Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Orai Lie­tu­vo­je to­kie pat aud­rin­gi, kaip ir pa­sau­lio įvy­kiai. Me­tai pra­si­dė­jo vėt­ro­mis ir net ura­ga­nu Bal­ti­jos pa­jū­ry­je.

Skau­du, bet pla­tų Pa­lan­gos pa­plū­di­mį grei­tai pri­mins tik nuo­trau­kos: de­ja, glo­ba­lus pa­sau­lio at­ši­li­mas pa­lie­čia ir mus.

Vie­na po ki­tos pa­sie­kia ir ži­nios apie karš­tus pla­ne­tos taš­kus, ne­ra­mu­mus ir aud­ras, be­si­plies­kian­čias tarp įvai­rių tau­ty­bių, ra­sių ar ti­kė­ji­mo žmo­nių.

 

Pa­sau­lis dar ne­at­si­gau­na po žu­dy­nių Pran­cū­zi­jo­je, žur­na­lo „Char­lie Heb­do“ re­dak­ci­jo­je. Ver­da dis­ku­si­jos, kaip už­kirs­ti ke­lią pa­na­šiems te­ro­ro ak­tams, o pa­tys te­ro­ris­tai jau gra­si­na nau­jais iš­puo­liais.

Uk­rai­na to­liau skai­čiuo­ja ne­pa­skelb­to­jo ka­ro au­kas. Sau­sio 13-ąją pro­ru­siš­kai nu­si­tei­kę se­pa­ra­tis­tai nu­si­tai­kė į tai­kius gy­ven­to­jus ve­žu­sį au­to­bu­są.

Bū­tent ši die­na – lyg slo­gus ai­das kiek­vie­no lie­tu­vio šir­dy­je. 1991-ųjų sau­sio 13-osios įvy­kiai pa­rei­ka­la­vo skau­džių au­kų: 14 žmo­nių žu­vo, šim­tai li­ko su­luo­šin­ti.

Nuo ta­da pra­ėjo be­veik ket­vir­tis am­žiaus, už­au­go nau­ja kar­ta, bet žvel­giant į šių die­nų įvy­kius jo­kio skir­tu­mo ne­si­ma­to – jie ta­ry­tum at­si­kar­to­ja...

Tuo tar­pu mū­sų pro­tė­viai per pir­mą­ją mė­nu­lio del­čią po žie­mos sau­lėg­rą­žos, o šie­met tai – sau­sio 13-oji, mi­nė­jo Ku­me­liu­ko krikš­ty­nų, Mė­nu­lio nau­jų­jų me­tų šven­tę. Ji bu­vo skir­ta pa­ža­din­ti nau­ją gy­vy­bę. Tą­dien ūki­nin­kai pa­pur­ty­da­vo ap­snig­tas vais­me­džių ša­kas, pa­bels­da­vo į avi­lius.

Dar vie­na šios sa­vai­tės at­min­ti­na die­na – sau­sio 15-ąją mi­ni­ma Klai­pė­dos die­na. Tu­rė­ti sa­vo uos­tą – kiek­vie­nai ša­liai be ga­lo svar­bu ir po­li­ti­niu, ir eko­no­mi­niu as­pek­tu. Per sa­vo is­to­ri­ją Klai­pė­da pri­klau­sė dau­gy­bei val­džių: nuo 1328 m. – Vo­kie­čių or­di­nui, vė­liau – Že­mai­ti­jai, Šve­di­jai, Ru­si­jai. 1923 m. sau­sio 15 d. Klai­pė­da pri­jung­ta prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos. Ši die­na pa­skelb­ta mi­nė­ti­na...

Die­nai vis il­gė­jant kas­dien pa­gau­nu sa­ve il­gin­tis pa­va­sa­rio. Kiek­vie­na šil­tes­nė die­na, re­gis, pra­ve­ria jo var­tus. Ta­čiau įvai­rių sri­čių moks­li­nin­kai įspė­ja: nors kli­ma­tas šy­la, la­bai džiaug­tis ne­rei­kė­tų, nes žie­mos šal­tu­kas dau­ge­liu at­ve­ju yra nau­din­gas.

Miš­ki­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad il­ga­lai­kis įša­lo ne­bu­vi­mas dir­vo­že­my­je di­di­na vė­ja­var­tų ti­ki­my­bę. Me­džiai, ypač eg­lės, žie­mą ne­sant įša­lo, yra pa­ly­gin­ti leng­vai vė­jo ver­čia­mi.

Be to, šil­tos žie­mos – ro­jus sau­giai per­žie­mo­ti įsi­gud­ri­nu­siems įvai­riems miš­ko ir so­dų ken­kė­jams.

Pa­na­šiai šil­tos žie­mos vei­kia ir žmo­nių svei­ka­tą. Per di­de­lius šal­čius nie­ka­da ne­plin­ta gri­po vi­ru­sas, o per­mai­nin­gi orai pa­lan­kūs ne­bent vais­ti­nin­kams.

Že­mos tem­pe­ra­tū­ros kar­tais gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gos ir au­ga­lams. Pa­vyz­džiui, žie­mi­niams ja­vams šal­tis ir snie­gas – ge­riau­si pa­ke­lei­viai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų