Vil­ma NEMUNAITIENĖ

„Da­lį lai­ko iš mū­sų va­gia, da­lį – at­ima, o da­lis ne­pa­ste­bi­mai nu­slys­ta ša­lin“, – kaž­ka­da yra pa­sa­kęs se­no­vės ro­mė­nų vals­ty­bės vei­kė­jas, fi­lo­so­fas, po­etas Lu­ci­jus Anė­jus Se­ne­ka. Kas iš­ma­tuos, kiek ša­lin nu­slys­ta mums duo­to­jo lai­ko, kiek jo tie­siog nu­te­ka be pra­smės ir tiks­lo...

Šios, be­si­bai­gian­čios, sa­vai­tės ka­len­do­riu­je – daug at­min­ti­nų vie­naip ar ki­taip kiek­vie­nam iš mū­sų svar­bių da­tų.

 

Lie­pos 15-ąją mi­nė­ta Žal­gi­rio mū­šio die­na. 1410 m. lie­pos 15 d. Vy­tau­to ir Jo­gai­los va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ka­riuo­me­nė su­mu­šė Vo­kie­čių or­di­no ka­riuo­me­nę. Šis mū­šis nu­lė­mė vo­kie­čių or­di­no ga­ly­bės ga­lą. Mū­šis įvy­ko da­bar­ti­nė­je Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je prie Griun­val­do, o lie­tu­viš­kai – Ža­lia­gi­rio kai­me­lio.

 

Lie­pos 16-oji – Škap­lie­ri­nių, pra­pjo­vų die­na. Tai bran­dos taš­kas – ru­giap­jū­tės pra­džia. Šei­mi­nin­kas nu­pjau­da­vo pir­mą sruo­gą ru­gių ir at­neš­da­vo šei­mai pa­si­vai­šin­ti. Pa­sta­čius pir­mą ru­gių pė­dą, pjo­vė­jai nu­si­lenk­da­vo sau­lei, dai­nuo­da­vo pjū­ties dai­nas. Krikš­čio­ny­bės lai­kais šią die­ną pra­dė­ta šlo­vin­ti Šv. Mer­ge­lė Ma­ri­ja. Ti­kė­ta, kad bū­tent šią die­ną Die­vo mo­ti­na iš­va­duo­ja sie­las iš skais­tyk­los.

Lie­pos 17-oji – Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­na. Taip sie­kia­ma su­vie­ny­ti po pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­sius lie­tu­vius. Tą pa­čią die­ną mi­nė­jo­me ir liūd­ną su­kak­tį. 1933 m. Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas lėk­tu­vu „Li­tu­a­ni­ca“ iš­skri­do iš Niu­jor­ko į Kau­ną, per­skri­do At­lan­to van­de­ny­ną ir žu­vo lėk­tu­vui nu­kri­tus Vo­kie­ti­jo­je. La­kū­nų skry­dis – di­džiu­lio pa­trio­tiz­mo pa­vyz­dys. Taip jie no­rė­jo pa­ro­dy­ti pa­sau­liui Lie­tu­vą. Ži­nia apie skry­dį tuo­met ap­skrie­jo dau­ge­lį ša­lių.

Šią sa­vai­tę mi­nė­tos ke­lios tarp­tau­ti­nės da­tos. Lie­pos 18-oji – Tarp­tau­ti­nė alu­da­rių die­na. Min­tis ją švęs­ti ki­lo JAV žur­na­lis­tui, ra­šiu­siam apie alų. Alu­da­rių die­nai mi­nė­ti bu­vo pa­si­rink­tas Šv. Ar­nol­do var­da­die­nis, nes šis šven­ta­sis mi­ni­mas kaip alu­da­rių glo­bė­jas.

Lie­pos 20-oji – Tarp­tau­ti­nė šach­ma­tų die­na. Ar­che­o­lo­gi­niai ka­si­nė­ji­mai ro­do, kad šach­ma­tų žai­di­mui – apie 2000 me­tų, o jų gim­ti­nė – In­di­ja.

XVIII am­žiu­je šach­ma­tų cen­tru ta­po Pa­ry­žius ir Lon­do­nas.

Nuo se­nų lai­kų Lie­tu­vo­je lie­pos 20-ąją bu­vo šven­čia­ma die­vo Per­kū­no šven­tė. Tą­dien žmo­nės au­ko­jo Per­kū­nui jau­čius, žir­gus. Kad Per­kū­nas ne­nu­trenk­tų, na­mus ap­kai­šy­da­vo eg­lės ir žil­vi­čio ša­ko­mis. Įve­dus krikš­čio­ny­bę, Per­kū­no šven­tė su­ta­pa­tin­ta su Šv. Eli­jaus var­du­vė­mis. Bib­li­jo­je ra­šo­ma apie pra­na­šą Eli­ją, ku­ris ko­vo­jo prieš stab­mel­dys­tę ir už tai bu­vo per­se­kio­ja­mas.

Grei­tai už­ver­si­me var­dų ir su­kak­čių pil­nus šios sa­vai­tės var­tus. O ki­tas sa­vait­ga­lis – jau pas­ku­ti­nis lie­po­je...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų