Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Sle­gian­ti tam­su­ma šią sa­vai­tę pa­sieks aukš­čiau­sią sa­vo ga­ly­bės taš­ką. Die­na sa­vait­ga­lį pa­ga­liau nu­stos trum­pė­ti ir jau greit mi­nu­tė­mis skai­čiuo­si­me jos lė­tą lė­tą il­gė­ji­mą.

Ar­tė­jan­čios šven­tos Ka­lė­dos krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je – rim­ties ir su­si­kau­pi­mo me­tas. Ta­čiau tos ad­ven­ti­nės rim­ties kaž­ko­dėl vi­sai ne­si­jau­čia. At­virkš­čiai: tai – va­ka­rė­lių ir sma­gaus šur­mu­lio sa­vai­tės. Vie­nas iš­kil­min­gas ren­gi­nys ve­ja ki­tą, vie­nas ju­bi­lie­jus ar šven­tė už ki­tą tran­kes­nė ir sma­ges­nė.

 

Dar­bo ko­lek­ty­vuo­se pas­ta­ro­sios die­nos, ir ne tik sa­vait­ga­liai, – ka­lė­di­nių va­ka­rė­lių me­tas. Šian­dien re­tas ko­lek­ty­vas jas šven­čia tik su šam­pa­no tau­re. Se­no­kai už­sa­ky­tos vi­sos mies­to ka­vi­nės, pa­sam­dy­ti be­ne vi­si sam­do­mi mu­zi­kan­tai liu­di­ja, kad fi­nan­siš­kai žvel­giant gy­ve­ni­mas nė­ra jau toks blo­gas. De­ja, ad­ven­to šur­mu­lys liu­di­ja ir tai, kad se­no­sios tė­vų ir pro­tė­vių tra­di­ci­jos be­bai­gian­čios iš­nyk­ti.

Šią sa­vai­tę mi­ni­me ke­lias at­min­ti­nas die­nas. Gruo­džio 18-oji Jung­ti­nių Tau­tų spren­di­mu pa­skelb­ta mig­ra­ci­jos die­na. Šią die­ną vals­ty­bės ska­ti­na­mos ap­tar­ti mig­ra­ci­jos pro­ble­mas. Mig­ra­ci­ja lo­ty­niš­kai reiš­kia kė­li­mą­si, kraus­ty­mą­si. Dėl jos ša­ly­se dau­gė­ja ki­ta­kal­bių, ma­žė­ja sa­vos tau­tos pi­lie­čių. Su­si­du­riant skir­tin­gų ti­kė­ji­mų žmo­nėms, di­dė­ja ša­lies ne­su­ta­ri­mų grės­mė.

Gruo­džio 21-oji – Žie­mos sau­lėg­rį­ža, El­nio de­vy­nia­ra­gio šven­tė. Nuo šios die­nos iki pat Kū­čių va­ka­ro – trum­piau­sia žie­mos die­na ir il­giau­sia nak­tis. Nuo šios aki­mir­kos die­nos jau pra­de­da il­gė­ti, to­dėl sa­ko­ma, kad sau­lė su­grįž­ta. Gruo­džio 22 d. lai­ko­ma ast­ro­no­mi­nės žie­mos pra­džia.

El­nias de­vy­nia­ra­gis lie­tu­vių pa­go­nių ti­kė­ji­me – mė­nu­lio sim­bo­lis. Nuo prieš­pil­nio mė­nu­lio iki pil­na­ties – 9 pa­ros, to­dėl jis va­di­na­mas de­vy­nia­ra­giu. Pa­sa­ko­ja­ma, kad bal­tas el­nias iš­bė­ga per sau­lėg­rį­žą, o at­bė­ga per Ka­lė­das. Tai­gi žie­mos sau­lėg­rį­ža iš tie­sų bu­vo šven­čia­ma iki Ka­lė­dų...

Ar­tė­jan­čios šven­tės Lie­tu­vo­je bus ki­to­kios nei vi­sos, bu­vu­sios pas­ta­rą­jį dvi­de­šimt­me­tį. Pas­ku­ti­nį kar­tą po eg­le dė­si­me už li­tus pirk­tas do­va­nė­les, val­gy­sim už li­tus pirk­tą sil­kę ir kū­čiu­kus. Nuo nau­jų­jų mo­ky­si­mės skai­čiuo­ti eu­ro­pie­tiš­kus pi­ni­gus.

Ke­liems šim­tams uk­mer­giš­kių Ka­lė­dos bus kiek ki­to­kios ir dėl ne­tra­di­ci­nių no­rų. Ka­lė­dų Se­ne­lio jie pra­šys ne tik svei­ka­tos ar ma­te­ria­lių gė­ry­bių, bet ir vie­no ne­ti­piš­ko no­ro: val­džios ir sėk­mės ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. O kiek­vie­nas į po­li­ti­ką no­sies ne­ki­šan­tis pa­pras­ta­sis ga­lė­tų pa­pra­šy­ti su­pra­ti­mo ir nuo­vo­ku­mo iš­si­rink­ti pro­tin­gą ir są­ži­nin­gą val­džią ir ti­kė­ji­mo, kad to­kia bū­na.  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų