Zi­ta BATAITIENĖ

 

Po ge­gu­tės ku­ka­vi­mu – šil­to pa­va­sa­rio iš­troš­ku­si Lie­tu­va. To­kią ža­lią spal­vų ga­mą iš­vy­si tik­tai pa­va­sa­rį: sa­lo­ti­nės kle­vų pe­te­liš­kės, žals­vi ber­žų žir­gi­nė­liai, su­la­po­ju­sios, žie­dus sklei­džian­čios ie­vos... O ge­gu­tė jau už­ku­ka­vo ba­lan­džio pa­bai­go­je. Ne­su­lau­ku­si sa­vo var­du pa­va­din­to mė­ne­sio... Mū­sų pro­tė­viai švęs­da­vo Ge­gu­tės die­ną – tą­dien, kai pir­mą­syk iš­girs­da­vo ge­gu­tę ku­kuo­jant.Tai – pa­va­sa­rio pra­na­šė. Už­ku­kuo­da­ma ji su­sting­do žmo­nių bū­se­nas. Jei tuo me­tu gu­li – vi­sus me­tus bū­si tin­gi­nys, jei esi al­ka­nas – vi­sus me­tus ba­dau­si, jei cen­to ne­tu­ri ki­še­nėj – tur­tų nesu­si­krau­si... Ge­gu­tė nu­le­mia žmo­nių gy­ve­ni­mus, li­ku­sius me­tus skai­čiuo­da­ma...

Šią sa­vai­tę pro­fe­si­nes šven­tes mi­ni įvai­rias spe­cia­ly­bes tu­rin­tys žmo­nės. Ant­ra­die­nį – šven­to­jo Flo­ri­jo­no – ug­nia­ge­sių glo­bė­jo die­na. Ji pa­žen­klin­ta ug­ni­mi ir pa­si­au­ko­ji­mu. Pa­vo­jin­gos pro­fe­si­jos at­sto­vai nuo­lat žvel­gia mir­čiai į akis, ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­bė­mis. Ge­gu­žė skel­bia­ma prieš­gais­ri­nės sau­gos mė­ne­siu. Prieš ke­lis me­tus im­ta mi­nė­ti Van­dent­var­kos dar­buo­to­jų die­ną – ge­gu­žės penk­tą­ją. No­ri­ma at­kreip­ti dė­me­sį į ge­ria­mo van­dens ko­ky­bę, ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas.

Penk­ta­die­nis – spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na. Ją mi­ni gim­to­sios kal­bos puo­se­lė­to­jai, žur­na­lis­tai, mė­gin­da­mi ap­gin­ti „su­klu­pu­sį“ žo­dį. Prie spaus­din­to žo­džio kas­dien len­kia­si bib­lio­te­ki­nin­kai, spar­nuo­to žo­džio vis ieš­ko po­etai... Žo­džiai kas­dien su­kren­ta į kiek­vie­ną pa­si­ro­dan­tį laik­raš­tį... Ži­niask­lai­da yra vie­na iš val­džių. Jos for­ma ga­lin­ges­nė už įsta­ty­mus. Ana­to­li­jus Fran­sas yra sa­kęs: „At­si­ke­li ir nė­ra ži­nių. Tai ka­tast­ro­fa”.

O ar ga­li taip at­si­tik­ti, kad iš­tuš­tės kny­gų len­ty­nos bib­lio­te­ko­se? Juk vis ma­žiau nau­jų kny­gų pa­ten­ka į skai­ty­to­jų ran­kas. O į bib­lio­te­kas at­ei­na tie, ku­rie nau­jos kny­gos nu­si­pirk­ti ne­be­iš­ga­li…

Ne ma­žiau svar­bi – tarp­tau­ti­nė Rau­do­no­jo Kry­žiaus die­na, mi­ni­ma ge­gu­žės aš­tun­tą­ją. Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai ne­abe­jin­gi ba­dau­jan­tiems, nuo po­tvy­nio, že­mės dre­bė­ji­mo nu­ken­tė­ju­siems. Hu­ma­niz­mo idė­jų ve­di­ni jie gel­bė­ja žmo­nių gy­vy­bes.

Sa­vait­ga­lis ga­li tap­ti skan­da­lin­gu dėl dvie­jų pa­ra­dų. Vil­niaus gat­vė­mis pra­žy­giuos sek­su­a­li­nės ma­žu­mos: gė­jai, les­bie­tės, tran­ssek­su­a­lai, ki­tą die­ną – ka­ro ve­te­ra­nai, mi­nė­da­mi 65-ąsias Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos me­ti­nes... Vi­si su sa­vo sim­bo­li­ka ir tiks­lu at­kreip­ti dė­me­sį į sa­ve...

Šią sa­vai­tę ga­li­ma švęs­ti Sau­lės die­ną, “ci­bu­li­nes” ar tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tę. Juk sau­lė – ne tik karš­tas ru­tu­lys, bet ir ste­buk­las, do­va­no­jan­tis nau­ją die­ną. Ta­da sklei­džia­si tul­pės, o per Sta­nis­lo­vą šei­mi­nin­kės sten­gia­si svo­gū­nus iš­pu­ren­ton ežion su­kiš­ti...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų