Zi­ta BATAITIENĖ

Va­sar­vi­džio nak­tų ma­gi­ja su sa­vo pa­slap­ties šy­du jau čia pat. Si­dab­ro ra­sa už­kris ant Jo­ni­nių vai­ni­kų, o pa­ki­lu­si sau­lė sa­vo ve­ži­mu, pa­kin­ky­tu de­vy­niais žir­gais, va­sa­ros ta­ku pa­kils į dan­gaus kal­no vir­šū­nę... Pa­ti trum­piau­sia nak­tis – lyg žio­go su­gro­ta me­lo­di­ja – tik su­te­mu­si ima švie­sė­ti. Šiau­res­nių kraš­tų gy­ven­to­jai da­bar gro­ži­si bal­to­sio­mis nak­ti­mis...

 

Prieš tris šim­tus aš­tuo­nias­de­šimt me­tų tą il­giau­sią va­sa­ros die­ną Šven­to­jo sos­to ink­vi­zi­ci­jos teis­mas pri­ver­tė Ga­li­lė­ją Ga­li­lė­jų at­si­sa­ky­ti sa­vo po­žiū­rio, kad vi­sa­tos cen­tras yra Sau­lė, o ne Že­mė...

O mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se jau nu­skam­bė­jo pas­ku­ti­niai skam­bu­čiai. Abi­tu­rien­tai pa­lin­ko prie ra­ši­nių, for­mu­lių, no­rė­da­mi įro­dy­ti, jog tu­ri ži­nių ba­ga­žą, rei­ka­lin­gą at­ei­čiai. Dvi­de­šimt vie­nas uni­ver­si­te­tas ir dvi­de­šimt trys ko­le­gi­jos Lie­tu­vo­je pa­si­ruo­šu­sios pri­im­ti jau­nuo­lius, sie­kian­čius aukš­to­jo moks­lo. Tūks­tan­čiai nau­jų spe­cia­lis­tų kas­met už­ve­ria aukš­tų­jų mo­kyk­lų du­ris. Ko­kios per­spek­ty­vos lau­kia bai­gu­sių­jų?

Vals­ty­bė daug in­ves­tuo­ja į jau­no spe­cia­lis­to pa­ruo­ši­mą. Ta­čiau jau­ni mo­ky­to­jai, va­dy­bi­nin­kai, ver­slo ad­mi­nist­ra­to­riai ne­ran­da vie­tos Lie­tu­vos dar­bo rin­ko­je. At­ro­dy­tų, jog spe­cia­lis­tų daug, dar dau­giau be­dar­bių, ta­čiau su­si­ras­ti no­ri­mą dar­buo­to­ją įmo­nėms la­bai sun­ku. Gal ką ir ste­bi­na, kai lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja tu­ri ten­kin­tis par­da­vė­jos dar­bu pre­ky­bos cen­tre, ver­slo ad­mi­nist­ra­to­rius dir­ba prie stak­lių, aukš­tą­jį moks­lą bai­gu­sia­jam pa­siū­lo­ma tik mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga...

To­kia re­a­ly­bė. Jau­nuo­lius vi­lio­ja už­sie­nio ša­lys, ta­čiau ne kiek­vie­nas ten ran­da iš­sva­jo­tą dar­bą ir as­me­ni­nę lai­mę. Leng­vai už­dir­ba­mų pi­ni­gų nė­ra, o sve­čioj ša­ly pri­tap­ti sun­ku...

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo Eu­ro­pos vals­ty­bėms įgy­ven­din­ti pa­grin­di­nius tiks­lus so­cia­li­nė­je sri­ty­je: sep­ty­nias­de­šimt pen­ki pro­cen­tai dar­bin­go am­žiaus žmo­nių tu­rė­tų dirb­ti, mo­kyk­los ne­bai­gu­sių as­me­nų da­lis tu­rė­tų bū­ti ne di­des­nė kaip de­šimt pro­cen­tų, ant skur­do ri­bos tu­rė­tų bū­ti dvi­de­šimt mi­li­jo­nų žmo­nių ma­žiau. To­kia tu­rė­tų bū­ti Eu­ro­pa 2020 me­tais...

Šių me­tų Jo­ni­nių nak­tį iš lau­ko žo­ly­nų su­pin­ti vai­ni­kai nu­plauks pa­sro­viui. Kaip ir ka­dai­se, į varg­šo pie­me­nu­ko vy­že­lę įkris pa­par­čio žie­das. Ir ber­niu­kas su­ži­nos, kur ga­no­si jo pra­din­gu­si kar­vė... Ir vis­kas pa­sau­ly­je jam taps aiš­ku ir pa­pras­ta. To­kia pa­slap­čių nak­tis – tik kar­tą me­tuo­se... Ti­kė­ki­me, jog Jo­ni­nių nak­tį Lie­tu­vos miš­kuo­se ra­si­me ne švie­čian­čią alaus bu­te­lio šu­kę, o mis­ti­nį ap­dai­nuo­tą žy­din­tį pa­par­tį...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų