Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Žen­gia­me žings­nį į lap­kri­čio tam­są. Prieš akis – trys niū­riau­si, liūd­niau­si me­tų mė­ne­siai. Tai lai­kas, dau­giau­siai pro­ble­mų at­ne­šan­tis ke­li­nin­kams, ke­lių po­li­ci­nin­kams, ši­lu­mi­nin­kams...

Kar­tais pa­gau­nu sa­ve gal­vo­jant apie ga­li­my­bę ste­buk­lin­gai pra­verst tuos tris tam­sy­bių mė­ne­sių pus­la­pius. „Spar­tin­ti nor­ma­lią lai­ko tėk­mę – la­bai bran­gus da­ly­kas. Tad žiū­rė­ki­me, kad ne­rei­kė­tų jam mo­kė­ti pa­lū­ka­nų“, – nuo to­kių no­rų at­bai­do vie­no žy­maus fi­lo­so­fo min­tys...

 

Šią lap­kri­čiu pa­si­baig­sian­čią sa­vai­tę mi­ni­me ne­ma­žai vie­naip ar ki­taip svar­bių da­tų. Ta­čiau tik ke­le­tas iš jų – links­mos.

Tai – spa­lio 27-ąją sau­gu­mo dar­buo­to­jų, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų mi­nė­tos pro­fe­si­nės šven­tės.

Šią sa­vai­tę ty­liai pa­mi­nė­jo­me gar­siau­sio Lie­tu­vos val­do­vo – ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to mir­ties me­ti­nes. Jis mi­rė 1430 m. spa­lio 27-ąją, su­lau­kęs 80 me­tų. Ma­no­ma, kad jo mir­ties prie­žas­tis – ar­ba su­si­tren­ki­mas nu­kri­tus nuo ar­klio, ar­ba su­pū­lia­vu­si vo­tis.

Spa­lio 28-ąją pa­go­ny­bės lai­kais mi­nė­tos der­liaus nu­ė­mi­mo pa­baig­tu­vės. Tą­dien mū­sų pro­tė­viai pa­kur­da­vo pir­tį ir pa­lik­da­vo ją nak­čiai, nes tuo­met jo­je mau­do­si vė­lės. Ti­kė­ta, kad mi­ru­sių­jų vė­lės sa­vo gy­ven­to­se vie­to­se lan­ko­si vė­ly­vą ru­de­nį. Spa­lio 28-oji dar va­din­ta Vė­lių pa­mi­nėk­lais. Tuoj po jos – Vi­sų šven­tų­jų die­na ir Vė­li­nės. Ne vel­tui kaž­ka­da spa­lį ir lap­kri­tį lie­tu­viai va­di­no vė­lių mė­ne­siais.

Spa­lio 31-ąją į Lie­tu­vą pūs­te­li ame­ri­kie­tiš­ki vė­jai – mi­ni­ma He­lo­vi­no šven­tė. Kas­met tarp vy­res­nių­jų mū­sų tau­tie­čių ji su­ke­lia dis­ku­si­jų, ar mums rei­kia „im­por­ti­nių“ šven­čių. Jau­ni­mui gi tai tie­siog pro­ga pa­si­ga­min­ti pa­mėk­liš­ką kau­kę ir sma­giai pa­si­links­min­ti.

Šį sa­vait­ga­lį ka­pai pa­skęs žva­ke­lių jū­ro­je. VII am­žiu­je lap­kri­čio 1-oji bu­vo pa­skelb­ta li­tur­gi­ne vi­sų šven­tų­jų at­mi­ni­mo šven­te, skir­ta pa­mi­nė­ti žmo­nėms, po mir­ties pa­skelb­tiems šven­tai­siais. Ti­ki­ma, kad šven­tie­ji pa­de­da, jei jiems mel­die­si.

Kiek vė­liau šven­tė pa­pil­dy­ta lap­kri­čio 2-ąja, skir­ta pri­si­min­ti vi­sus mi­ru­siuo­sius. Tai – Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­na, Vė­li­nės, kai gy­vie­ji ap­lan­ko mi­ru­siuo­sius ka­puo­se, už­de­ga žva­ku­tes.

Tur­būt ma­žai kas ži­no, kad lap­kri­čio 1-oji pa­skelb­ta Tarp­tau­ti­ne nar­ko­ti­kų var­to­to­jų die­na. Taip sie­kia­ma ska­tin­ti vi­suo­me­nę su­pra­tin­giau žiū­rė­ti į nar­ko­ti­kus var­to­jan­čius as­me­nis ir ieš­ko­ti bū­dų spręs­ti jų pro­ble­mas. Lap­kri­čio 1-oji – ir Pa­sau­li­nė ve­ga­nų, be­si­mai­ti­nan­čių vien au­ga­li­nės kil­mės mais­tu, die­na...

Šį ant­ra­die­nį Ana­pi­lin iš­ėjo vie­nas ta­len­tin­giau­sių Lie­tu­vos pro­zi­nin­kų ir dra­ma­tur­gų Ro­mu­al­das Gra­naus­kas. Ta­len­tin­gi kū­rė­jai nė­ra ne­mir­tin­gi, bet šiur­pu­liu­kai per nu­ga­rą per­bė­ga, kai ši ži­nia pa­sie­kia kaip tik tą aki­mir­ką, kai ant ke­lių pa­dė­tą skai­tai bū­tent šio au­to­riaus kny­gą...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų