Zi­ta BATAITIENĖ

Svy­ra gel­to­nos sau­lėg­rą­žos, sa­vo gal­vas paukš­čių ir vai­kų džiaugs­mui su­bran­di­nu­sios, pa­gel­tę la­pai ne­ti­kė­tai nu­kren­ta ant rug­pjū­čio sto­go… Va­sa­ra jau trau­kia­si, pa­lik­da­ma ryš­kias rug­pjū­čio žvaigž­des, ne­nu­ty­lan­čias žio­gų smui­kų me­lo­di­jas ir vė­sius ryt­me­čius...

Vie­niems va­sa­ra – pats dar­by­me­tis, kas­dien jau­čiant pra­kai­to sko­nį, ki­tiems – tar­si ato­slū­gis, atos­to­gos, po­il­sis. Jei pra­ša­lie­tis pa­žvelg­tų į Uk­mer­gės kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą, jam at­ro­dy­tų, jog lai­kas už­stri­gęs ties pa­va­sa­rio ri­ba.

 

In­ter­ne­ti­nia­me por­ta­le „Uk­mer­gės kul­tū­ros pus­la­piai“ pas­ku­ti­nė in­for­ma­ci­ja apie ren­gi­nius – ge­gu­žės mė­ne­sį… O juk Uk­mer­gė­je, se­niū­ni­jo­se bu­vo pui­kių ren­gi­nių „po Pe­ga­so žen­klu“. Še­šuo­liuo­se vy­ko li­te­ra­tų drau­gi­jos ren­gi­nys „Prie nak­ti­go­nių lau­žo“, Sie­si­kuo­se – Al­bi­no Ku­lie­šio or­ga­ni­zuo­tas „Lan­gas į šir­dį“, Užu­lė­ny­je te­at­ra­li­zuo­tai at­švęs­tas pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos 140-asis gim­ta­die­nis... Šven­tė­se da­ly­va­vo daug gar­bių sve­čių, ir kiek­vie­nas at­ėjęs ga­lė­jo pa­si­sem­ti pe­no sie­lai.

Pa­si­žval­gius po mies­to in­for­ma­ci­nius sten­dus at­ro­do, kad skel­bi­mus kli­juo­ja vi­si no­rin­tys, ta­čiau juos nu­ka­bin­ti po ren­gi­nio – nė­ra kam. Gal to­dėl il­gai ple­vė­suo­ja kan­di­da­tų į val­džios ko­ri­do­rius at­vaiz­dai, rug­pjū­čio pa­bai­go­je ga­li ras­ti kvie­ti­mą į at­ve­ly­kio kon­cer­tą…

Šis rug­pjū­tis yra ypa­tin­gas ir vie­nin­te­lis mū­sų gy­ve­ni­me. Ja­me bu­vo po pen­kis penk­ta­die­nius, šeš­ta­die­nius ir sek­ma­die­nius. O taip at­si­ti­ko tik prieš aš­tuo­nis šim­tus dvi­de­šimt tris me­tus, tad ki­to to­kio rug­pjū­čio teks ge­ro­kai pa­lauk­ti at­ei­nan­čioms kar­toms…

Pas­ku­ti­nį rug­pjū­čio sek­ma­die­nį mi­ni­me mū­sų Lais­vės die­ną. Ši die­na sie­ja­ma su kon­kre­čia da­ta. Prieš dvi­de­šimt vie­ne­rius me­tus, vė­lų rug­pjū­čio 31-osios va­ka­rą, Ru­si­jos ar­mi­jos ka­ri­nis eša­lo­nas ne­su­sto­da­mas pra­va­žia­vo Ke­nos ge­le­žin­ke­lio sto­tį. Pas­ku­ti­nis so­vie­ti­nis va­go­nas tu­rė­jo iš­vež­ti slo­gius pri­si­mi­ni­mus apie ka­rei­viš­kų ba­tų ai­dą, apie Ru­si­jos oku­pa­ci­ją, tru­ku­sią dau­giau nei pen­kias­de­šimt me­tų.

Nors oku­pan­tų nė­ra, ap­link Lie­tu­vą sto­vin­ti sve­ti­ma ka­riuo­me­nė vis dar ke­lia grės­mę. Ša­lia vals­ty­bės sie­nos – mi­li­ta­ri­zuo­ta Ka­li­ning­ra­do sri­tis, Uk­rai­no­je vyks­tan­tis ka­ras, kas­dien pra­ne­ša­ma apie nu­šau­tus žmo­nes. Lais­vės die­na dar ne­ža­da vi­siš­kos lais­vės – gy­ve­na­me grės­min­gų pro­ce­sų kai­my­nys­tė­je…

Kai sau­lę pa­slėps rū­ko šy­das, kai pliau­pian­tis lie­tus įsi­gers į mū­sų kū­nus ir sie­las, iš­vy­si­me pa­si­kly­du­sį, šla­pią ke­lei­vį – ne­kvies­tą ru­de­nį, su­ge­ban­tį iš­spręs­ti vi­sas mir­ties – gy­vy­bės by­las…

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų