Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Įpu­sė­jo vais­kus ir sva­jin­gas bir­že­lis. Vi­siems op­ti­mis­tams šis mė­nuo šau­kia – va­sa­ra dar tik pra­si­dė­jo, o pe­si­mis­tus įspė­ja – die­nos grei­tai pra­dės ei­ti trum­pyn, o va­sa­ra pra­bėgs lyg aki­mir­ka...

Pie­vo­se da­bar su­ka­si pats links­miau­sias vais­ti­nių au­ga­lų šo­kis. Žvelg­da­mi į jų skais­čius žie­dus, daž­nai vie­ną ar ki­tą au­ga­lą ne var­du, o tie­siog smil­ga, ra­mu­nė­le ar var­pe­liu pa­va­di­nam ir tik­rai ne­daug ži­nom, kur tas au­ga­las ga­li bū­ti pri­tai­ko­mas. An­tai ga­na daž­nai su­tin­ka­ma miš­ki­nė si­dab­ra­žo­lė, pa­si­ro­do, ga­li bū­ti var­to­ja­ma žu­vies kon­ser­vų ga­my­bo­je, taip pat tai pui­ki au­di­nių da­žy­mo prie­mo­nė.

La­ki di­džias­tie­bė rus­me­nė nau­do­ja­ma la­bai svar­biems pre­pa­ra­tams šir­dies li­goms gy­dy­ti. O štai mū­sų taip ne­ken­čia­mos dil­gė­lės – ne tik ne­iš­sen­kan­tis vi­ta­mi­nų šal­ti­nis. Jų šak­nys – na­tū­ra­lūs gel­to­ni da­žai, o pluoš­tą se­no­liai nau­do­jo vir­vėms vy­ti. Vėd­ry­no – daž­no pie­vų sve­čio – rei­kia sau­go­tis, jis nuo­din­gas, pra­ėjus per vėd­ry­nų pie­vą odą ga­li iš­ber­ti...

Gam­tos kny­ga – dos­nus ir la­bai rei­ka­lin­gas ži­nių ba­ga­žas, kar­tais te­rei­kia iš­mok­ti tik pa­grin­di­nius šios kny­gos pus­la­pius.

De­ja, mū­sų kraš­to is­to­ri­jo­je bir­že­lis skaus­min­gas, ap­lais­ty­tas aša­ro­mis ir krau­ju. Bir­že­lio 14-oji Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Ge­du­lo ir vil­ties die­na. 1941 me­tų bir­že­lio 14-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos rep­re­si­nės struk­tū­ros pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­tus ma­si­nius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mus į Si­bi­rą.

„Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do“ pir­mo­jo to­mo duo­me­ni­mis, bir­že­lio 14–18 d. ben­dras iš­vež­tų iš Lie­tu­vos žmo­nių skai­čius sie­kė iki 18 500. Mo­te­rys, vai­kai ir vy­res­nio am­žiaus vy­rai bu­vo iš­vež­ti į trem­tį – Al­ta­jaus ir Kras­no­jars­ko kraš­tus, tuo tar­pu vy­rai trė­mi­mo me­tu bu­vo at­skir­ti nuo šei­mų ir iš­vež­ti į Gulago pa­tai­sos dar­bų la­ge­rius.

Pa­grin­di­nis pir­mo­jo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mo tiks­las bu­vo pa­ša­lin­ti iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų sluoks­nį, tu­rin­tį ak­ty­vią tau­ti­nę sa­vi­mo­nę, da­ly­va­vu­sį ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­ri­mo dar­buo­se.

Trem­tis ne­ap­len­kė nė vie­no Lie­tu­vos gy­ven­to­jų sluoks­nio, ta­čiau la­biau­siai nu­ken­tė­jo in­te­li­gen­ti­ja. Tarp so­vie­ti­nio te­ro­ro au­kų bu­vo be­veik 1,2 tūkst. mo­ky­to­jų ir 79 ku­ni­gai.

Ta­čiau bir­že­lio 14-oji – ne tik tau­tos ge­du­lo, bet ir vil­ties die­na. Vil­ties iš­gy­ven­ti, su­grįž­ti į tė­vy­nę. Vil­tis pa­lai­kė trem­ti­nius ir ka­li­nius sun­kiau­siais gy­ve­ni­mo me­tais, su­tei­kė jė­gų ir tvir­ty­bės.

Bir­že­lio 15-ąją mi­ni­me Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­ną. 1940 m. bir­že­lio 15 d. So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nė oku­pa­vo Lie­tu­vą, o ly­giai po me­tų pra­si­dė­jo lie­tu­vių trė­mi­mas į Ru­si­jos gi­lu­mą. Lie­tu­va ne­pri­klau­so­my­bę at­ga­vo ly­giai po 50 me­tų, 1990 m. ko­vo 11-ąją.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų