Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pa­va­sa­ri­nis žy­dė­ji­mas – reiš­ki­nys, ku­riuo ne­pa­si­so­tin­tum, tik­riau­siai, nė du ar tris šim­tus me­tų gy­ven­da­mas. O ką jau kal­bė­ti apie re­a­liai šio­je že­mė­je žmo­gaus pra­lei­džia­mą lai­ką... Taip mąs­tau, žvelg­da­ma į žie­duo­se skęs­tan­tį ir pa­lai­min­gos eu­fo­ri­jos kva­pu dvel­kian­tį aly­vos krū­mą. Kaž­kur iš­nyks­ta no­ras sku­bė­ti, no­ri­si kaip ko­kiam prie­šis­to­ri­niais lai­kais gy­ve­nu­siam in­kliu­zui gin­ta­re su­sting­ti da­bar­ty­je, šio­je aki­mir­ko­je. Net ap­ima leng­va pa­ni­ka, kad ry­toj, ei­nant pro tą pa­tį krū­mą, šis ste­buk­las jau bus iš­si­sklai­dęs – pur­pu­ri­nės ke­kės bus pa­grauž­tos rūdžių...

Šią sa­vai­tę pra­dė­jo­me mi­nė­da­mi Pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo die­ną. Ji su­grąži­no į pra­ei­to am­žiaus aš­tun­tą­jį de­šimt­me­tį, kuo­met pro­tes­tuo­da­mas prieš so­vie­ti­nį re­ži­mą Kau­ne su­si­de­gi­no de­vy­nio­lik­me­tis Ro­mas Ka­lan­ta. Jau­nuo­lis įvai­rioms in­ter­pre­ta­ci­joms pa­si­sten­gė už­kirs­ti ke­lią, prieš tai juo­du ant bal­to už­ra­šęs: „Dėl ma­no mir­ties kal­ta tik san­tvar­ka“. Nors tuo­me­ti­nė val­džia da­rė vis­ką, kad žmo­nės ne­su­si­rink­tų į lai­do­tu­ves, į gat­ves iš­ėjo mi­nia de­monst­ran­tų. Juos mal­ši­no per 7 tūks­tan­čius drau­go­vi­nin­kų, mi­li­ci­nin­kų, ka­rei­vių. Pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­vius gau­dė, tar­dė, mu­šė, įka­li­no.

Ant­ra­die­nį – pa­čia­me pa­va­sa­ri­niais žie­dais skęs­tan­čio mė­ne­sio vi­du­ry­je – Tarp­tau­ti­nė šei­mos die­na. Ji – tar­si sai­tas, jun­gian­tis svar­biau­sių šei­mo­je as­me­nų – Mo­ti­nos ir Tė­vo – die­nas. Kas yra šei­ma? At­ro­dy­tų toks ele­men­ta­rus klau­si­mas su­ke­lia dis­ku­si­jų net vals­ty­bi­niu mas­tu.

Sei­mo nu­sta­ty­tą kon­cep­ci­ją, kad šei­ma lai­ko­mi tik su­si­tuo­kę ar bu­vę su­tuok­ti­niai bei jų vai­kai, su­kri­ti­ka­vo Kon­sti­tu­ci­nis teis­mas. Jis pa­žy­mė­jo, kad kon­sti­tu­ci­nė šei­mos sam­pra­ta grin­džia­ma ne san­ty­kių iš­raiš­kos for­ma, bet jos tu­ri­niu: šei­mos na­rių at­sa­ko­my­be, su­pra­ti­mu, pa­gal­ba ir pa­na­šiais ry­šiais bei sa­va­no­riš­ku ap­si­spren­di­mu pri­si­im­ti tam tik­ras tei­ses ir pa­rei­gas. Pa­si­ro­do, kar­tais net ir pa­pras­tas są­vo­kas pa­aiš­kin­ti bū­na keb­lu.

Pas­ta­ruo­ju me­tu san­tuo­ka tam­pa kar­tų ka­rų ob­jek­tu. Dau­ge­lio jau­nuo­lių po­žiū­ris į san­tuo­ką ne­džiu­gi­na jų ma­mų bei mo­čiu­čių. O šios vis su­lauk­ti ne­ga­li, ka­da gi de­šimt­me­tį kar­tu su ant­rą­ja pu­se gy­ve­nan­tys duk­ra ar sū­nus pa­si­puoš auk­so žie­du.

San­tuo­kos, kaip sta­bi­lu­mą reiš­kian­čių san­ty­kių, pres­ti­žą ne­gai­les­tin­gai griau­na ir sta­tis­ti­ka – nau­jau­si duo­me­nys ro­do, kad tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų vi­du­ti­niš­kai ten­ka 5,7 san­tuo­kos ir 3 iš­tuo­kos.

Penk­ta­die­nį Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų die­nos pro­ga svei­kin­si­me mū­sų is­to­ri­jos ser­gė­to­jus – mu­zie­ji­nin­kus. Ne­pra­ei­ki­me pro ša­lį, už­su­ki­me vi­dun. Iš­ei­si­me tur­tin­ges­ni – ge­riau pa­ži­nę sa­vo kraš­tą, jo žmo­nes.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų