Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Nu­spė­ti iš­dai­gi­nin­kės va­sa­ros ne­įma­no­ma: tai grie­bia­mės vė­duok­lių ir gai­vi­nan­čių le­dų, tai ste­bi­me pro lan­gą že­mę kiau­rai ve­rian­čius žai­bus, ly­di­mus vėt­ros ir šniokš­čian­čio lie­taus.

To­kia pa­ti at­mos­fe­ra ir prie te­le­vi­zi­jos ek­ra­nų – įkai­tu­si, ver­čian­ti dilg­čio­ti vi­sas ner­vų ga­lū­nes ar­ba lyg ap­lie­jan­ti le­di­niu van­de­niu. Lon­do­ne vyks­tan­čios va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės ir jų įvy­kiai, su­si­ję ne tik su Lie­tu­va, dik­tuo­ja dau­ge­lio mū­sų emo­ci­jas.

Dau­giau­sia me­da­lių olim­pia­do­je jau iš­ko­vo­ju­sių ša­lių są­ra­še ri­kiuo­ja­si Ki­ni­ja, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, žai­dy­nių šei­mi­nin­kė Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Mū­sų ša­lies at­sto­vų pa­si­ro­dy­mus jo­je ir ryž­tą lai­mė­ti ly­di skan­da­lai dėl sir­ga­lių el­ge­sio, do­pin­go tes­tų, ner­vų ka­rai dėl krep­ši­nio... Ar ga­li­me vi­suo­met bū­ti pir­mie­ji? Juk to ti­ki­si ir ki­tos ša­lys.

Karš­ta ne tik iš­vy­kus, bet ir čia, Lie­tu­vo­je. Nuo kait­ros daug kas gai­vi­na­si eže­rų ap­sup­to­se kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se. Lie­tu­vos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jos są­ra­še ga­li­ma ras­ti ar­ti tūks­tan­čio so­dy­bų. Skel­bia­ma, jog be­ne dau­giau­sia jų įsi­kū­ru­sios Aukš­tai­ti­jos re­gio­ne.

Jų sa­vi­nin­kai pri­pa­žįs­ta, jog ši va­sa­ra ge­rais orais ne­le­pi­no. Ta­čiau teig­ti, jog lie­tin­gos die­nos po­il­siau­to­jus at­bai­dė nuo atos­to­gų ma­lo­nu­mų, ne­sku­ba. At­virkš­čiai – ne­pa­vy­di­ma pa­jū­rio ver­sli­nin­kams, ku­rie kei­kia iš dan­gaus iš­kri­tu­sius kumš­čio dy­džio le­do ga­ba­lus, ve­ži­mė­lius su ma­žy­liais į orą kė­lu­sį škva­lą. Nuos­to­lius skai­čiuo­ja kam­ba­rių pa­jū­ry­je nuo­mo­to­jai, pre­kei­viai.

Karš­čiu, tie­sa – ne sau­lės, al­suo­ja ir kai ku­rios ki­tos va­sa­riš­kos emo­ci­jos.

Šis gra­žus me­tų lai­kas su­tam­pa su ypa­tin­ga šven­te – mo­kyk­las bai­gian­čių abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vė­mis. Pa­čių dvy­lik­to­kų įspū­džiai, pri­si­mi­nus iš­skir­ti­nes gy­ve­ni­mo aki­mir­kas, – kuo gra­žiau­si.

Ta­čiau vis­ką or­ga­ni­zuo­ti ap­si­ė­mu­siems tė­ve­liams tvar­ky­ti reika­lus ten­ka li­gi šiol. Pa­vie­ši­nus vai­kų šven­tėms skir­tas gim­dy­to­jų pi­ni­gų su­mas, kai ku­rie jų kal­ba apie ki­to­kius skai­čius.

Vie­no „Ši­lo“ mo­kyk­los abi­tu­rien­to ma­ma pa­sa­ko­jo, jog va­ka­ro ve­dė­jui iš „Ra­dio­cen­tro“ bu­vo su­mo­kė­ta 2500 li­tų, o ne 1500, kaip ra­šy­ta „Uk­mer­gės ži­nio­se“. Ma­mai keis­ta, ko­dėl su­si­rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vę tė­vai ne­si­do­mė­jo tiks­lia in­for­ma­ci­ja.

Tuo me­tu vy­res­nę kar­tą, pri­si­me­nan­čią tra­di­ci­jas, ap­skri­tai ste­bi­na tė­vų no­ras iš­leis­tu­ves da­bar ly­gin­ti ko­ne su ves­tu­vė­mis. Svars­to­ma, kad jei­gu bū­tų ma­žiau ko­mer­ci­jos bei ne vi­sur tin­kan­čios pom­pas­ti­kos, ma­žiau nesu­si­pra­ti­mų kil­tų ir tarp pa­čių tė­ve­lių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų