Zi­ta BATAITIENĖ

Per Lie­tu­vą per­skri­do lie­pa, po sa­vo spar­nais pa­li­ku­si gels­tan­čius ja­vų lau­kus, sod­riai ža­liuo­jan­čius ku­ku­rū­zus, pa­ke­lė­je rau­do­nuo­jan­čias lau­ko aguo­nas. Miš­ko pa­klo­tė­je kur ne kur pri­bars­tė mė­ly­nių, pa­li­ko be­si­pui­kuo­jan­čias gel­tons­pal­ves vo­ve­rai­tes.

Lie­pa ne­pa­šykš­tė­jo sau­lė­tų die­nų, vie­na po ki­tos į ša­lį at­rie­da karš­čio ban­gos. Be­si­tę­sian­ti va­sa­ros kait­ra ima kel­ti grės­mę gam­tai ir žmo­gui.

 

Ne­pa­ke­lia­mus karš­čius daž­niau­siai ly­di Per­kū­nas. Šią sa­vai­tę mi­ni­ma Griaus­ti­nio die­na. Mū­sų pro­tė­viai griaus­ti­nį lai­kė die­vo Per­kū­no kal­ba, ku­ria jis pra­na­ša­vęs vai­di­loms sa­vo va­lią.

Žmo­nės, gir­dė­da­mi Per­kū­no bal­są, iš bai­mės pul­da­vo ant že­mės. Kad Per­kū­nas ne­trenk­tų į tro­bas, jas ap­kai­šy­da­vo šven­tų me­džių – eg­lės ir žil­vi­čio ša­ko­mis. Už­ėjus aud­rai žmo­nės skam­bin­da­vo var­pe­liu, už­deg­da­vo žva­kes. Jei Per­kū­nas nu­trenk­da­vo žmo­gų, ti­kė­da­vo, kad jis bus pa­im­tas į die­vų drau­gi­ją. Kri­viai geis­da­vo mir­ti per­kū­ni­jos lieps­no­se...

Trys ket­vir­ta­da­liai di­džiau­sių pa­sau­lio mies­tų yra įsi­kū­rę jū­ros pa­kran­tė­je. Jū­ra – lan­gas į pa­sau­lį. Prie to­kių mies­tų pri­klau­so ir Klai­pė­da, kas­met triukš­min­gai pa­žy­min­ti Jū­ros šven­tę. Lie­pos 30-oji – Jū­ros die­na.

Prieš aš­tuo­nias­de­šimt me­tų su­reng­ta pir­mo­ji Jū­ros šven­tė, ku­rios pra­džią pa­skel­bė Lie­tu­vos pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na. Klai­pė­die­čiai pa­ger­bia jū­ro­je žu­vu­sius jū­rei­vius, po­pu­lia­ri­na jū­rą ir jū­rei­vys­tę. Ke­lias die­nas trun­kan­ti šven­tė, ku­ri šiais me­tais bu­vo šven­čia­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę, pra­no­ko net kas­me­ti­nę mies­to šven­tę.

Šią sa­vai­tę mi­ni­ma tarp­tau­ti­nė alaus die­na. Alus – vie­nas se­niau­sių žmo­ni­jos gė­ri­mų. Ma­no­ma, kad „šne­ku­tį“ dau­giau nei prieš še­šis tūks­tan­čius me­tų pir­mie­ji pra­dė­jo ga­min­ti Egip­to ir Me­so­po­ta­mi­jos gy­ven­to­jai. Ir se­no­vė­je žmo­nės no­rė­jo ger­ti ko­ky­biš­ką alų. Alu­da­riai, skie­džian­tys alų van­de­niu, bu­vo bau­džia­mi mir­ties baus­me – pa­skan­di­na­mi sa­vo pa­ties pa­ga­min­ta­me alu­je...

Vie­nas di­džiau­sių ama­tų, mu­zi­kos ir alaus fes­ti­va­lių šį sa­vait­ga­lį vyks­ta Pa­kruo­jo dva­re. Čia iš­kil­min­gai ati­da­ro­ma pir­mo­ji alaus bač­ka, sa­vo gė­ri­mus pri­sta­to Lie­tu­vos alu­da­riai, ren­ka­mas ge­riau­sias alus, vyks­ta klo­ji­mo te­at­ro spek­tak­liai, pre­kiau­ja ama­ti­nin­kai ir gro­ja mu­zi­kan­tai.

Nu­ti­lus die­nos links­my­bėms ir šur­mu­liui, kai že­mėn nu­si­lei­džia ty­lus va­ka­ras, at­ro­do, jog ore vir­pa žio­go smui­ko me­lo­di­ja. Pa­jun­ti, kaip ma­žais žings­ne­liais pro ta­ve pra­bė­ga va­sa­ra. Vi­sur jun­ta­ma, bet grei­tai pra­nyks­tan­ti. Pa­jun­ti, koks glau­dus ry­šys tarp žmo­gaus ir ru­gio, tarp že­mės ir duo­nos, tarp žvaigž­dės ir min­ties...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų