Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Svai­gi­nan­tis liep­žie­džių aro­ma­tas, avie­čių sal­du­mas, mė­ly­nių ka­ro­liai, vo­ve­rai­čių ka­rū­nė­lės, lys­vė­se pūp­san­tys agur­kai – lie­pos mė­ne­sio pra­na­šai...

Pra­dė­ju­si trum­pė­ti die­na, pa­že­me bo­luo­jan­tys rū­kai, de­ja, vis gar­siau pri­me­na – me­tai šuo­liuo­ja į pa­tį vi­du­rį. Už nu­ga­ros – ly­giai pu­sė pra­bė­gu­sių 2013-ųjų.

Ant­ra­sis šių me­tų pus­me­tis Lie­tu­vai – ypa­tin­gas. Apie jį at­ei­ty­je bus ra­šo­ma is­to­ri­jos va­do­vė­liuo­se. Lie­tu­va pir­mą kar­tą va­do­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai.

 

„Pa­ro­dy­ki­me, kad mo­ka­me kan­triai dirb­ti ir iš­ra­din­gai švęs­ti. At­skleis­ki­me sa­vo lie­tu­viš­ką sve­tin­gu­mą ir su pa­si­di­džia­vi­mu pri­sta­ty­ki­me sa­vo ša­lį. Lie­tu­vo­je vyks dau­giau nei 200 su­si­ti­ki­mų, su­lauk­si­me apie 30 000 sve­čių. Įdė­ki­me šir­dies į kiek­vie­ną dar­bą, bū­ki­me sa­vo ša­lies am­ba­sa­do­riais, kad mū­sų sve­čiai apie Lie­tu­vą iš­si­vež­tų kuo ge­riau­sius įspū­džius“, – taip į tau­tą šia pro­ga krei­pė­si ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ta­čiau kiek šie jos žo­džiai pa­lie­tė kiek­vie­ną iš mū­sų? Kiek kiek­vie­nas pa­pras­tas žmo­gus ver­ti­na šio įvy­kio svar­bą? Ar ne­liks ši da­ta svar­bi biu­rok­ra­tams, bet ne ei­li­niam pi­lie­čiui?

Tie­sa, Vil­niu­je jau da­bar tvis­ka su­re­mon­tuo­tos gat­vės, įreng­ti gė­ly­nai ir net „val­diš­ki“ oran­ži­niai dvi­ra­čiai. Čia at­gis ka­vi­nės, vieš­bu­čiai. Uk­mer­gė­je to tik­rai ne­pa­ju­si­me. Ta­čiau vi­sa­da ga­li­me ieš­ko­ti tei­gia­mų kiek­vie­no pa­na­šaus su­ju­di­mo pu­sių. Vie­na to­kių – gau­siai už­plū­du­si in­for­ma­ci­ja apie ES...

Taip jau su­ta­po, kad pir­mą­ją pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai sa­vai­tę mū­sų ša­lis mi­ni ir svar­bią sa­vo is­to­ri­jos su­kak­tį.

Šis šeš­ta­die­nis, lie­pos 6-oji, – Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na. Tai – pir­mo­jo su­vie­ny­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės val­do­vo, ku­ni­gaikš­čio Min­dau­go vai­ni­ka­vi­mo ka­ra­liu­mi šven­tė.

Is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se jis va­di­na­mas Min­dau­gu Iš­min­tin­guo­ju, nes šis val­do­vas XIII a. pra­džio­je su­ge­bė­jo vyk­dy­ti itin lanks­čią po­li­ti­ką. La­bai reikš­min­gas Min­dau­go po­li­ti­kos žings­nis – krikš­čio­nių ti­kė­ji­mo pri­ėmi­mas.

Tais lai­kais tik po­pie­žius su­teik­da­vo vals­ty­bių val­do­vams, jo ma­ny­mu, to ver­tiems, ka­ra­liaus vai­ni­ką. Min­dau­gas su­lau­kė po­pie­žiaus lei­di­mo vai­ni­kuo­tis Lie­tu­vos ka­ra­liu­mi, ir 1253 me­tų lie­pos 6 die­ną jis ir ku­ni­gaikš­tie­nė Mor­ta už­si­dė­jo ka­rū­nas.

Iš­skir­ti­niu ren­gi­niu Vals­ty­bės die­ną pa­mi­nė­si­me ir Uk­mer­gė­je.

Lie­pos 6-ąją 18 val. mies­te pra­si­dės Aukš­tai­ti­jos re­gio­no su­tar­ti­nių šven­tė „Su­tar­jie­la“.

Ta­čiau vi­siems abi­tu­rien­tams, jų ma­moms, tė­čiams, se­ne­liams ši sa­vai­tė svar­biau­sia ne is­to­ri­niu, o as­me­ni­niu as­pek­tu, nes pa­aiš­kė­jo ke­lių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Tuo pa­čiu aiš­kė­ja ir bū­si­mų stu­di­jų pa­si­rin­ki­mo pa­le­tė bei ga­li­my­bė pa­tek­ti į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą stu­di­jų vie­tą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų