Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Jau gy­ve­na­me ar­tė­jan­čių šven­čių nuo­tai­ko­mis. Ka­lė­di­ne at­ri­bu­ti­ka po tru­pu­tį puo­šia­si mies­tas – mirk­sin­čio­mis švie­se­lė­mis su­te­mą pa­si­tin­ka pre­ky­bos cen­trai, puo­šia­mos vit­ri­nos. Eg­lu­tės „dygs­ta“ įstai­go­se ir gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­guo­se.

 

Ka­lė­dų lai­ko­tar­pis – me­tas, kai iš­lei­džia­me dau­giau pi­ni­gų pirk­da­mi do­va­nas ar­ti­mie­siems, drau­gams, ruoš­da­mi šven­ti­nį sta­lą. Pre­ky­bi­nin­kai prieš­šven­ti­nė­mis die­no­mis ti­ki­si su­muš­ti me­tų re­kor­dus, vi­lio­da­mi pir­kė­jus nuo­lai­do­mis. Anot pre­ky­bos tin­klų at­sto­vų, gy­ven­to­jai šven­ti­nė­mis pre­kė­mis pra­de­da do­mė­tis ge­ro­kai prieš Ka­lė­das. Ant pre­kys­ta­lių jau be­veik mė­ne­sį pui­kuo­ja­si pa­grin­di­nis šven­ti­nio sta­lo pa­tie­ka­las – kū­čiu­kai.

Vis tik pre­ky­bi­nin­kai, įver­ti­nę eko­no­mi­nes mū­sų ga­li­my­bes, pri­pa­žįs­ta, kad pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja mais­tą šven­tėms ga­min­tis na­muo­se. Pa­gal pir­ki­nių krep­še­lį ma­to­ma, kad per­ka­ma dau­giau ne ga­ta­vų pa­tie­ka­lų, o pro­duk­tų, iš ku­rių jie ga­mi­na­mi, – alie­jaus, mil­tų, mar­ga­ri­no, ma­jo­ne­zo, kiau­ši­nių bei ki­tų ga­my­bai skir­tų pro­duk­tų. Ga­min­tis pa­tiems ir pi­giau, ir na­muo­se nuo gar­džių kva­pų jau­kiau.

Iki pa­grin­di­nių šven­čių dar tu­ri­me pluoš­tą pa­mi­nė­ti­nų die­nų. Pir­ma­die­nį krikš­čio­nys mi­ni Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo šven­tę.

Ant­ra­die­nį – Tarp­tau­ti­nė an­ti­ko­rup­ci­jos die­na.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Juo­zas Ber­na­to­nis pa­žy­mė­jo, kad vis dau­giau gy­ven­to­jų smer­kia ko­rup­ci­ją ir ma­no, kad pro­ble­mų ky­šiais ne­iš­sprę­si. Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę pri­ta­rė Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja pro­gra­mos pro­jek­tui, ku­rį pa­ren­gė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Jį teiks Sei­mui.

Mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba taip pat yra pa­tvir­ti­nu­si ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pro­gra­mą bei ko­mi­si­jos su­dė­tį. Vie­nas iš pro­gra­mos už­da­vi­nių – nu­sta­ty­ti la­biau­siai ko­rup­ci­jos pa­veik­tas sri­tis sa­vi­val­dy­bė­je, su­kur­ti prie­mo­nes ko­vai su ko­rup­ci­ja. Iki šiol jo­kių pa­siū­ly­mų ko­mi­si­ja nė­ra pa­tei­ku­si.

Tre­čia­die­nį mi­ni­ma Žmo­gaus tei­sių die­na. Re­mian­tis ty­ri­mų ben­dro­vės „Vil­mo­rus“ at­lik­tais ty­ri­mais, Lie­tu­vos žmo­nės la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti dėl tei­sės pa­si­rink­ti dar­bą ir gau­ti tei­sin­gą dar­bo ap­mo­kė­ji­mą, tei­sės į so­cia­li­nę ap­sau­gą, sa­va­lai­kę ir ko­ky­biš­ką me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, į tei­sin­gą by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Vi­suo­me­nės nuo­mo­ne, ge­riau­siai ap­sau­go­tos žmo­gaus tei­sės ša­ly­je – ti­kė­ji­mo ir re­li­gi­jos lais­vė, tau­ti­nių ma­žu­mų tei­sės bei tei­sė į žo­džio lais­vę.

Ket­vir­ta­die­nį – Kal­nų die­na. Aukš­čiau­sia pla­ne­to­je – Hi­ma­la­jų vir­šū­nė, va­di­na­ma Džo­mo­lung­ma ar­ba Eve­res­tu. Jos aukš­tis – 8851 met­ras. Tuo tar­pu aukš­čiau­sias mū­sų kal­nas – Vil­niaus ra­jo­ne esan­ti Aukš­to­ja, pa­ly­gin­ti, – tik­ras nykš­tu­kas. Jo aukš­tis – 294 met­rai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų