Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pats vi­dur­va­sa­ris. Va­sa­ra kiek­vie­nam iš mū­sų tie­sia karš­čiu, lie­tu­mi ir ža­lu­ma al­suo­jan­tį, uo­go­mis ir gry­bais kve­pian­tį ki­li­mą. Tik spė­ki­me nau­do­tis ne­įkai­no­ja­mo­mis va­sa­ros do­va­no­mis...

Per pa­tį vi­dur­va­sa­rį Lie­tu­va mi­ni ke­le­tą mū­sų tau­tai ir kiek­vie­nam at­ski­rai svar­bių da­tų.

Lie­pos 15-oji – Žal­gi­rio mū­šio die­na. Tą­dien 1410 m. Vy­tau­to ir Jo­gai­los va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ka­riuo­me­nė su­mu­šė Vo­kie­čių or­di­no ka­riuo­me­nę. Mū­šis nu­lė­mė vo­kie­čių or­di­no ga­ly­bės ga­lą.

 

Lie­pos 16-oji nuo se­no lai­ky­ta ru­giap­jū­tės pra­džia. Pa­sta­čius pir­mą ru­gių pė­dą, pjo­vė­jai nu­si­lenk­da­vo sau­lei, dai­nuo­da­vo pjū­ties dai­nas. Pir­mo­ji ru­gių pė­da va­din­ta „šei­mi­nin­ku“. Ti­kė­ta, kad ji sau­go nuo bė­dų. Krikš­čio­nys šią die­ną šlo­vi­na šv. Mer­ge­lę Ma­ri­ją. Ti­ki­ma, kad bū­tent šią die­ną ji iš­va­duo­ja sie­las iš skais­tyk­los. Baž­ny­čio­se vyks­ta Škap­lie­ri­nės at­lai­dai.

Lie­pos 17-oji – Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­na. Taip sie­kia­ma su­vie­ny­ti po vi­są pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­sius lie­tu­vius.

Tą pa­čią die­ną mi­ni­ma Da­riaus ir Gi­rė­no žu­vi­mo die­na. 1933 m. Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas lėk­tu­vu „Li­tu­a­ni­ca“ iš­skri­do iš Niu­jor­ko į Kau­ną, per­skri­do At­lan­to van­de­ny­ną ir žu­vo, lėk­tu­vui nu­kri­tus tuo­met Vo­kie­ti­jos, o da­bar – Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je.

Eg­zis­tuo­ja ver­si­ja, kad lėk­tu­vą pa­šo­vė vo­kie­čiai, pa­lai­kę prie­šais.

Lie­pos 18-oji – jau vi­sai ki­to­kios pa­krai­pos – Tarp­tau­ti­nė alu­da­rių die­na. Min­tis ją švęs­ti ki­lo JAV žur­na­lis­tui, ra­šiu­siam apie alų. 18-oji – šv. Ar­nol­do var­da­die­nis, šis šven­ta­sis mi­ni­mas kaip alu­da­rių glo­bė­jas. Be­je, alaus glo­bė­jais lai­ko­mi ir šven­tie­ji Ma­tas, Au­gus­ti­nas, Lu­kas, Ar­man­das, Ni­ko­las. Prieš tap­da­mi apaš­ta­lais jie bu­vo smuk­li­nin­kai.

Sek­ma­die­nis – lie­pos 20-oji – Tarp­tau­ti­nė šach­ma­tų die­na.   Ar­che­o­lo­gi­niai ka­si­nė­ji­mai ro­do, kad šiam žai­di­mui apie 2000 me­tų. Šach­ma­tai at­si­ra­do In­di­jo­je. „Šach-mat“ reiš­kia „val­do­vas mi­rė“. Šiais lai­kais šach­ma­tais žai­džia­ma be­veik kiek­vie­no­je pa­sau­lio ša­ly­je.

Pa­go­ny­bės lai­kais Lie­tu­vo­je lie­pos 20-ąją bu­vo šven­čia­ma die­vo Per­kū­no šven­tė. Žmo­nės au­ko­jo Per­kū­nui jau­čius, žir­gus mels­da­vo­si jam, kad bū­tų ge­ras oras dir­bant ru­giap­jū­tės dar­bus. Krikš­čio­nys šią šven­tę su­ta­pa­ti­no su Šv. Eli­jaus var­du­vė­mis. Šį šven­ta­jį va­di­na de­be­sų val­dy­to­ju, su­ge­bė­ju­siu at­si­lai­ky­ti prieš gam­tos sti­chi­jas.

Lie­tu­vos pa­dan­gė­je šią sa­vai­tę taip pat neap­si­ei­ta be per­kū­no trenks­mų. Ne tik gam­to­je, bet ir po­li­ti­nė­je are­no­je – pa­si­kei­tė net tri­jų mi­nis­te­ri­jų va­do­vai.

Nau­jo­jo­je, ge­ro­kai mo­te­riš­kes­nė­je, pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bė­je – trys nau­jos pa­var­dės. Ap­lin­kos mi­nist­ru pa­skir­tas Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­re – Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, že­mės ūkio mi­nist­re – Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų