Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ke­lias pas­ta­rą­sias sa­vai­tes po­pu­lia­riau­sias žo­dis Lie­tu­vo­je bu­vo „karš­tis“. Kai ter­mo­met­ro stul­pe­lis per­ko­pia 30 laips­nių, ge­riau­sia at­gai­va – van­duo, vė­jas, pa­vė­sis ar­ba vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tys kon­di­cio­nie­riai.

Ta­čiau apie itin il­gai už­tru­ku­sį karš­čio pliūps­nį la­bai grei­tai kal­bė­si­me bū­tuo­ju lai­ku: be­si­drai­kan­tys vo­ra­tin­kliai ir noks­tan­tys obuo­liai pri­me­na apie vis trum­pė­jan­čią va­sa­ros gi­ją.

 

Šios sa­vai­tės at­min­ti­nų die­nų są­ra­še – dvi keis­tos da­tos. Rug­pjū­čio 8 d. siū­lo­ma pa­žy­mė­ti kaip Tarp­tau­ti­nę or­gaz­mo die­ną. Jos šū­kis – Vien­ti­sas pa­sau­lio or­gaz­mas. Šven­tės ini­cia­to­rius tei­gia, kad šią die­ną ver­ta do­va­no­ti do­va­nas, kaip per Ka­lė­das, per­si­ren­giant kaip per He­lo­vi­ną, pri­siek­ti mei­lę kaip per Va­len­ti­no die­ną... Ta­čiau sun­ku pa­ti­kė­ti, kad ka­da nors to­kia šven­tė pri­gis Lie­tu­vo­je.

Rug­pjū­čio 10-oji – dar keis­tes­nė – Tarp­tau­ti­nė apa­ti­nių dra­bu­žių die­na. Bra­zi­li­jo­je tuo­met ren­gia­mi apa­ti­nių dra­bu­žių ko­lek­ci­jų pri­sta­ty­mai, JAV or­ga­ni­zuo­ja­mos ak­ci­jos, ku­rių me­tu žmo­nės į gat­ves iš­žy­giuo­ja tik su apa­ti­niais...

Rug­pjū­čio 9-oji – Tarp­tau­ti­nė tau­tos die­na, skir­ta gin­ti vie­ti­nių tau­tų – čia­bu­vių tei­ses. Daug vie­ti­nių tau­tų il­gą lai­ką bu­vo nai­ki­na­ma, jas žu­dant ar pri­ver­čiant ver­gau­ti. 1992 m. rug­pjū­čio 9 d. pir­mą kar­tą įvy­ko tau­tų dar­bo gru­pių su­si­rin­ki­mas dėl žmo­nių tei­sių ap­sau­gos.

Rug­pjū­čio 10 d. se­no­vės Lie­tu­vo­je mi­nė­ta kaip pas­ku­ti­nė me­tų Per­kū­no šven­tė. Ti­kė­ta, kad nuo šios die­nos per­kū­nas dau­giau ne­be­tren­kia. Šią die­ną se­no­liai ne­vež­da­vo šie­no – bi­jo­jo taip su­er­zin­ti per­kū­ną.

At­ėjus krikš­čio­ny­bei, šven­tė su­ta­pa­tin­ta su šv. Lau­ry­no die­na. Šv. Lau­ry­nas bu­vo per­se­kio­ja­mas už krikš­čio­ny­bės skel­bi­mą ir nu­kan­kin­tas ant įkai­tin­tų ge­le­ži­nių gro­tų. Ti­ki­ma, kad jis sau­go na­mus nuo gais­rų. Jis dar lai­ko­mas vi­rė­jų ir bib­lio­te­kų glo­bė­ju.

Šią sa­vai­tę pa­mi­nė­jom ir ne­ma­žai at­min­ti­nų is­to­ri­nių da­tų, svar­bių pa­sau­liui, Lie­tu­vai, Uk­mer­gei...

1945 m. rug­pjū­čio 6 JAV ka­ri­nės oro pa­jė­gos pir­mą­ją ato­mi­nę bom­bą nu­me­tė ant Ja­po­ni­jos Hi­ro­si­mos mies­to. Tuo­met žu­vo 117 tūkst. žmo­nių.

Bel­gi­jo­je rug­pjū­čio 4 die­ną pa­mi­nė­tos Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­džios 100-osios me­ti­nės.

1874 m. rug­pjū­čio 10 d. Tau­jė­nų vals­čiaus Užu­lė­nio kai­me ne­tur­tin­go ūki­nin­ko šei­mo­je gi­mė bū­si­mas ša­lies pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na. Šį šeš­ta­die­nį Užu­gi­rio kraš­te vyks jo 140-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mo šven­tė.

Li­tui skai­čiuo­jant pas­ku­ti­niuo­sius mė­ne­sius įdo­mi dar vie­na da­ta. 1991 m. rug­pjū­čio 5 d. mū­sų ša­lies vy­riau­sy­bė įve­dė ta­lo­nus. Jie bu­vo iš­mo­ka­mi kaip prie­das kar­tu su al­go­mis rub­liais. 1993 m. bir­že­lį į apy­var­tą iš­lei­dus li­tus ta­lo­nai keis­ti į li­tus san­ty­kiu 1 li­tas už 100 ta­lo­nų. Lai­ki­nie­ji pi­ni­gai apy­var­to­je bu­vo dve­jus me­tus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų