Zi­ta BATAITIENĖ

Gels­tan­čių la­pų ta­ku bren­da rug­sė­jis – va­sa­riš­kai šil­tas ir sau­lė­tas. Ne­pri­me­na jis dar­ga­no­tų ru­dens die­nų, pir­mų­jų šal­nų nu­kąs­tų gė­lių pei­za­žo. Vis dar jau­čia­mas va­sa­ros al­sa­vi­mas. Daž­niau­siai mes pa­ste­bi­me tik trum­pė­jan­čią die­ną, vės­tan­čius ryt­me­čius, ta­čiau ru­duo vi­sa­da at­ei­na lai­ku, ruoš­da­mas dir­vą ar­tė­jan­čiai žie­mai. Per­ei­na­mas lai­ko­tar­pis yra ne­iš­ven­gia­mas.

 

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va gy­ve­no  ap­im­ta krep­ši­nio ir gry­bų karš­ti­nės. Pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­kę lie­tu­vai­čiai daž­nai skan­da­vo žo­dį „Lie-tu-va“, sa­vo au­to­mo­bi­lius puo­šė tri­spal­vė­mis vė­lia­vė­lė­mis.

Mū­sų krep­ši­nin­kai įro­dė, jog sto­vi tarp ge­riau­sių­jų pla­ne­tos krep­ši­nin­kų ket­ver­tu­ko. Šį pir­ma­die­nį jie su­tik­ti kaip tau­tos did­vy­riai.

Tuo tar­pu ki­tiems tau­tie­čiams rū­pė­jo ki­to­kie rei­ka­lai. Jie sa­ma­nų pa­klo­te vis trau­kė į miš­kus ir ne­ga­lė­jo at­si­džiaug­ti ba­ra­vy­kų gau­sa, o prie te­le­vi­zi­jos ek­ra­no pa­žiū­rė­ti krep­ši­nio var­žy­bų pri­sės­da­vo tik gry­bus do­ro­da­mi.

Ma­žie­ji mū­sų pi­lie­čiai – pir­mo­kė­liai pra­dė­jo min­ti sa­vo nau­ją ta­ke­lį link mo­kyk­los. Pa­si­bai­gus pa­mo­kė­lėms, vie­ni trau­kia na­mo, ki­ti va­žiuo­ja su tė­ve­liais. O na­muo­se, daž­niau­siai, jų nie­kas ne­lau­kia. Tė­vai sku­ba į dar­bus, tad ma­žie­siems ten­ka bū­ti už­ra­kin­tiems na­muo­se, nie­kie­no ne­pri­žiū­ri­miems žais­ti kie­muo­se, vaikš­čio­ti mik­ro­ra­jo­nų ta­kais...

Pra­il­gin­tos die­nos gru­pės ne vi­so­se mo­kyk­lo­se vei­kia – jos ne­for­muo­ja­mos dėl ne­di­de­lio po­rei­kio. Vals­ty­bė, at­si­žvelg­da­ma į ki­tų Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­tį, ruo­šia­si pri­im­ti įsta­ty­mus, jog ir vy­res­ni vai­kai ne­bū­tų pa­lie­ka­mi vie­ni.

Tad tė­vams at­ei­ty­je bus už­krau­na­ma dar vie­na naš­ta – moks­lei­viui sam­dy­ti auk­lę, už pa­slau­gas at­si­skai­tant eu­rais... O mo­ki­niams ir ki­tais me­tais, pa­si­kei­tus va­liu­toms, už­da­vi­nius rei­kės spręs­ti skai­čiuo­jant li­tais, nes nau­jų va­do­vė­lių lei­dyk­los ne­su­skubs iš­leis­ti.

Mū­sų ra­jo­ne gy­ven­ti nė­ra sau­gu. Kas­kart pa­si­kar­to­jus tra­ge­di­joms su­si­mąs­tai, kur mes gy­ve­na­me? Ar ra­mio­je Ma­ri­jos že­mė­je, ar gangs­te­rių kraš­te? Per pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Uk­mer­gės ra­jo­ne – trys la­vo­nai su šau­ti­nė­mis žaiz­do­mis. Bui­ti­niai kon­flik­tai, daž­niau­siai su­si­ję su al­ko­ho­liu ir pa­vy­do sce­no­mis, kai­nuo­ja žmo­nių gy­vy­bes. Nu­pjau­ta­vamz­dis me­džiok­li­nis šau­tu­vas tam­pa kon­flik­to spren­di­mo įran­kiu.

Ta­čiau ne­pai­sant vi­so blo­gio, no­ri­si tei­gia­mų emo­ci­jų. Juk rug­sė­jo sau­joj – Bo­bų va­sa­ros sau­lė, links­mi bul­via­ka­siai su ga­ruo­jan­čiais ce­pe­li­nais ir šį sa­vait­ga­lį mies­te vyks­tan­ti An­ge­lų sar­gų mu­gė su gra­žiau­siais pa­baig­tu­vių vai­ni­kais, ama­ti­nin­kais ir gas­pa­di­nė­mis, mies­te­lė­nų kle­ge­siu ir sve­čių šo­kiais...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų