Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Die­nas ir va­lan­das lai­kas žars­to lyg tas aguo­nas, ku­rias be­riam ga­min­da­mi kū­čiu­kus ar sal­dų ir svai­gi­nan­tį aguo­nų pie­ną. Ar­ba jos bė­ga nuo mū­sų, ar­ba mes ne­su­spė­jam jų pa­si­im­ti. Ir žiū­ri – vėl at­ėjo Nau­jie­ji. Spė­jom pa­ste­bė­ti ar ne – lai­kas ne­klau­sia, o mes – tik kas­die­ny­bės įkai­tai jo ran­ko­se...

 

Esam vi­sa­da pri­vers­ti su­reikš­min­ti me­tų pa­bai­gą. Nes tik da­bar pa­si­pi­la laiš­kai, vie­nas už ki­tą įdo­mes­ni at­vi­ru­kai, svei­ki­ni­mai su gra­žiau­sio­mis me­tų šven­tė­mis, lin­kė­ji­mai gra­žių dar­bų, spal­vin­gų die­nų, pra­smin­gų tiks­lų, ypa­tin­gų aki­mir­kų... O gal to­ji pa­ti gra­žiau­sia die­na, pa­ti pra­smin­giau­sia aki­mir­ka bū­na vi­sai ne me­tų ga­le? Bet tie šven­ti­niai at­vi­ru­kai ver­čia taip jaus­tis...

Svei­kin­ti ir lin­kė­ti ga­li­ma kiek­vie­ną die­ną. Kad ir ši­lu­mos, kai dre­bia šal­tos šla­pios snai­gės, svei­ka­tos. Ge­ro ir gra­žaus, nuo­šir­daus ir pa­pras­to žo­džio šian­die­ną la­bai trūks­ta. Te­gul bū­na jis ša­lia kiek­vie­ną aki­mir­ką – ne vien per šven­tes. Ir te­gul pil­do­si vi­sų mū­sų že­miš­ki ir pa­pras­ti no­rai – bū­ti lai­min­giems, svei­kiems, to­kiais re­gė­ti sa­vus, pa­tir­ti ge­ru­mą ir ra­my­bę to­je by­ran­čių lyg aguo­nos die­nų gau­so­je...

Lau­kia per­mai­nų me­tai. Jas kiek­vie­nas ža­da pa­gal sa­ve: eko­no­mis­tai, po­li­ti­kai, pre­ky­bi­nin­kai, ast­ro­lo­gai... Kar­tais no­ri­si pa­si­kliau­ti in­tui­ci­ja, bet ir ją „už­sto­ja“ vi­si, kas tik ga­li. Įti­ki­na, koks bus žvaigž­džių iš­si­dės­ty­mas, ką jos lems, kaip svy­ruos bir­žų ro­dik­liai, ko­kia nu­ma­to­ma so­cia­li­nė si­tu­a­ci­ja... Tik ma­žai įti­ki­nė­ja, kad tu­rim kliau­tis ir sa­vo pro­tu, nuo­jau­ta. Ir elg­tis juk ga­lim taip, kaip su­ge­bam, o ne kaip lie­pia žvaigž­dės ar dar kas nors.

Bū­tent to­kio ryž­to lin­ki­ma at­ei­nan­čiais 2015 me­tais. Sa­ko­ma, jog to­kia ir yra Ož­ka, su sa­vo ra­gu­čiais ir ka­no­pė­lė­mis, ga­lin­ti ne tik įdur­ti ar įspir­ti, bet su­teik­ti sti­mu­lą ki­taip žiū­rė­ti į ry­to­jų. Ir – duo­ti ge­rą spy­rį į už­pa­ka­lį, nes kar­tais jo ir pri­trūks­ta, kad įvyk­tų ma­lo­nių, svar­bių, pra­smin­gų per­mai­nų.

Šven­tiš­kai pa­si­puo­šu­si Uk­mer­gė gra­ži ne tik sa­viš­kiams. Ne­be pir­mą sy­kį mus ro­do per te­le­vi­zi­ją. Šį sa­vait­ga­lį ro­dy­ta apie mū­sų miš­ki­nin­kus, tra­di­ciš­kai su­ren­gu­sius ge­ra­no­riš­kas eg­lių ša­kų da­ly­bas. Uk­mer­giš­kiai tu­ri ga­li­my­bę par­si­neš­ti į na­mus ne tik miš­ko kva­po, bet ir il­gai lai­ky­sian­tį kan­ko­rė­žį, ge­rą nuo­tai­ką... O jos tik­rai la­bai rei­kia, kad ir tą aguon­pie­nį, ir ki­tus šven­ti­nius pa­tie­ka­lus ga­min­tu­me su mei­le.

Bū­ki­te lai­min­gi. Iš­li­ki­te sa­vi­mi. Te­gul tai ne­bū­na tik Nau­jų­jų lin­kė­ji­mas – džiu­gin­ti sa­ve ir ki­tus su­ge­bė­ki­me kiek­vie­ną die­ną.          

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų