Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Per­si­ri­to­me per dar vie­nų me­tų bar­je­rą. Ti­ki­mės fe­jer­ver­kais ir šam­pa­no bu­te­lių pok­šė­ji­mais nu­bai­dę se­nų­jų me­tų bė­das. Di­des­nes vil­tis de­da­me į nau­juo­sius – juk ne vel­tui gruo­džio 31-oji lai­ko­ma blo­gų min­čių at­si­kra­ty­mo die­na.

Šie me­tai jau nuo pat pir­mos die­nos at­ne­šė di­de­lių po­ky­čių – į pi­ni­gi­nes jau de­da­me eu­rų ban­kno­tus, be­ria­me mo­ne­tas. Dar ne­tu­rin­tie­ji gry­nų­jų eu­rais lei­džia pas­ku­ti­nius li­tus ar bū­riuo­ja­si prie ban­ko­ma­tų. Psi­cho­lo­gai tei­gia, jog tu­rės pra­ei­ti ke­le­tas mė­ne­sių, kol įpra­si­me prie nau­jo­sios va­liu­tos. Pa­ta­ria­ma ati­džiai sek­ti sa­vo šei­mos fi­nan­si­nius veiks­mus ir par­duo­tu­vė­se ne­si­gun­dy­ti po eu­ro įve­di­mo vi­zu­a­liai eti­ke­tė­se su­ma­žė­ju­sio­mis kai­no­mis.

 

Šią sa­vai­tę iš pir­mų­jų po­zi­ci­jų spau­do­je bei te­le­vi­zi­jo­je ne­si­trau­kia pa­sau­lį su­krė­tu­sios ne­lai­mės. Tai gais­ras Vi­dur­že­mio jū­ro­je plau­ku­sio kel­to „Nor­man At­lan­tic“ de­ny­je bei liūd­nos din­gu­sio „AirAsia“ lėk­tu­vo pa­ieš­kos ir dar liūd­nes­nės ra­dy­bos.

Bai­gus žmo­nių eva­ka­vi­mo iš kel­to ope­ra­ci­ją, vi­są sa­vai­tę skai­čiuo­tų gais­ro au­kų skai­čius au­go. Iš­gel­bė­tie­ji liu­di­ja, jog ne­su­vei­kė gais­ro sig­na­li­za­ci­ja, įgu­la bu­vo ne­pa­si­ruo­šu­si gel­bė­ji­mo dar­bams, ne­tu­rė­jo su­pra­ti­mo, kaip iš­kel­ti žmo­nes iš de­gan­čio lai­vo. Žmo­nės pa­sa­ko­ja, jog lai­ve įsi­ga­lio­jo „džiun­glių įsta­ty­mai“ – at­skri­dus gel­bė­ji­mo ma­lūns­par­niui, ke­lei­viai min­dė vie­nas ki­tą no­rė­da­mi pa­siek­ti nu­leis­tą vir­vę, ne­pra­lei­do net vai­kų.

Vi­sas šis koš­ma­ras vy­ko kaip tik to­mis die­no­mis, kuo­met dau­gy­bė ben­dro­vių vi­sa­me pa­sau­ly­je or­ga­ni­zuo­ja šven­ti­nius krui­zus. No­rė­da­mos pri­trauk­ti kuo dau­giau žmo­nių, agen­tū­ros pa­brė­žia, kad krui­zi­niuo­se lai­vuo­se jų lau­kia šven­ti­nės pro­gra­mos, pra­ban­gūs apar­ta­men­tai, gur­ma­niš­ki val­giai. Gal po šio įvy­kio ke­lei­viams bus su­teik­ta in­for­ma­ci­jos ir apie tai, ar yra lai­ve gais­ro sig­na­li­za­ci­jos sis­te­ma, apie įgu­los kom­pe­ten­ci­ją ne­lai­mės at­ve­ju?

Tu­rint gal­vo­je san­ty­kį, kiek lėk­tu­vų vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­ky­la į orą, kiek lai­vų skro­džia ban­gas ir kiek že­me rie­da au­to­mo­bi­lių, ava­ri­jų sta­tis­ti­ka, be abe­jo­nės, ne­bū­tų au­to­mo­bi­lių pu­sė­je. Ta­čiau ma­si­nės ne­lai­mės vi­suo­met pa­sė­ja vi­suo­ti­nę fo­bi­ją, o tuo tar­pu prie ma­ši­nos vai­ro sė­da­me taip, lyg tai bū­tų fo­te­lis prie­šais te­le­vi­zo­rių.  

Sau­sio 1-oji – Lie­tu­vos vė­lia­vos die­na. Kas­met Vil­niu­je, ant Ge­di­mi­no kal­no, ren­gia­ma iš­kil­min­ga vė­lia­vos pa­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja. 1919 me­tais sau­sio 1 d. Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te tri­spal­vę kaip lais­vos Lie­tu­vos žen­klą iš­kė­lė Lie­tu­vos sa­va­no­rių bū­rys. 1919 m. sau­sio 6 d. Vil­nių už­ėmę bol­še­vi­kai nuo tri­spal­vės nu­plė­šė gel­to­ną ir ža­lią spal­vas, pa­li­kę tik rau­do­ną. Tre­čią kar­tą iš­kel­ta 1988 m. ir nuo to lai­ko ple­vė­suo­ja iki šiol.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų