Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Bal­tos snie­guo­lės – ta­ry­tum tik­ras gam­tos ste­buk­las: lau­ke dar šal­nos ar net snie­gas, o jos jau bo­luo­ja bal­tus var­vek­liu­kus pri­me­nan­čiais žie­de­liais. Pir­mo­sios snie­guo­lės, ta­ry­tum mer­gai­tės, la­bai la­bai sku­ban­čios gy­ven­ti...

Ši sa­vai­tė – pas­ku­ti­nė ko­vą. Jos įvy­kių sū­ku­ry­je ke­li lie­tu­viš­ki se­ria­lai – ne­si­bai­gian­tis FNTT ir in­tri­go­mis pul­suo­jan­tis Ke­džių šei­mos. Ir vie­nas, ir ki­tas – iš­tep­lio­tas įvai­rio­mis po­li­ti­nėmis spal­vo­mis bei at­spal­viais. Nie­ko ste­bė­ti­na – ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai, ir nuo to, kaip šian­dien pa­si­ro­dys vi­suo­me­nei, ga­li pri­klau­sy­ti bū­si­mo­jo kan­di­da­to ket­ve­rių me­tų ge­ro­vė...

Uk­mer­gė­je ši sa­vai­tė pri­me­na ato­slū­gį po kra­tų ban­gos sa­vi­val­dy­bė­je, „Izo­ba­ro­je“ ir aukš­tų ra­jo­no val­di­nin­kų na­muo­se.

Kra­tos sa­vi­val­dy­bė­je – tik­rai ne kas­die­ni­nis įvy­kis. Ne­pai­sant to, ra­jo­no va­do­vai ne­ma­to pra­smės apie tai in­for­muo­ti gy­ven­to­jus. At­virkš­čiai – jei ne spau­da, mie­lai bū­tų nu­ty­lė­ję šiuos fak­tus.

Ki­ta ver­tus, sa­vi­val­dy­bė­je ir be pra­ne­ši­mų spau­dai yra kas veik­ti. Vie­na to­kių veik­lų – tei­sin­tis dėl įvai­rių skun­dų. Opo­zi­ci­ja jais yra už­ver­tu­si įvai­rias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas, pro pa­di­di­na­mą­jį stik­lą nars­tan­čias be­veik vi­sus mū­sų mies­te įgy­ven­di­na­mus pro­jek­tus...

Nuo įtam­pos ir stre­so ga­lė­si­me pa­bėg­ti sek­ma­die­nį, ba­lan­džio 1-ąją – Me­la­gių die­ną. Iš­dai­gų ir juo­ko die­na nuo se­no yra mi­ni­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je. Se­niau ji tap­da­vo net sėk­mės bū­ri­mu. Ma­ny­ta: jei­gu tą die­ną nie­ko ne­pri­gau­si, bus ne­lai­min­gi me­tai.

Pas­ku­ti­nė šios sa­vai­tės die­na – Ver­bų sek­ma­die­nis. Tai reiš­kia, kad iki šven­tų Ve­ly­kų li­ko vie­na sa­vai­tė.

Dau­ge­ly­je ša­lių šią die­ną va­di­na Pal­mių sek­ma­die­niu – pa­gal Evan­ge­li­ją, Kris­tui įjo­jus į Je­ru­za­lę, žmo­nės jam po ko­jo­mis klo­ję pal­mių ša­kas. Tam įvy­kiui at­min­ti im­ta šven­tin­ti ver­bas.

Ta­čiau šios apei­gos su­si­ju­sios su pa­go­niš­kuo­ju me­džių kul­tu. Per pa­va­sa­rio šven­tes bū­da­vo gar­bi­na­mi anks­čiau­siai at­bun­dan­tys au­ga­lai. Ti­kė­ta, kad juo­se be­si­kau­pian­ti gy­vy­bės, au­gi­mo ir vai­sin­gu­mo jė­ga.

De­ja, Ve­ly­kų pa­pro­čiai tols­ta nuo mū­sų, o juos iš­krei­pia ve­ly­ki­nės ak­ci­jos pre­ky­bos cen­truo­se. Pre­ky­bi­nin­kai šian­dien nu­si­tai­kė net į mar­gu­čius – par­duo­tu­vė­se ga­li­ma įsi­gy­ti mar­gin­tų kiau­ši­nių. Ko­kiais tem­pais gy­ve­ni­me rei­kia lėk­ti, jei ne­bė­ra lai­ko pri­si­lies­ti prie šim­ta­me­čių tra­di­ci­jų...

Nuo pir­ma­die­nio pra­si­dės vie­nin­te­lė me­tuo­se to­kia – Di­džio­ji sa­vai­tė. Mū­sų se­no­liai su­si­lai­ky­da­vo nuo bet to­kių links­my­bių, lai­ky­da­vo­si griež­to pas­nin­ko, o penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį na­mai pa­kvip­da­vo ke­pa­mais py­ra­gais. Ar mū­sų na­mai prieš Ve­ly­kas kve­pės py­ra­gais?

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų