Zi­ta BATAITIENĖ

Bren­da lie­pa per mar­gas­pal­vę va­sa­ros pie­vą, rieš­ku­čio­se neš­da­ma su­rink­tas mė­ly­nes, krep­še­ly­je – pri­no­ku­sias vyš­nias ir gel­to­ną­sias vo­ve­rai­tes. Tik­ra lie­tu­viš­ka va­sa­ra – šykš­čiai da­lin­da­ma sau­lės spin­du­lius ir gau­siai lais­ty­da­ma  lie­tu­mi.

Tar­si su rė­čiu gau­dy­tum sau­lę, kad šie­ne­lį iš­džio­vin­tų... Lie­tūs ne­lei­džia baig­ti šie­nap­jū­tės. Iki rug­pjū­čio pir­mo­sios ne­nu­šie­na­vę pie­vų ūki­nin­kai bi­jo už jas ne­gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų. Kai ku­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se pie­vos įmir­ku­sios ir ne­įva­žiuo­ja­mos.

Mies­tie­čiams ge­riau – da­bar pa­ti atos­to­gų karš­ti­nė. Moks­li­nin­kai tei­gia, kad atos­to­gau­ti ge­riau­sia na­muo­se. Iš­vy­kus į eg­zo­tiš­ką ke­lio­nę ir pa­si­kei­tus kli­ma­tui, pri­rei­kia tri­jų–pen­kių die­nų, kad or­ga­niz­mas ak­li­ma­ti­zuo­tų­si. Po atos­to­gų grį­žu­sie­ji na­mo iš kar­to ar po ku­rio lai­ko daž­niau­siai su­ser­ga, nes su­ma­žė­ja imu­ni­te­tas. Sa­ko­ma, kad to­kios ke­lio­nės trum­pi­na gy­ve­ni­mą... Tad ide­a­liau­sia atos­to­gų vie­ta – gim­ti­nė. Juk il­ga­am­žiai pa­pras­tai nie­kur ir ne­bu­vo iš­va­žia­vę iš sa­vo ša­lies...

Ta­čiau atos­to­gau­ti sku­ba ne vi­si. Lie­tu­vos mi­nis­te­ri­jų val­di­nin­kai yra su­kau­pę atos­to­gų po šim­tą pen­kias­de­šimt die­nų ir dau­giau... Ar dar­bas jiems svar­bes­nis už po­il­sį, ar žmo­nės ne­pa­vargs­ta dar­be?

Psi­chiat­rai da­ro iš­va­das, kad ne­atos­to­gau­jan­čių žmo­nių dar­bo ko­ky­bė yra ge­ro­kai pra­stes­nė nei pail­sė­ju­sių­jų. Pa­var­gu­sių žmo­nių spren­di­mų pri­ėmi­mo lai­kas ge­ro­kai pail­gė­ja, jie jau­čia­si lyg ap­gir­tę... Su­tau­py­tos atos­to­gos ga­li liu­dy­ti leng­vą duo­ną – po­il­sį dar­be... Po­il­sis nė­ra tin­gi­nia­vi­mas. Va­sa­rą gu­lė­ti žo­lė­je ir ste­bė­ti plau­kian­čius de­be­sis nė­ra lai­ko švais­ty­mas. Juk vie­na va­sa­ros die­na kai­me ver­ta mė­ne­sio mies­te.

Šią sa­vai­tę mi­ni­me Onos ir Mor­tos var­di­nes. Oni­nės ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos be švie­žios duo­nos, švie­žių bul­vių ir gi­mi­nės su­si­ti­ki­mų. Juk tai – pri­no­ki­mo šven­tė. Šven­tos Onos at­lai­dai su­tel­kia pa­ra­pi­jie­čius į gra­žų va­sa­ros su­si­ė­ji­mą. Pa­dė­ko­ti už pir­mą­jį der­lių, pa­si­džiaug­ti vie­niems ki­tais. Ona reiš­kia ma­lo­nę, to­dėl šios šven­to­sios pa­gal­bos pra­šo ne­vai­sin­gos šei­mos.

Pri­si­me­na­me ir Mor­tą Min­dau­gie­nę – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go žmo­ną, ku­ri kar­tu su sa­vo vy­ru bu­vo ka­rū­nuo­ta auk­so ka­rū­na. Pats var­das Mor­ta reiš­kia val­do­vę...

Po Liū­to žen­klu noks­ta lie­pos pil­nat­vė. Va­sa­ros oras pri­pil­dy­tas ma­giš­kos švie­sos. Ro­dos, vie­no sau­lės spin­du­lio pa­kan­ka dau­ge­liui še­šė­lių su­nai­kin­ti...

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų