Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pir­mo­ji va­sa­ros sa­vai­tė su­tik­ta pa­tran­kų griaus­mais, fe­jer­ver­kų spro­gi­mais, ža­din­tu­vų čirš­kė­ji­mu. Bū­tent pas­ta­rie­ji ir tu­rė­jo pri­min­ti – vi­sa­ga­lis lai­kas ke­liau­ja per pa­sau­lį, per mū­sų mies­tą. Ir gy­ve­ni­mus. At­šven­tė­me 680-ąjį Uk­mer­gės gim­ta­die­nį, pri­si­mi­nė­me is­to­ri­jos vin­gius, ku­riais bu­vo pri­vers­ti nu­ei­ti to­li­mi mū­sų gi­mi­nai­čiai. O mes šia­me is­to­ri­jos vyks­me esa­me tik trum­pa at­kar­pa. Kaip ją pri­si­mins ir ar iš vi­so pri­si­mins mies­to tūks­tant­me­čio ju­bi­lie­jų šven­čian­tys uk­mer­giš­kiai?

 

Lai­ko bėgs­mas, dau­ge­lio nuo­mo­ne, šie­met įga­vo dar di­des­nį pa­grei­tį. At­ro­dy­tų, taip ne­ga­li bū­ti, nes nie­kas ne­pa­si­kei­tė – mė­nuo tu­ri tiek pat sa­vai­čių, sa­vai­tė – die­nų. O šios – tiek pat va­lan­dų. Ma­tyt, vis­ką su­jau­kė „ne­pa­rei­gin­gas“ at­ei­ti pa­vė­la­vęs pa­va­sa­ris. Da­bar pa­ti gam­ta sku­ba pa­si­vy­ti tai, ką iš jo at­ėmė il­go­kai už­si­tu­pė­ju­si žie­ma.

Apie pa­grei­tė­ju­sią au­ga­lų ve­ge­ta­ci­ją iš­duo­da ir jų žy­dė­ji­mas. Vos spė­jo­me pa­si­džiaug­ti tul­pė­mis, įkvėp­ti aly­vų aro­ma­to, o jau, žiū­rėk, ir lie­pų žied­pum­pu­riai be­sprogs­tą.

Šiuos au­ga­lus ypač ati­džiai ste­bi bi­ti­nin­kai, nes žy­din­čios lie­pų la­jos – tik­ras nek­ta­ro san­dė­lis, iš ku­rio jį darbš­tuo­lės bi­tu­tės per­ne­ša į avi­lius. Vie­nas pa­žįs­ta­mas bi­ti­nin­kas die­va­go­jo­si jau pra­žy­du­sią lie­pą ma­tęs...

Dar la­biau ste­bi­na in­ter­nau­tų is­to­ri­jos. Kur ma­ty­ta, kad bir­že­lio pir­mo­sio­mis die­no­mis dyg­tų ba­ra­vy­kai? O gry­bau­to­jai jau da­li­na­si sa­vo ra­di­nių fo­to­gra­fi­jo­mis... Jei ši­lu­mos bei lie­taus to­liau ne­trūks, ga­li bū­ti, kad atos­to­gau­jan­tie­ji bir­že­lį su krep­šiais į miš­kus trauks.

Iš Vo­kie­ti­jos Lie­tu­vą pa­sie­kė ži­nia apie krau­pią tra­ge­di­ją. Gim­ti­nės ne­be­pa­sie­kė pen­ki mik­ro­au­to­bu­su va­žia­vę lie­tu­viai. Vy­rai su­de­gė ava­ri­jo­je pa­te­kę į ug­nies spąs­tus tarp dvie­jų che­mi­nes me­džia­gas ve­žu­sių vil­ki­kų.

Uk­mer­gė­je į Sei­mą pa­va­sa­rį kan­di­da­ta­vęs skan­da­lin­ga­sis po­li­ti­kas Vy­tau­tas Šus­taus­kas ne­se­niai pa­te­ko į dar vie­ną skan­da­lą. „Uba­gų ka­ra­liui“ šį kar­tą kiau­lę pa­ki­šo sū­nus. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kad jis ir­gi ka­ra­lia­vo. Tik kiek ki­to­je sfe­ro­je – kvai­ša­lų ga­min­to­jų pa­sau­ly­je.

Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me Są­jū­džio die­ną. Prieš 25 me­tus bu­vo įkur­tas Są­jū­džio ju­dė­ji­mas. Tą die­ną Vil­niu­je įvy­ko są­jū­die­čių su­si­rin­ki­mas, o Ka­ted­ros aikš­tė­je – pir­ma­sis mi­tin­gas. Mi­nia su­gu­žė­jo iš vi­sų ša­lies kam­pe­lių. Gau­dy­tas kiek­vie­nas lais­ve dvel­kian­tis žo­dis, ne vie­nas nu­brau­kė ir džiaugs­mo aša­rą.

Ant­ra­die­nį – Tarp­tau­ti­nė ag­re­si­jos prieš vai­kus die­na. Ji mi­ni­ma 40 me­tų, po Iz­ra­e­lio ata­kų žu­vus dau­gy­bei Pa­les­ti­nos ir Li­ba­no vai­kų.

Tre­čia­die­nis – Pa­sau­li­nė ap­lin­kos ap­sau­gos die­na. Ja sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų