Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Šią sa­vai­tę šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na dar įspū­din­ges­nė, kai vi­są pla­ne­tą ap­juo­sia Lie­tu­vos him­nas. Prieš ke­le­rius me­tus už­gi­mu­si tra­di­ci­ja gra­žiam tiks­lui su­bu­ria sve­tur gy­ve­nan­čius lie­tu­vius. Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“ vie­nu me­tu skam­ba pa­čiuo­se įvai­riau­siuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se: skir­tin­go­se vals­ty­bė­se, už tūks­tan­čių ki­lo­met­rų nu­to­lu­siuo­se kraš­tuo­se...

Vals­ty­bi­nis him­nas – iš­kil­min­ga gies­mė, at­sklei­džian­ti ša­lies sa­vi­tu­mą, ne­at­sie­ja­ma ne tik nuo po­li­ti­nio, kul­tū­ri­nio, vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo. Nė vie­nos svar­bios spor­to var­žy­bos ne­pra­si­de­da, ne­su­gie­do­jus sa­vo vals­ty­bės him­no. Jo at­li­ki­mo tvar­ką reg­la­men­tuo­ja Vals­ty­bės him­no įsta­ty­mas. Jis nu­ma­to, ka­da him­nas tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas ar­ba gro­ja­mas. To­dėl ir pa­tys ma­žiau­si mo­ki­nu­kai mo­ko­mi jį gie­do­ti, kad su­vok­tų tau­tiš­ku­mo, pa­trio­tiz­mo, lie­tu­viš­ku­mo es­mę.

Ta­čiau pa­ste­bi­ma, jog daž­nas tau­tie­tis Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus „Tris mi­li­jo­nus“ mo­ka daug ge­riau nei lie­tu­viš­ką­ją gies­mę. Pe­da­go­gai pa­sa­ko­ja iš tie­sų nu­stem­ban­tys, kai ko­kia­me nors ofi­cia­lia­me mo­kyk­los ren­gi­ny­je pra­di­nu­kas vals­ty­bės him­ną trau­kia iš šir­dies, o jo tė­ve­lis tik nu­ste­bęs dai­ro­si...

Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­na su­tam­pa su Vil­niu­je vyks­tan­čia vie­na svar­biau­sių ša­lies kul­tū­ri­nių šven­čių – Lie­tu­vos moks­lei­vių dai­nų šven­te. Tre­čia­die­nį pra­si­dė­ju­si šven­tė „Mū­sų var­das – Lie­tu­va“ su­bū­rė vi­sos ša­lies jau­nų­jų dai­ni­nin­kų, mu­zi­kan­tų bei šo­kė­jų ko­lek­ty­vus. Šiai ypa­tin­gai pro­gai dar pa­va­sa­rį ėmė ruoš­tis ir Uk­mer­gės at­sto­vai. Jie va­sa­ros atos­to­gų su iš­sva­jo­tu po­il­siu bei ne­rū­pes­tin­gu lais­va­lai­kiu li­gi šiol dar ne­pa­ty­rė...

Į miš­kus pa­trau­kė gry­bų der­liaus iš­si­il­gę gry­bau­to­jai. Pin­ti­nės jau pil­do­si gau­siai su­dy­gu­sio­mis vo­ve­rai­tė­mis, pir­mai­siais ba­ra­vy­kais. Dai­ran­tis į gam­tą ir orus, prog­no­zuo­ja­ma, jog šie­met mėgs­tan­čių­jų gry­bau­ti lau­kia sėk­min­ges­nis nei per­nai se­zo­nas.

Mė­gau­tis ma­lo­nu­mu rink­ti miš­ko gė­ry­bes taip pat ne­ga­li­ma bet kaip, mat tu­ri­me Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tas Gry­ba­vi­mo Lie­tu­vos miš­kuo­se tai­syk­les. Jo­se kal­ba­ma ne tik apie ga­li­mus rink­ti gry­bus ar miš­ko pa­klo­tės sau­go­ji­mą, bet ir leis­ti­ną ke­pu­rė­lės sker­sme­nį bei ki­tus pa­na­šius da­ly­kus.

Tei­gia­ma, jog per me­tus Lie­tu­vo­je su­ren­ka­ma iki 2 mi­li­jo­nų ki­log­ra­mų gry­bų, dau­giau­siai – vo­ve­rai­čių, ba­ra­vy­kų, šil­ba­ra­vy­kių, rau­don­vir­šių, ža­liuo­kių. Iš­si­ren­gu­sie­siems į to­kią „me­džiok­lę“ ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai pri­me­na, jog ne­va­lia nio­ko­ti ne­val­go­mų gry­bų, sa­ma­nų, šiukš­lin­ti miš­ko.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų