Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Kiek­vie­na sa­vai­tė tu­ri sa­vo spal­vą. Ši sa­vai­tė Lie­tu­vai nu­spal­vin­ta auk­so spal­va. Ir vi­sai ne to­dėl, kad iš­kan­kin­ti kait­ros kai kur jau krin­ta auk­si­niai me­džių la­pai. Auk­si­nė ji dėl pir­ma­die­nį Lon­do­no olim­pia­do­je mū­sų ša­liai iš­ko­vo­to auk­so me­da­lio. Nuo šios sa­vai­tės vi­si ži­no­me la­bai mei­liai skam­ban­čią Rū­tos Mei­lu­ty­tės pa­var­dę.

Plau­ki­kės per­ga­lė sa­vo­tiš­ku šo­ku smū­gia­vo kiek­vie­nam iš mū­sų. Kai kas net ti­ki­no – tai per­ga­lė, su­vie­ni­ju­si mus su emig­ran­to duo­ną pa­si­rin­ku­siais tau­tie­čiais (to­kiu ke­liu pa­su­ko čem­pio­nės tė­tis). Su­au­gu­siems pro­tin­guo­liams ši per­ga­lė pri­mi­nė, ko­kie ne­pa­pras­tai ta­len­tin­gi ga­li bū­ti pa­aug­liai, o aist­rin­gus lo­šė­jus įti­ki­no, kad pa­čiu ge­riau­siu ga­li­ma tap­ti ne­bū­ti­nai ta­da, kai jau tu­ri krai­tį anks­tes­nių lai­mė­ji­mų...

Sim­bo­liš­ka – pir­ma­sis olim­pi­nis me­da­lis plau­ki­mo rung­ty­je Lie­tu­vai iš­ko­vo­tas tuo me­tu, kai kiek­vie­nas tu­ri­me ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti šį spor­tą ne ba­sei­ne, o eže­re, upė­je ar jū­ro­je.

Tūks­tan­čius vai­kų ir su­au­gu­sių­jų karš­tis pra­ėju­sią sa­vai­tę su­gy­nė į van­dens tel­ki­nių pa­kran­tes. De­ja, sta­tis­ti­ka liūd­na – šią va­sa­rą ša­ly­je jau nu­sken­do dau­giau nei 60 žmo­nių.

Plau­ki­kės me­da­lis kiek­vie­nam tu­ri tap­ti ir sa­vo­tiš­ku dvie­jų da­ly­kų pri­mi­ni­mu: kaip svar­bu mo­kė­ti plauk­ti ir kaip svar­bu bū­ti at­sar­giam, ne­ri­zi­kuo­ti, ne­per­ver­tin­ti sa­vo jė­gų, ne­plauk­ti ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio.

Šią sa­vai­tę emo­ci­jos lie­ja­si ne tik dėl olim­pie­tės sėk­mės – tūks­tan­čiams abi­tu­rien­tų tai – su­tar­čių su aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis ir ko­le­gi­jo­mis pa­si­ra­šy­mo me­tas. Už­spau­dę jau­du­lį va­ka­rykš­čiai dvy­lik­to­kai vy­ko į did­mies­čius su­da­ry­ti vie­nos svar­biau­sių gy­ve­ni­me su­tar­čių.

Ka­dan­gi tik pu­sė šių­me­ti­nių pir­ma­kur­sių įgi­jo tei­sę stu­di­juo­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se, na­mie li­ku­siems tė­ve­liams – vi­sai ne auk­su kve­pian­čios min­tys – kaip už­dirb­ti pi­ni­gų at­ža­los moks­lams.

Aki­vaiz­du – dau­gu­mos stu­di­jų kai­na yra per­ne­lyg iš­pūs­ta. Ypač ji kan­džio­ja pro­vin­ci­jų gy­ven­to­jus. Juk prie stu­di­jų kai­nos ten­ka pri­dė­ti bu­to nuo­mos mo­kes­čius ir ke­lio­nės iš­lai­das.

Jei jau­nuo­lis vals­ty­bi­nės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos ne­ga­vo, stu­di­jos jam vi­du­ti­niš­kai kai­nuos 5000 li­tų per me­tus, tad gim­dy­to­jams teks ge­ro­kai pa­suk­ti gal­vą – kaip iš­gy­ven­ti.

Pa­čiu kuk­liausiu at­ve­ju, jei stu­den­to būs­to nuo­mai, ke­lio­nei na­mo ir mais­tui per mė­ne­sį šei­ma skirs 700 li­tų, per mė­ne­sį ben­dra mė­ne­si­nė su­ma stu­den­tui iš­moks­lin­ti su­da­ry­tų 1100 li­tų. Sta­tis­ti­nis uk­mer­giš­kis į ran­kas vi­du­ti­niš­kai gau­na 1400 li­tų...

O jei stu­den­tai šei­mo­je du?

Ma­tant to­kius skai­čius nė­ra ko ste­bė­tis, ko­dėl jau­no­ji olim­pi­nė čem­pio­nė Lie­tu­vai sa­vo auk­so me­da­liu mo­juos iš An­gli­jos...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų