Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Sa­vai­tė bu­vo ku­pi­na šur­mu­lio ir links­my­bių. Triukš­ma­vo, bil­dė­jo, šo­ko ir vis­kuo, kas po ran­ka, barš­ki­no spal­vin­giau­si per­so­na­žai. Ši­taip, šven­čiant Už­ga­vė­nes, ban­dy­ta iš­va­ry­ti žie­mą – ka­dai­se ji įsi­vaiz­duo­ta kaip siau­bū­nė, blo­gio de­mo­nas, ku­ris esą pa­bė­ga iš­si­gan­dęs di­džiu­lio triukš­mo. To­dėl, no­rint at­si­kra­ty­ti tam­sos ir sting­dan­čio šal­čio jė­gų, rei­kia dau­žy­tis, tran­ky­tis, kad jos skuos­tų neat­si­gręž­da­mos.

Taip ir da­rė žie­mos va­ry­mo šven­tės da­ly­viai įvai­rio­se ša­ly­se. Kai ku­rio­se su­reng­ti to­kie įspū­din­gi pa­si­ro­dy­mai, jog, sa­ko­ma, iš­mo­ne ir mar­gu­mu ga­lė­tų pra­nok­ti net įžy­miuo­sius Bra­zi­li­jos kar­na­va­lus.

Jų ar ko ki­to iš­si­gan­do bal­to­ji ka­ra­lie­nė, ne­ži­nia. Ta­čiau jau ėmė trauk­tis ir lei­džia pri­mirš­ti dar ką tik kiau­rai vė­ru­sį spei­gą, žie­miš­ką mig­lą ne tik že­mė­je, bet ir mū­sų min­ty­se. Švie­siau, dau­giau sau­lės, ši­lu­mo­je mau­do­si van­de­ni­jan­tys var­vek­liai, o kaž­kur ir paukš­tu­kų čiul­be­sys gir­di­si...

Tie var­vek­liai gra­žiai at­ro­do tik pa­sto­gė­se. Iš tik­rų­jų lyg pa­sa­lū­nai, pik­tie­ji žie­mos pa­siun­ti­niai, ty­ko pro­šal pra­ei­nan­čių­jų, pa­si­ren­gę pul­ti. Už­si­žiop­so­si prie ko­kio pa­sta­to – ir bumb­tels iš vir­šaus. Ge­rai, jei – tik pa­lei no­sį, o ne kaip vie­nai pra­ei­vei, ku­rią pa­čia­me cen­tre „iš­mau­dė“ nuo sto­go nu­va­žia­vęs di­džiu­lis snie­go lui­tas.

Grį­žu­si na­mo pa­si­guo­dė – ge­rai, kad ne­pri­tren­kė. O na­miš­kiai lie­pė vaikš­čio­jant ne­žiop­so­ti ir dau­giau į vir­šų žiū­rė­ti. Tad lie­tu­vių liau­dies iš­min­tį, mo­kan­čią žvelg­ti ten, kur ko­ją sta­tai, šiuo snie­go „pa­si­va­ži­nė­ji­mo“ nuo sto­gų me­tu pra­var­tu pri­si­min­ti vi­siems. Ir ne­pa­mirš­ti pa­kel­ti akių į dan­gų.

Ket­vir­ta­die­nį sos­ti­nė­je pra­si­dė­jo ke­lias die­nas truk­sian­ti kny­gų mu­gė. Tai – try­lik­to­ji tarp­tau­ti­nė Vil­niaus kny­gų mu­gė, va­di­na­ma vie­nu lau­kia­miau­sių me­tų ren­gi­nių. Iš vi­sų Lie­tu­vos kam­pe­lių į jį plūs­ta tie, ku­rie ne­abe­jin­gi kny­gai.

Ke­liau­ja į mu­gę ir Uk­mer­gės moks­lei­viai, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jai. Trau­kia iš­vys­ti sa­vų bei už­sie­nio lei­dyk­lų sten­dus, su­si­tik­ti su au­to­riais, įsi­gy­ti nau­jų, o gal ir se­nes­nių kny­gų, ka­len­do­rių, ki­tų lei­di­nių.

Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ją, ki­tus ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius džiu­gi­na ne­sen­kan­tis vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mas. Jie tei­gia ga­lin­tys pa­neig­ti mi­tą, jog kny­gai šian­dien lie­ka vis ma­žiau vie­tos žmo­nių šir­dy­se. Elek­tro­ni­nių kny­gų tech­no­lo­gi­jų kū­rė­jams, ža­dan­tiems grei­tą įpras­tų spau­di­nių mir­tį, dar tek­tų il­go­kai pa­lauk­ti sa­vo prog­no­zių iš­si­pil­dy­mo. Jei­gu jos ap­skri­tai iš­si­pil­dys...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų