Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ei­na į pa­bai­gą pir­mo­ji žie­mos sa­vai­tė. Vi­sai ne­bal­ta, bet jau iš­si­pus­čiu­si ka­lė­di­niais ap­da­rais. Tie­sa, Ka­lė­dos į mū­sų šir­dis dar ka­žin ar ar­tė­ja, už­tat spė­jo už­ka­riau­ti par­duo­tu­vių vit­ri­nas ir lanks­ti­nu­kus apie įvai­rias ak­ci­jas.

Kai ap­lin­kui taip gar­siai ir įti­ki­na­mai tri­mi­tuo­ja­ma apie mil­ži­niš­kas pre­kių nuo­lai­das, ne­ju­čia su­si­gun­dai ir, žiū­rėk, na­mo jau par­si­tem­pei ne­rei­ka­lin­gą daik­tą. Su vil­tim – gal reiks. Jei ne pa­čiam – kam do­va­nai.

 

Po tra­ge­di­jos Ry­go­je pra­ėjus dau­giau nei sa­vai­tei pre­ky­bos cen­tro MAXIMA pir­kė­jai te­be­siž­val­go ne tik į nuo­lai­das, bet ir pa­sta­tų lu­bas.

Šio tin­klo at­sto­vai pa­skel­bė pla­nuo­jan­tys at­si­sa­ky­ti sa­vo šū­kio „Apie vis­ką pa­gal­vo­ta!“. Pra­dė­tos ne­pla­ni­nės vi­sų pa­sta­tų, ku­riuo­se įsi­kū­ru­sios tin­klo par­duo­tu­vės, tech­ni­nės būk­lės pa­tik­ros. Di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas sta­ti­nio kon­struk­ci­joms, prieš­gais­ri­nių sig­na­li­za­ci­jų sis­te­moms...

Vi­są šią sa­vai­tę su­tel­kę dė­me­sį ste­bė­jo­me ne tik ka­lė­di­nes ak­ci­jas, bet įvy­kius Uk­rai­no­je. Po­li­to­lo­gai juos vis drą­siau va­di­na re­vo­liu­ci­ja. Ar pa­vyks uk­rai­nie­čiams pa­siek­ti trokš­ta­mų tiks­lų, pa­ro­dys lai­kas.

O šios sa­vai­tės at­min­ti­nų da­tų tėk­mė­je – gruo­džio 3-iąją mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų žmo­nių die­na. Jos me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, skir­ti at­kreip­ti dė­me­sį į pa­gal­bą ne­įga­lie­siems.

Mū­sų ra­jo­ne gy­ve­na per 4000 as­me­nų, tu­rin­čių vie­no­kią ar ki­to­kią ne­ga­lią. Tai – be­veik de­šim­ta­da­lis uk­mer­giš­kių. Dvi di­džiau­sios ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos – Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ir Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­ja.

Gruo­džio 4-oji – Šv. Bar­bo­ros var­du­vės. Šv. Bar­bo­ra lai­ko­ma glo­bė­ja vi­sų, ku­rie mi­rė ne sa­va mir­ti­mi, t. y. per ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą, ypač nuo gais­ro. Anot le­gen­dos, Bar­bo­ra bu­vu­si Ma­žo­sios Azi­jos tur­tuo­lio duk­ra. Ji įti­kė­jo, ap­si­krikš­ti­jo ir bu­vo už šį po­el­gį tė­vo pa­smerk­ta. Ro­mė­nų val­džia ją nu­kirs­di­no tė­vo kar­du. Ti­ki­ma, kad po to tė­vą nu­tren­kė žai­bas.

Gruo­džio 6-oji – Ar­klių, o kar­tu – ir Šv. Mi­ka­lo­jaus, ke­liau­nin­kų glo­bė­jo, die­na. Tik­riau­siai ne vi­si ži­no, kad vie­no žmo­gaus jė­ga apy­tik­riai ly­gi 0,3 ar­klio jė­gos, o il­giau­siai gy­ve­no Na­po­le­o­no Bo­na­par­to žir­gas – 63 me­tus.

Gruo­džio 7-ąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ci­vi­li­nės avia­ci­jos die­na. Ji skir­ta pa­si­džiaug­ti avia­ci­jos lai­mė­ji­mais. Is­to­ri­niai šal­ti­niai by­lo­ja, kad pir­ma­sis 1903 m. gruo­džio 17 d. į orą pa­ki­lo dvie­jų bro­lių ame­ri­kie­čių su­kur­tas lėk­tu­vas. Ta­čiau dar 1851 m. Kau­no val­di­nin­kas A. Griš­ke­vi­čius kny­ge­lė­je „Že­mai­čio gar­lė­kys“ ap­ra­šė iš ae­ro­sta­to ir ga­ro ma­ši­nos su­kur­tą skren­dan­tį įren­gi­nį, ku­rį pats su­pro­jek­ta­vo ir meist­ra­vo.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų