Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se ren­gia­ma penk­to­ji vi­suo­ti­nė gam­tos šva­ri­ni­mo ak­ci­ja „Da­rom“. Tvar­ky­ti ap­lin­ką ra­gi­na­mi moks­lei­viai, įstai­gų, įmo­nių ko­lek­ty­vai, or­ga­ni­za­ci­jos. Pirš­ti­nė­mis bei šiukš­lių mai­šais tą­dien „gin­kluo­ja­si“ ir ša­lies va­do­vai.

To­kia ak­ci­ja pir­mą­kart įvy­ko 2008 me­tais Es­ti­jo­je. Kai ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių žmo­nių su­si­bū­rė tam, jog iš­kuop­tų gat­ves, miš­kus, kie­mų pa­kam­pes, ši idė­ja nu­si­ri­to per dau­ge­lį vals­ty­bių.

Da­bar ši ini­cia­ty­va va­di­na­ma tarp­tau­ti­niu ju­dė­ji­mu, o Jung­ti­nės Tau­tos ak­ci­ją „Da­rom“ pri­pa­ži­no pa­sau­li­nės svar­bos pro­jek­tu. Ma­no­ma, kad šie­met ją su­rengs šim­tas ša­lių.

Tą pa­čią die­ną, kaip ir Lie­tu­va, tvar­ky­sis Lat­vi­ja, Aust­ri­ja, Is­pa­ni­ja, ki­tos ša­lys. Vi­so­je Lie­tu­vo­je šie­met pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti dau­giau nei 5000 vie­tų. At­lie­kos bus ne tik ren­ka­mos, rū­šiuo­ja­mos, bet ir per­duo­da­mos ant­ri­nes ža­lia­vas ren­kan­čioms ir per­dir­ban­čioms įmo­nėms.

Į ša­lies są­var­ty­nus kas­met pa­ten­ka apie 1,5 mln. to­nų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. „Da­rom“ or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, be­veik 70 proc. ak­ci­jos me­tu su­ren­ka­mų at­lie­kų tin­ka­mos ant­ri­niam pa­nau­do­ji­mui ar­ba ga­lė­tų bū­ti per­dir­ba­mos.

Iki šiol vyk­da­vu­sių „Da­rom“ ak­ci­jų me­tu su­rink­ta apie 25 tūkst. to­nų at­lie­kų. Ak­ci­jo­se da­ly­va­vo dau­giau kaip 300 tūkst. žmo­nių.

Tarp ša­ly­je vyks­tan­čių pa­va­sa­ri­nių ren­gi­nių – ir pre­ven­ci­nės ak­ci­jos prieš žo­lės de­gi­ni­mą. Jo­mis sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į žo­lės gais­rų da­ro­mą ža­lą gam­tai bei žmo­nėms.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas skel­bia, jog pas­ta­ruo­ju me­tu ša­ly­je kiek­vie­ną pa­rą ky­la dau­giau kaip 130 per­nykš­tės žo­lės gais­rų.

Anot ug­nia­ge­sių, dau­giau­siai ne­lai­mių dėl šios prie­žas­ties įvyks­ta ko­vo–ge­gu­žės mė­ne­siais. Tuo­met vi­du­ti­niš­kai ky­la dau­giau kaip 3700 gais­rų, iš­de­gi­nan­čių be­veik 6300 hek­ta­rų. Gau­siau­si jie – ne­nu­šie­nau­to­se pie­vo­se.

Su­skai­čiuo­ta, jog kas­met ky­la ir apie 600–800 miš­ko gais­rų, dėl ku­rių vals­ty­bė pa­ti­ria šim­ta­tūks­tan­ti­nius nuos­to­lius.

Ne­pra­ei­ti pro ša­lį, pa­ma­čius de­gan­čią žo­lę, ir pa­si­steng­ti ją už­ge­sin­ti gy­ven­to­jus ra­gi­na ug­nia­ge­siai, miš­ki­nin­kai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. Ap­mau­du, jog kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ty­čia pa­de­ga­ma šim­tai hek­ta­rų per­nykš­tės žo­lės. Ug­ny­je žūs­ta vabz­džiai, rop­liai, žo­lė­je ant že­mės pe­rin­tys paukš­čiai.

Pa­vo­jus ky­la ir žmo­nėms. Nuo žo­lės lieps­nos per­si­me­ta į gy­ven­to­jų so­dy­bas, ūki­nius pa­sta­tus. Skel­bia­ma, jog per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus žo­lės gais­rų me­tu žu­vo 8 gy­ven­to­jai...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų