Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ki­ta­dos po­pu­lia­raus lie­tu­viš­ko fil­mo skam­bus pa­va­di­ni­mas „Va­sa­ra bai­gia­si ru­de­nį“ nie­kaip ne­api­bū­di­na šių­me­čio se­zo­no. Ry­tais pro lan­gą žvilg­te­rė­jus iš­vys­tas pei­za­žas la­biau pri­me­na jau ge­ro­kai įsi­bė­gė­ju­sį ru­de­nį nei va­sa­rą.

Že­mai pa­ki­bę de­be­sys, iš jų karts nuo kar­to pra­plium­pan­tis lie­tus, dvi­de­šim­ties laips­nių ne­sie­kian­ti oro tem­pe­ra­tū­ra – tai tik­rai ne tai, ko dau­ge­lis lau­kia­me be­veik de­vy­nis mė­ne­sius mū­sų kli­ma­ti­nė­se pla­tu­mo­se trun­kan­tį šal­tą­jį se­zo­ną. Rug­pjū­tis, ku­ris pa­pras­tai ne­šykš­ti gied­ro dan­gaus ir karš­tų die­nų, šie­met tik­rai nu­vy­lė. Lau­kia ne­su­lau­kia ba­ra­vy­kų dy­gi­mo ir pri­sie­kę gry­bau­to­jai. De­ja, kol kas iš ba­ra­vy­ky­nų grįž­ta­ma tuš­čio­mis krai­te­lė­mis.

Ta­čiau olim­pi­nių me­da­lių der­lius – itin gau­sus. Lon­do­no olim­pi­nės žai­dy­nės Lie­tu­vai – sėk­min­giau­sios is­to­ri­jo­je. Me­da­lių len­te­lė­je – 34 vie­ta. Iš vi­so šio­je Olim­pia­do­je iš­da­lin­ti 302 ap­do­va­no­ji­mai. Prieš ket­ve­rius me­tus Pe­ki­no olim­pia­do­je bu­vo­me 56-oje vie­to­je.

Ša­lies olim­pi­nių me­da­lių ko­lek­ci­ją pa­pil­dė plau­ki­kės Rū­tos Mei­lu­ty­tės ir šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės at­sto­vės Lau­ros Asa­daus­kai­tės auk­sas, ka­no­ji­nin­ko Jev­ge­ni­jaus Šuk­li­no si­dab­ras, im­ty­ni­nin­ko Alek­san­dro Ka­za­ke­vi­čiaus bei bok­si­nin­ko Eval­do Pet­raus­ko bron­za.

Nors nu­skam­bė­jo Lon­do­no olim­pia­dos už­da­ry­mo akor­dai, spor­ti­nės aist­ros dar ne­rims­ta. Sa­vai­tės pra­džio­je svei­ki­ni­mo šūks­niais su­ti­ko­me grį­žu­sius spor­ti­nin­kus. Ir iš kar­to su­ki­šo­me no­sis į jų pi­ni­gi­nes...

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me tei­gia­ma, kad dėl di­de­lio meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­kų ir ki­tų rink­ti­nės na­rių ska­ti­ni­mo spor­ti­nin­kams, olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se už­ėmu­siems 1–8 vie­tas, taip pat jų tre­ne­riams, ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui iš vals­ty­bės biu­dže­to bus skir­tos pre­mi­jos, ku­rių ben­dra ver­tė – 3,3 mi­li­jo­no li­tų.

Sa­vai­tės vi­du­ry­je šven­tė­me Žo­li­nę – Šven­čiau­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos dan­gun ėmi­mo die­ną. Anot et­no­lo­gų, tai be­ne dau­giau­sia pa­go­niš­kų tra­di­ci­jų tu­rin­ti krikš­čio­niš­ka šven­tė. Skir­tin­guo­se ša­lies kam­pe­liuo­se pri­si­lai­ko­ma vis ki­to­kių tra­di­ci­jų. Ne vi­sur tą­dien į baž­ny­čią žmo­nės ne­ša­si žo­ly­nų puokš­tę. Kai kur ją at­sto­ja ja­vų var­pų šluo­te­lės, ant pa­ga­liu­ko su­ver­ti obuo­liai ar net ko­pūs­to gal­va.

Et­no­lo­gai ap­gai­les­tau­ja, jog šios šven­tės pa­pro­čiai bai­gia iš­nyk­ti. Šven­tės es­me tam­pa pats fak­tas, jog ne­rei­kia ei­ti į dar­bą. Pa­sak pro­fe­so­riaus Li­ber­to Klim­kos, tai – švie­ti­mo sto­kos re­zul­ta­tas. Et­ni­nė kul­tū­ra apei­na­ma – nė­ra nei va­do­vė­lių, nei pro­gra­mų, nei mo­ky­to­jų, nie­ko ne­be­ži­no­me apie lie­tu­viš­ką mi­to­lo­gi­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų