Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Leng­viau at­si­kvė­pė­me at­lė­gus šal­čiams. Iš­ėjus pro du­ris ne­be­kaus­to spei­gas, net kvė­puo­ti ta­po leng­viau. Šią sa­vai­tę – net dvi šven­tės, tai­gi ge­ras oras bu­vo la­bai pa­gei­dau­ja­mas. Šv. Va­len­ti­no die­na bei Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – abi jos la­bai skir­tin­gos, ver­ti­nant pa­gal pra­smi­nį jų ry­šį. Įsi­my­lė­jė­lių die­na – kur kas la­biau in­di­vi­du­a­li­zuo­ta nei su­telk­to pi­lie­tiš­ku­mo au­rą tu­rin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na.

Ta­čiau net ir to­kios „skir­tin­gų po­lių“ šven­tės tu­ri vie­ną ben­drą bruo­žą: ir Va­len­ti­no die­na, ir Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na le­ga­liai šven­čia­mos tik at­ga­vus Ne­pri­klau­so­my­bę. Jei apie pir­mą­ją dau­ge­lis net gir­dė­ti ne­bu­vo­me gir­dė­ję, ant­ro­ji nuo pat 1940-ųjų iki to lai­ko bu­vo po­grin­dy­je.

Da­bar švęs­da­mi Va­sa­rio 16-ąją daž­nas ne­be­su­si­mąs­to­me, jog prieš ke­lis de­šimt­me­čius, so­viet­me­čiu, ši šven­tė bu­vo drau­džia­ma, o ban­dy­mas ją pa­mi­nė­ti grė­sė di­de­liais ne­ma­lo­nu­mais. Pa­me­nu, dar stu­di­jų lai­kais, kai kiek­vie­na­me stu­den­tų kur­se, gru­pė­je ir ben­dra­bu­ty­je knibž­dė­te knibž­dė­jo tuo­me­ti­nio sau­gu­mo ver­buo­tų in­for­ma­to­rių, šios die­nos šven­ti­mas ga­lė­jo už­trauk­ti ne­ma­žų bė­dų. Pats rim­čiau­sias so­vie­ti­nės sis­te­mos ser­gė­tų­jų ver­dik­tas – ša­li­ni­mas iš uni­ver­si­te­to – ga­lė­jo ap­vers­ti vi­są „nu­si­kal­tė­lio“ gy­ve­ni­mą.

Kaip ty­čia vie­nos kam­ba­rio drau­gės gim­ta­die­nis su­ta­po su šia da­ta. Ta­čiau „prie so­vie­tų“ net as­me­ni­nę šven­tę tą­dien triukš­min­gai švęs­ti bu­vo ne­ma­ža avan­tiū­ra. Mu­zi­ka ir šur­mu­lys, sklin­dan­tys iš kam­ba­rio, kaip ir rei­kė­jo ti­kė­tis, už­kliu­vo ko­ri­do­riais šmi­ri­nė­jan­tiems ir au­sis prie du­rų kai­šio­jan­tiems sau­gu­mie­čių in­for­ma­to­riams. Be­je, kai ku­rių jų vei­dus da­bar ten­ka ma­ty­ti po­li­ti­nes te­mas gvil­de­nan­čio­se te­le­vi­zi­jos lai­do­se, tarp ša­lies li­ki­mą le­mian­čių sei­mū­nų, Vy­riau­sy­bės at­sto­vų... Po no­si­mi pa­kiš­tas pa­sas kiek pa­gel­bė­jo, ta­čiau ki­tą die­ną iš­kvies­ti ant ki­li­mė­lio vis tik bu­vo­me per­spė­ti, jog gim­ta­die­nio šven­tė ne­nu­ken­tės ir ati­dė­ta...

Daug kas pa­si­kei­tė nuo to lai­ko. Va­sa­rio 16-ąją lais­vai plaz­da tri­spal­vės. Iš nuo aky­lų ir au­sy­lų so­vie­ti­nių cen­zo­rių sle­pia­mos me­ta­fo­rų bei va­di­na­mo­sios Ezo­po kal­bos gniauž­tų iš­si­va­da­vo min­tis ir žo­dis. Ga­li­me pa­prie­kaiš­tau­ti jau­na­jai kar­tai, kad pra­smin­ga Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­tė lie­ka nu­stelb­ta prieš po­rą die­nų su šir­de­lių ir bu­či­nu­kų lie­tu­mi pra­ūžu­sios „va­len­tin­kės“.

Bet ne­pri­ekaiš­tau­ki­me. Ge­riau pa­si­džiau­ki­me, kad jie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą su­pran­ta kaip pri­gim­ti­nę tau­tos nuo­sa­vy­bę, kad ne­pa­ty­rė as­me­ny­bę iš­krei­pian­čios dvi­vei­diš­kos san­tvar­kos ypa­tu­mų. Kuo dau­giau tik­ro­jo pa­si­di­džia­vi­mo, tuo ma­žiau te­rei­kia pa­to­so...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų