Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Jei me­tai bū­tų di­džiu­lė vy­nuo­gių ke­kė, šian­dien bū­tu­me sky­nę pas­ku­ti­nę jos uo­gą. Jei me­tai bū­tų obuo­lių pil­na pin­ti­nė iš jos im­tu­me pas­ku­ti­nį obuo­lį.

Lai­ką iki me­tų pa­bai­gos jau ga­li­me skai­čiuo­ti va­lan­do­mis. Iki 2014-ųjų li­ko jų vos dau­giau nei šim­tas. Da­bar tik­rai ge­riau­sias me­tas pa­žvelg­ti at­gal, pa­ma­tuo­ti nu­veik­tus dar­bus, sėk­mes ir ne­sėk­mes, įver­tin­ti, kuo bu­vai vi­sus pra­ėju­sius me­tus. Ar iš­tie­sei pa­gal­bos ran­ką bė­don pa­te­ku­siam, ar ne­at­stū­mei pra­šan­čio pa­gal­bos, ar ne­nu­si­su­kai, ta­da, kai bu­vai rei­ka­lin­giau­sias? O gal iš­da­vei tuos, ku­rie ta­ve lai­kė drau­gu?

 

Šią ka­lė­di­nių šven­čių sa­vai­tę pra­lei­do­me su sa­vo šei­ma, ar­ti­mai­siais. Tu­rė­jo­me pro­gą jiems pa­sa­ky­ti, kaip bran­gi­na­me tuos ry­šius. Tik ar pa­sa­kė­me?

Kas­met gruo­džio pa­bai­go­je per­ver­čiu mū­sų laik­raš­čio vi­sų me­tų nu­me­rius ir ban­dau įžvelg­ti ir už­ra­šy­ti svar­bes­nius įvy­kius.

Tai jau – lyg sa­vo­tiš­kas me­tų pa­baig­tu­vių ri­tu­a­las. Ge­ra pri­si­min­ti, kaip gy­ve­nom, ko­kie svar­biau­si įvy­kiai nu­ti­ko per pra­ėju­sius 12 mė­ne­sių mū­sų mies­te. Ir vi­sa­da dir­bant šį dar­bą jaus­mas vie­no­das – at­ro­do, tik va­kar jį da­rei...

Uk­mer­gės po­li­ti­ko­je šių me­tų pa­baig­tu­vės nu­spal­vin­tos ypa­tin­ga spal­va. Tik­rai dar nie­kad ne­bu­vo, kad gruo­džio 31-ąją rink­tu­me nau­ją me­rą. Kaž­kas ap­ta­ri­nė­da­mas šiuos Uk­mer­gės įvy­kius la­bai taik­liai pa­sa­kė – taip bū­na tik per ka­rą...

Ko­kią įta­ką šiuo­se me­ro rin­ki­muo­se tu­rės šven­tų Ka­lė­dų dva­sia? Ar už pa­ža­dus bus pa­min­ti įsi­ti­ki­ni­mai? O gal ra­jo­no ta­ry­bos ma­žu­mos mes­ta pirš­ti­nė te­liks ne­di­du­kė aud­ra stik­li­nė­je. Vi­sa tai pa­aiš­kės ste­buk­lin­gą­ją pas­ku­ti­nę me­tų die­ną. Vie­toj nau­ja­me­ti­nių bur­tų mū­sų po­li­ti­kai tą­dien tu­rė­tų sto­ti prie rin­ki­mų bal­sa­dė­žės. Ka­dan­gi bal­sa­vi­mas ren­kant me­rą – slap­tas, šim­tu pro­cen­tų nu­spė­ti re­zul­ta­tus tie­siog ne­įma­no­ma...

Mū­sų se­no­liai me­tų pra­džią ta­pa­tin­to su orų prog­no­zė­mis. Ti­kė­ta: jei pir­mą­ją me­tų die­ną snin­ga, ga­li bū­ti, kad ir vi­si me­tai bus dar­ga­no­ti. Gied­ra ža­dė­da­vo ge­rą der­lių. Žvaigž­dė­ta ir gied­ra Nau­jų­jų nak­tis reikš­da­vo, kad bus gra­ži va­sa­ra. Jei nak­tis ūka­no­ta, ki­tais me­tais ga­li grės­ti li­gos. Tik nie­kur ne­pa­ra­šy­ta, ko­kius at­ei­nan­čių me­tų orus ža­da pas­ku­ti­nę me­tų die­ną ras­ta pra­žy­du­si ži­buok­lė.

Ry­tų ša­ly­se nau­jie­ji me­tai tu­rė­jo mis­ti­nę pras­mę. Pa­gal ki­nų ka­len­do­rių nau­jie­ji pra­si­de­da sau­sio 31 d. 2014 me­tai va­di­na­mi ža­lio­jo me­di­nio Ar­klio me­tais. Ža­da­ma, kad jie bus grei­tes­ni, ak­ty­ves­ni, di­na­miš­kes­ni nei 2013-ie­ji.

Vie­nas iš 2014 me­tų ta­lis­ma­nų – pa­sa­ga. Kad ji tu­rė­tų ga­lią, rei­kia, kad ji bū­tų se­no­viš­ka, dė­vė­ta ir bū­ti­nai – ge­le­ži­nė...

O ar ry­tie­tiš­kos prog­no­zės bent kiek pa­si­tvir­ti­na, ga­li­ma ne­sun­kiai pa­tik­rin­ti – skai­ty­ti ne at­ei­nan­čių, o pra­ėju­sių me­tų ho­ros­ko­pus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų