į lėk­tu­vą jau­tė­si be­ga­li­nis sau­gu­mo jaus­mas. Juk kas ga­li nu­tik­ti lei­džian­tis į ke­lio­nę drau­ge su svar­biau­siu ša­lies žmo­gu­mi?

Tik­riau­siai tą pa­tį gal­vo­jo ir į Ka­ty­nės tra­ge­di­jos mi­nė­ji­mą ke­lia­vę Len­ki­jos de­le­ga­ci­jos na­riai. De­ja, li­ki­mas lė­mė ką ki­ta.

Len­ki­jos eli­to žū­tis šia sa­vai­tę iš pir­mų­jų laik­raš­čių pus­la­pių ir ži­nių lai­dų iš­stū­mė  mū­sų ša­lies įvy­kius. Vie­nas iš jų – Sei­mo ne­pri­ta­ri­mas tie­sio­gi­niams me­rų rin­ki­mams.

Nors, anot ap­klau­sų, dau­gu­ma gy­ven­to­jų bei pa­ti ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pri­ta­ria, kad me­rai bū­tų ren­ka­mi tie­sio­giai, Sei­mo na­riai nu­ta­rė ki­taip. Ne­di­de­le bal­sų per­sva­ra Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­soms jie ne­pri­ta­rė. Ką gi, viskas liks po se­no­vei. Pa­va­sa­rį iš­si­rink­si­me ta­ry­bas, o jų na­riai tar­pu­sa­vy­je nu­spręs, kas taps ra­jo­no va­do­vu.

Ki­ta ver­tus, ką ga­li ži­no­ti, kaip čia ge­riau. Juk ir Sei­mą rin­ko­me pa­tys, o da­bar vie­ni ki­tiems bru­kam prie­kaiš­tus: ką iš­si­rin­kom, tą ir tu­ri­te...

Tra­ge­di­ja pra­si­dė­ju­si ši ba­lan­džio sa­vai­tė Lie­tu­vo­je baig­sis pra­smin­gu ren­gi­niu – šva­ri­ni­mo­si ak­ci­ja „Da­rom“. Vi­suo­se mies­tuo­se žmo­nės ap­si­gin­kluos šiukš­lių mai­šas, pirš­ti­nė­mis, kas­tu­vais, grėb­liais ir ke­liaus kuop­ti pa­lau­kių, pa­miš­kių, par­kų ir grio­vių.

Ta­čiau kai ku­rie uk­mer­giš­kiai į šią ak­ci­ją žiū­ri kiek skep­tiš­kai ir sa­ko, kad mū­sų mies­te tal­kos or­ga­ni­zuo­ja­mos kiek­vie­ną pa­va­sa­rį jau dau­giau nei 10 me­tų. O at­ėjo „Da­rom“ ir, at­ro­do, kad be šios ak­ci­jos ren­gė­jų pa­tys ne­pa­jėg­tu­me tal­kų su­reng­ti ir po žie­mos ap­si­kuop­ti.

Po­li­ti­kams bei be­si­brau­nan­tiems į po­li­ti­ką tal­ka – pui­ki pro­ga pa­ro­dy­ti sa­ve. O to pa­si­ro­dy­mo šie­met vi­siems oi kaip dar rei­kės. Vie­ni ra­šys pa­reiš­ki­mus, ki­ti or­ga­ni­zuos ren­gi­nius, šelps ne­įga­liuo­sius, rengs kon­kur­sus, sa­kys kal­bas prie pa­min­klų, žars­tys pa­ža­dus, gir­sis nu­veik­tais dar­bais. Ir vi­sa tai dėl vie­no šven­to rei­ka­lo – rin­ki­mų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų