Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Skai­čiuo­ja­me pas­ku­ti­nes va­sa­ros die­nas. Ge­ro­kai at­vė­sę ry­tai ir va­ka­rai, dar­žuo­se ir so­duo­se su­no­kęs der­lius pri­me­na apie ar­tė­jan­tį ru­de­nį. Už­au­gin­tus vai­kus skrai­dy­ti jau iš­mo­ki­no gan­drai – da­bar vi­si bū­riuo­ja­si kaup­da­mi jė­gas to­li­mam ir il­gam skry­džiui. Jų „iš­vy­ki­mo lai­kas“ – kaip tik šį sek­ma­die­nį, per Šv. Bal­tra­mie­jų. De­ja, lai­ko ra­tas su­ka­si tik vie­na kryp­ti­mi – prieš laik­ro­džio ro­dyk­lę jį ga­li at­suk­ti tik sa­vo pri­si­mi­ni­muo­se...

 

Į dar­bo vie­tas po tru­pu­tį su­grįž­ta atos­to­gau­to­jai – vie­na ki­ta die­na adap­ta­ci­jai – ir vėl vis­kas su­guls į sa­vo vė­žes. Iki ki­tos va­sa­ros...

Ta­čiau psi­cho­lo­gai šia­me grį­ži­me į kas­die­ny­bę įžiū­ri tam tik­rų pa­vo­jų. Dau­ge­liui pa­tir­tas jaus­mas, kad kuo ma­lo­niau lei­di lai­ką po­il­siau­da­mas, tuo sun­kiau bū­na „su­si­im­ti“ grį­žus į dar­bą.

Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad svei­ko žmo­gaus jė­gų, har­mo­nin­gos fi­zio­lo­gi­nės ir psi­cho­lo­gi­nės bū­se­nos at­si­sta­ty­mas vi­du­ti­niš­kai trun­ka 3–7 die­nas. Jei per tą lai­ką sa­vi­jau­ta ne­pa­ge­rė­ja ar net­gi pa­blo­gė­ja, pa­ta­ria kreip­tis net į gy­dy­to­ją. Mat atos­to­gos – tai po­il­sio me­tas, o pil­na­ver­tis po­il­sis bū­ti­nas or­ga­niz­mui ir psi­chi­kai kaip oras, van­duo ar mie­gas.

Yra ke­le­tas ben­drų pa­ta­ri­mų, kaip pa­leng­vin­ti adap­ta­ci­ją ir grįž­ti prie įpras­to dar­bo ir gy­ve­ni­mo rit­mo. Vie­nas jų – pir­mo­mis die­no­mis ne­pla­nuo­ti rim­tų rei­ka­lų. Pa­ta­ria­ma į kas­die­ni­nę ru­ti­ną įsi­trauk­ti pa­laips­niui, o ne pul­ti sta­čia gal­va. Ta­čiau dau­ge­lis tei­gia, kad tai ne­įma­no­ma – su­si­kau­pė be­ga­lė dar­bų...

Šią sa­vai­tę pra­si­de­da bu­vu­sio ki­no te­at­ro „Drau­gys­tė“ re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Pa­sta­to at­gi­mi­mas pra­si­de­da nuo grio­vi­mo dar­bų – pir­miau­sia nuo že­mės pa­vir­šiaus bus „nu­šluo­tas“ ša­lia jo esan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas. To­kia vi­so pa­sta­to griū­tis pa­čio­je mies­to šir­dy­je – uk­mer­giš­kiams re­te­ny­bė. Ar daug to­kių, ku­rie ne tik iš se­nų nuo­trau­kų pri­si­me­na di­džio­jo­je san­kry­žo­je, prie mies­to laik­ro­džio, sto­vė­ju­sį pa­sta­tą ir duo­nos par­duo­tu­vę ja­me? Ar­ba da­bar­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je, prie „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­no, mū­ri­nį na­mą? Ja­me bu­vo lai­ki­nai įsi­kū­ru­si au­to­bu­sų sto­tis, so­viet­me­čiu vei­kė su­ka­rin­ta DOSAAF‘o or­ga­ni­za­ci­ja.

O šeš­ta­die­nį pri­si­min­si­me die­ną, kuo­met prieš ket­vir­tį am­žiaus nu­si­kra­tė­me dau­ge­lio bai­mių ir kom­plek­sų. Tuo­met sto­vė­da­mi Bal­ti­jos ke­ly­je su­si­ė­mė­me už ran­kų ir sa­vo pro­tes­tą prieš so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją tie­siog iš­dai­na­vo­me. Šie­met su­si­rin­ku­sie­ji į Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­nos mi­nė­ji­mą ga­lės kar­tu su ki­tais uk­mer­giš­kiais įsi­am­žin­ti ben­dro­je is­to­ri­nė­je nuo­trau­ko­je. Nuo­trau­kos ir pa­lin­kė­ji­mai at­ei­ties kar­toms bus sau­go­mi Bal­ti­jos ke­lio pir­mo­je sto­te­lė­je – Ge­di­mi­no pi­ly­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų