Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pats vi­dur­va­sa­ris, lie­pų žy­dė­ji­mas, pa­ti kait­ra, kuo­met ga­li­me pa­si­jus­ti taip, lyg gy­ven­tu­me ge­ro­kai šil­tes­nė­je nei mū­siš­kė kli­ma­to juos­to­je.

Karš­tis vy­res­nio am­žiaus ar šir­dies li­go­mis be­si­skun­džian­tiems – di­de­lis iš­ban­dy­mas. Bet ne tik ne­ga­luo­jan­tie­ji – ir svei­kie­ji per karš­čius kiek­vie­ną po­kal­bį pra­de­da ir bai­gia pa­de­ja­vi­mu dėl pra­stos sa­vi­jau­tos. To­kie jau esa­me – mėgs­tan­tys pa­de­juo­ti ir pa­si­guos­ti. O juk leng­viau­sia guos­tis dėl oro: per karš­to, per šal­to, per lie­tin­go ar per sau­so...

Orų prog­no­zės ak­tu­a­liau­si­os atos­to­gų me­tą – va­sa­rą. Štai pa­jū­rio ver­sli­nin­kai dėl ne­tiks­lių orų prog­no­zių net ap­kal­ti­no si­nop­ti­kus. Esą ne­tiks­lios orų prog­no­zės ver­čia po­il­siau­to­jus at­šauk­ti nuo­mos už­sa­ky­mus ir taip kam­ba­rių nuo­mo­to­jai pra­ran­da pi­ni­gus. Bū­tent taip bu­vo Jo­ni­nių sa­vait­ga­lį. Si­nop­ti­kai pra­ne­šė, kad pa­jū­ry­je lis, o iš tie­sų oras bu­vo pui­kus.

Pa­lan­giš­kiai, ži­no­ma, no­rė­tų, kad me­te­o­ro­lo­gai pra­na­šau­tų jiems tik šil­tus ir sau­sus orus. Už pa­rą vi­du­ti­nia­me kam­ba­ry­je tuo­met ga­li­ma bū­tų pra­šy­ti jau ne šim­to, o 300 li­tų...

Ki­ta ver­tus, prie­kaiš­tai me­te­o­ro­lo­gų tar­ny­boms pa­sau­ly­je nė­ra nau­jie­na. An­tai bel­gų tu­riz­mo kom­pa­ni­jos šie­met si­nop­ti­kus ke­ti­na pa­duo­ti į teis­mą už tai, kad šie iš­pra­na­ša­vo lie­tin­gą va­sa­rą. Tuo tar­pu spė­ji­mai vi­siš­kai nepa­si­tvir­ti­no.

Vi­siems abi­tu­rien­tams ir jų tė­ve­liams vi­dur­va­sa­ris kve­pia ne tik lie­po­mis, bet ir iš­leis­tu­vė­mis.

Pa­ste­bi­ma – ma­žes­nių mo­kyk­lų mo­ki­niams ši šven­tė kas­met brangs­ta. Juk ten­ka mo­kė­ti ne tik už ap­rė­dus, mais­tą ir gė­ri­mus. Pri­si­de­da sa­lės nuo­mos, ren­gi­nio ve­dėjams, fe­jer­ver­kų lei­dė­jams ir ki­toms pra­mo­goms skir­tos iš­lai­dos. O kur dar pul­kas mo­ky­to­jų, ku­riuos per iš­leis­tu­ves tra­di­ciš­kai vai­ši­na abi­tu­rien­tai. Kai iš­lai­dos ši­taip iš­si­pu­čia, ne­nuos­ta­bu, kad kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se kas ket­vir­tas dvy­lik­to­kas sa­vo iš­leis­tu­vių puo­tos vi­sai at­si­sa­ko...

Ne vie­nam iš­leis­tu­ves ap­kar­tins ir nu­si­vy­li­mas dėl pra­stai iš­lai­ky­tų eg­za­mi­nų. Juk pras­ti re­zul­ta­tai – už­ver­tas ke­lias už­im­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą stu­di­jų vie­tą.

Šie­met, kaip ir per­nai, sto­jan­tie­ji į uni­ver­si­te­tus ga­lės pre­ten­duo­ti į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas, jei­gu bus iš­lai­kę tris, o į ko­le­gi­jas – du vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus.

Pa­tys uni­ver­si­te­tai šio­mis die­no­mis ar­šiai ko­vo­ja už bū­si­mus stu­den­tus re­kla­muo­da­mie­si ir įvai­riai be­si­pui­kuo­da­mi. Ir, aiš­ku, pa­mirš­ta pa­sa­ky­ti, kad aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų di­plo­mas po ket­ve­rių me­tų ga­li ab­sol­ven­tui at­ver­ti ne tik trokš­ta­mo dar­bo, o ir dar­bo bir­žos du­ris. Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad net treč­da­liui kai ku­rias aukš­tą­sias mo­kyk­las bai­gu­sių­jų ten­ka tap­ti bū­tent šios įstai­gos klien­tais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų