Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Skau­džiau­siai pir­mo­sios ru­dens šal­nos smo­gia dar­že­lio gė­lėms. Me­džiai ir krū­mai, lyg sens­tan­tys žmo­nės, šiam kir­čiui ren­gia­si pa­leng­va: kei­čia spal­vą, raukš­lė­ja­si, kol ga­liau­siai ati­trūks­ta nuo ša­kos ir ty­liai skren­da į že­mės glė­bį. Gė­lės – prie­šin­gai. Per vie­ną nak­tį iš ža­vių ryš­kias­pal­vių gra­žuo­lių virs­ta pa­juo­du­siais sta­ga­rais...

 

Tur­būt ne vel­tui Tarp­tau­ti­nei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nai pa­mi­nė­ti pa­rink­tas bū­tent šis me­tas – spa­lio 1-oji. Grau­džiai ro­man­tiš­kas me­tas, pri­me­nan­tis, kad vis­kas šia­me pa­sau­ly­je tu­ri pra­džią ir pa­bai­gą. Šią die­ną ska­ti­na­ma at­kreip­ti dė­me­sį į se­nė­ji­mo pro­ble­mas, pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ug­dy­ti pa­gar­bą sen­jo­rams.

Lie­tu­vo­je vy­res­ni nei 60 m. gy­ven­to­jai 1990 m. su­da­rė 16 proc., 2003 m. – 20 proc., prog­no­zuo­ja­ma, kad 2030 m. sen­jo­rai su­da­rys apie treč­da­lį tau­tie­čių. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie 700 tūkst. pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių.

Mū­sų po­li­ti­kai – nuo­vo­kūs. Su­pran­ta, kad vis gau­sė­jan­ti pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių da­lis – ak­ty­viau­si jų rin­kė­jai. Tur­būt to­dėl nie­ka­da ne­pa­mirš­ta pa­svei­kin­ti sen­jo­rų su jų die­na...

Šią sa­vai­tę už sa­ve tau­res ke­lia ne tik sen­jo­rai. Spa­lio pra­džia – gau­siau­sia me­tuo­se įvai­rio­mis pro­go­mis, pro­fe­si­nė­mis šven­tė­mis. Spa­lio 1-ąją taip pat mi­nė­ta Pa­sau­li­nė ve­ge­ta­rų ir Pa­sau­li­nė mu­zi­kos die­na. Abi – sa­vo­tiš­kai gy­dan­čios. Psi­cho­lo­gai tei­gia, kad mu­zi­ka ga­li­ma gy­dy­ti neu­ro­zę, dep­re­si­ją, šir­dies li­gas, nu­mal­šin­ti skaus­mą. Ve­ge­ta­riz­mu, tei­gia­ma, taip pat ga­li­ma iš­si­gy­dy­ti įvai­rias ne­ga­lias...

Spa­lio 2-oji – An­ge­lų sar­gų, Lie­tu­vos po­li­ci­jos die­na. Jos tra­di­ci­jos bu­vo ku­ria­mos ne vie­ną de­šimt­me­tį. Pra­džią da­vė prieš­ka­riu Lie­tu­vo­je įkur­ta mi­li­ci­jos or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je dir­bo sa­va­no­riai. 1924 m. sau­sio 1 d. mi­li­ci­ja ofi­cia­liai per­var­dy­ta į po­li­ci­ją.

Spa­lio 4-oji – šv. Pran­ciš­kaus die­na. Šv. Pran­ciš­kus – gy­vū­nų glo­bė­jas, to­dėl ši die­na pa­skelb­ta ir Pa­sau­li­ne gy­vū­ni­jos die­na.

Šis sek­ma­die­nis – spa­lio 5-oji – Tarp­tau­ti­nė mo­ky­to­jų die­na.

Žo­dis „pe­da­go­gi­ka“ yra ki­lęs iš grai­kų kal­bos: „pais“ – vai­kas, „ago, again“ – ves­ti, val­dy­ti, auk­lė­ti. Se­no­vės Grai­ki­jo­je pe­da­go­gais bu­vo va­di­na­mi ver­gai, ly­dė­da­vę šei­mi­nin­ko vai­kus į mo­kyk­lą ir juos pri­žiū­rė­da­vę. Tik vė­liau taip im­ta va­din­ti mo­ky­to­jus, auk­lė­to­jus, dės­ty­to­jus.

Po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je ši sa­vai­tė – sa­vi­val­dos rin­ki­mų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos pra­džia. Lyg tie po­vai su pla­čio­mis uo­de­go­mis po­li­ti­kai ir po­li­ti­kės pa­si­ren­gę vi­lio­ti ir ža­vė­ti rin­kė­jus. Vie­ni tai da­rys kal­bas rėž­da­mi kai­mų se­niū­ni­jo­se, ki­ti – ban­dy­da­mi su­bur­ti mies­te­lė­nus, tre­ti – leis­da­mi sa­vo laik­raš­tį ir įsi­vaiz­duo­da­mi esą re­dak­to­riais. Mū­sų gi, rin­kė­jų, už­duo­tis bus pa­pras­ta ir kar­tu la­bai su­dė­tin­ga – at­skir­ti grū­dus nuo pe­lų, gro­žį nuo iš­min­ties, me­lą nuo tie­sos...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų