Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ar­tė­jant ka­len­do­ri­nei žie­mai min­tys vis pa­si­su­ka apie snie­gą. Bal­tą, pu­rų, žvil­gan­tį ir to­kį trum­pa­lai­kį. Tik­rą gam­tos ste­buk­lą. Kai že­mė pa­si­dengs si­dab­ri­ne pa­klo­de, ir die­nos at­ro­dys ne­be to­kios niū­rios, ne­be to­kios pil­kos, ne­be to­kios trum­pos...

Šią sa­vai­tę kas­dien mi­nė­tos vie­naip ar ki­taip svar­bios tarp­tau­ti­nės ar tik Lie­tu­vo­je at­min­ti­nos da­tos.

 

Pir­ma­die­nis – Tarp­tau­ti­nė stu­den­tų die­na. Taip sie­kia­ma su­vie­ny­ti vi­so pa­sau­lio stu­den­tus. Stu­den­ti­ja – be­ne la­biau­siai per­mai­nų sie­kian­ti vi­suo­me­nės da­lis, ki­tus ju­di­nan­ti iš są­stin­gio. Bū­tent nuo stu­den­tiš­kų ju­dė­ji­mų ne vie­no­je ša­ly­je pra­si­dė­jo re­vo­liu­ci­jos.

Ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 18-ąją, ne­pri­klau­so­my­bės su­kak­tį šven­tė kai­my­ni­nė Lat­vi­ja. Tą pa­čią die­ną mi­nė­ta Eu­ro­pos su­pra­ti­mo apie an­ti­bio­ti­kus die­na. Taip sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į be­sai­kio jų var­to­ji­mo pa­sek­mes. Žmo­nės daž­nai an­ti­bio­ti­kais gy­do­si pa­tys, no­riai juos per­ka ir ri­zi­kuo­da­mi na­mo ga­be­na­si iš kai ku­rių už­sie­nio vals­ty­bių. Vė­liau pa­tys sau ir pa­si­ski­ria. O pas­kui skun­džia­si, kad li­gos vis grįž­ta. Anot Hi­pok­ra­to, nu­odą nuo vais­to ski­ria tik do­zės dy­dis...

Tre­čia­die­nis ka­len­do­riaus la­pe­ly­je bu­vo pa­žy­mė­tas keis­tu pa­va­di­ni­mu – Tarp­tau­ti­nė tu­a­le­tų die­na. Pa­si­ro­do, 40 proc. pa­sau­lio gy­ven­to­jų ne­tu­ri stan­dar­ti­nių sa­ni­ta­ri­nių pa­to­gu­mų. Dėl šios prie­žas­ties plin­ta in­fek­ci­nės li­gos, di­dė­ja me­di­ci­nos iš­lai­dos.

Penk­ta­die­nį – dvi pui­kios pro­gos. Ir ne tik dėl to, kad tai – dar­bo sa­vai­tės pa­baig­tu­vės. Lap­kri­čio 21-ąją – Pa­sau­li­nė svei­ki­ni­mo­si die­na, ku­rią 1973 me­tais švęs­ti pa­ska­ti­no sa­vo ne­ti­kė­tu su­si­ti­ki­mu la­bai ap­si­džiau­gę du ame­ri­kie­čiai.

Penk­ta­die­nį mi­ni­ma ir Pa­sau­li­nė te­le­vi­zi­jos die­na. 1938 m. pra­dė­ta pre­kiau­ti pir­muo­ju te­le­vi­zo­riu­mi, 1957 m. te­le­vi­zi­ja pra­dė­ta tran­sliuo­ti ir Lie­tu­vo­je, o 1975 m. lai­dos ta­po spal­vo­tos. Šian­dien be te­le­vi­zo­riaus sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­me gy­ve­ni­mą, o dau­ge­lio vie­ni­šų žmo­nių na­muo­se tai – vie­nin­te­lis kal­ban­tis pa­šne­ko­vas...

Šeš­ta­die­nis, lap­kri­čio 22-oji, – šv. Ce­ci­li­jos, mu­zi­kan­tų die­na. Ce­ci­li­ja bu­vo lai­ko­ma in­stru­men­tų ga­min­to­jų, mu­zi­kan­tų, dai­ni­nin­kų ir po­etų glo­bė­ja. Su­val­ki­jo­je sa­ky­ta – jei vy­rai no­ri gau­ti dai­ni­nin­kę žmo­ną, tu­ri šv. Ce­ci­li­jos die­ną su­kal­bė­ti de­vy­ne­rius po­te­rius...

Sek­ma­die­nis, lap­kri­čio 23-io­ji, – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na. 1918 me­tų va­sa­rio 16-ąją bu­vo pa­skelb­tas Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas, o lap­kri­čio 23-iąją iš­leis­tas įsa­ky­mas kur­ti ša­lies gin­kluo­tą­sias pa­jė­gas.

Sa­vai­tės pa­baig­tu­vės – sek­ma­die­nis, lap­kri­čio 23-io­ji, – šv. Kle­men­so, žve­jų glo­bė­jo die­na. Apie tai tu­rė­tų ži­no­ti už­kie­tė­ju­sių žve­jų na­muo­se lau­kian­čios žmo­nos: jei vy­rai grįš per­ne­lyg links­mi – šį­kart jie tu­rė­jo pro­gą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų