Zi­ta BATAITIENĖ

Mū­sų že­mės pus­ru­tu­ly­je Sau­lė at­si­dū­rė že­miau­sia­me sa­vo Me­tų ke­lio taš­ke – trum­piau­sios die­nos, il­giau­sios nak­tys. Pie­tų pus­ru­tu­ly­je – vis­kas at­virkš­čiai...

Ta­čiau trum­pos gruo­džio die­nos pa­ga­liau ims il­gė­ti ir lan­gan pa­si­bels tik­ro­ji ast­ro­no­mi­nė žie­ma. Bal­tas el­nias, iš­bė­gęs per sau­lėg­rį­žą, pa­si­ro­dys per Ka­lė­das, ant ra­gų par­neš­da­mas Sau­lę – spin­du­liuo­jan­tį mū­sų eg­zis­ten­ci­jos ga­ran­tą...

 

Ne­pa­liau­ja­mai ar­tė­ja šven­tos Ka­lė­dos. Su ko­kia ži­nia jos į kiek­vie­ną šir­dį pa­si­bels? Ne tik do­va­nų gau­su­mas su­tei­kia pa­lai­mą ir šven­ti­nę nuo­tai­ką. Svar­bu gau­ti ir dva­si­nes do­va­nas.

Ne­bus šven­tiš­kos Ka­lė­dos se­no­lei, at­si­sė­du­siai prie Kū­čių sta­lo su sa­vo vie­nat­ve, siel­var­tu, ne­ga­lia... Ne­bus Ka­lė­dų džiaugs­mo tė­vui, pra­dė­ju­siam val­gy­ti Kū­čių va­ka­rie­nę su ma­ža­me­čiais vai­kais, ku­rie šiais me­tais ne­te­ko Mo­ti­nos...

Ka­lė­di­nis kon­cer­tas „An­ge­las bal­tas“, kas­met gruo­džio pa­bai­go­je ren­gia­mas mies­to kul­tū­ros rū­muo­se, bel­džia­si į kiek­vie­no uk­mer­giš­kio šir­dį. Šiais me­tais lab­da­ros ak­ci­jos me­tu lė­šos ren­ka­mos sun­kiai ser­gan­čiam mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jui – ma­ža­jam Jus­tu­kui. Žmo­nių ge­ru­mas virs­ta ma­žais ste­buk­lais. Ne tik gar­sių ak­ci­jų me­tu...

Ne­bus prie ka­lė­di­nės eg­lės dau­ge­lio mū­sų tau­tie­čių, iš­vy­ku­sių į ai­ri­jas, bri­ta­ni­jas, ame­ri­kas... Šią sa­vai­tę mi­ni­ma tarp­tau­ti­nė Mig­ran­tų die­na. Ly­giai prieš šim­tą me­tų šią die­ną, po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XV-ojo ini­cia­ty­va pa­mi­nė­jo ita­lai. Vė­liau ji pa­si­da­rė ak­tu­a­li vi­sam pa­sau­liui.

Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gy­ve­na ke­tu­rias­de­šimt du mi­li­jo­nai mig­ran­tų. Mi­li­jo­ną jų pri­skai­čiuo­ja Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir ki­tos ša­lys. Šią die­ną ska­ti­na­ma įsi­klau­sy­ti į mig­ran­tų bal­sus, nes mig­ra­ci­jos pro­ble­mos svar­bios Lie­tu­vai, ku­ri bai­gia emig­ruo­ti...

Lap­kri­čio mė­ne­sį Dub­li­ne vy­ko in­for­ma­ci­nė dar­bo mu­gė „Bal­no­kim, bro­liai, žir­gus“, ku­rio­je Lie­tu­vos darb­da­vių at­sto­vai in­for­ma­vo Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­čius tau­tie­čius apie dar­bo ga­li­my­bes tė­vy­nė­je. O no­rin­tys dirb­ti An­gli­jo­je pri­va­lės lai­ky­ti an­glų kal­bos eg­za­mi­ną, kad ga­lė­tų įsi­tvir­tin­ti sve­ti­mo­je dar­bo rin­ko­je.

Ka­lė­di­nė eg­lė jau su­spin­do mū­sų mies­to cen­tri­nė­je aikš­tė­je, šven­tiš­kai pa­si­puo­šė gat­vės, vit­ri­nos, pri­min­da­mos Nau­jų­jų me­tų ar­tė­ji­mą.

Sep­ty­nio­lik­ta­ja­me am­žiu­je Ka­lė­do­mis pra­si­dė­da­vo švent­va­ka­riai, ku­rie truk­da­vo dvy­li­ka va­ka­rų, ei­nan­čių po Ka­lė­dų. Se­ni­mas ne­dirb­da­vo jo­kių dar­bų, o jau­ni­mas links­min­da­vo­si... Šiais lai­kais tiek švęs­ti gal ir per il­gai, ta­čiau te­gul šil­ti pri­si­mi­ni­mai tirp­do le­di­nes gė­les mū­sų lan­guo­se ir sie­lo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų