Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Šią sa­vai­tę ša­ly­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tų ren­gi­niai. Nu­tar­ta 2015-uo­sius pa­skelb­ti to­kiais, įver­ti­nant tai, kad vie­na svar­biau­sių ES re­gio­ni­nės po­li­ti­kos kryp­čių yra re­gio­ni­nio, is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio sa­vi­tu­mo iš­sau­go­ji­mas.

Skir­tin­gi re­gio­nai ski­ria­si tar­mė­mis, ap­ran­gos, el­ge­sio bruo­žais. Į tai ir no­ri­ma at­kreip­ti dė­me­sį iš­ti­sus me­tus vyk­sian­čiuo­se ren­gi­niuo­se. Uk­mer­gė­je jie bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kul­tū­ros cen­tre, mu­zie­ju­je, bib­lio­te­ko­je, mies­te­liuo­se, kai­muo­se. Skam­bės fol­klo­ras, vyks pa­ro­dos, te­at­rų šven­tės, dau­gy­bė ki­tų ren­gi­nių.

 

Aukš­tai­čiais bū­da­mi uk­mer­giš­kiai ga­li di­džiuo­tis sa­vo re­gio­nu. Tai – di­džiau­sias Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nis re­gio­nas. Ir sa­viš­kiams, ir tu­ris­tams aukš­tai­čiai pri­sta­to­mi kaip pa­si­žy­min­tys tar­mių, gy­ven­se­nos ir et­no­kul­tū­ri­nio pa­vel­do mar­gu­mu.

Aukš­tai­čiuo­se gy­va­vo sa­vi­ta mu­zi­ka­vi­mo sku­du­čiais bei pu­čia­mais ra­gais kul­tū­ra. Esam gar­sūs ir tuo, kad gie­dam į UNESCO pa­vel­do są­ra­šą įtrauk­tas su­tar­ti­nes, iš­lai­kiu­sias ar­cha­jiš­ką mu­zi­ki­nę ir po­eti­nę for­mą. Anot ty­rė­jų, jų der­mės liu­di­ja se­ną kil­mę, o to­bu­la po­li­fo­ni­nė kal­ba – aukš­tą to me­to mu­zi­ki­nę kul­tū­rą. Su­tar­ti­nės va­di­na­mos iš­skir­ti­niu reiš­ki­niu ne tik lie­tu­vių, bet ir pa­sau­lio fol­klo­ris­ti­ko­je.

„Tai – la­bai se­nos, uni­ka­lios dai­nos, at­sklei­džian­čios mū­sų sa­vi­tu­mą, au­ten­tiš­kas mū­siš­kas tra­di­ci­jas, – sa­ko mu­zi­kė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė, be­si­rū­pi­nan­ti jų iš­sau­go­ji­mu mū­sų kraš­te. – Se­nie­ji bal­tų ti­kė­ji­mai rė­mė­si su­tar­ti­nių dai­na­vi­mu, į jas vis­kas su­dė­ta – mū­sų pa­sau­lė­jau­ta, pa­sau­lė­žiū­ra. Vi­du­ram­žių Lie­tu­vo­je šis žan­ras bu­vo la­bai pa­pli­tęs.“

Anot jos, net ir kai­muo­se au­ten­tiš­kų su­tar­ti­nių da­bar jau ge­ras pus­šim­tis me­tų ne­be­ran­da­ma: „Pa­čiai kiek te­ko rink­ti prieš 20–30 me­tų – ko­kia dai­ni­nin­kė tik nuo­tru­pą pri­si­min­da­vo. Su­tar­ti­nių ap­raiš­kų tru­pu­tį Bal­ka­nuo­se, Po­li­ne­zi­joj li­kę, bet ir tai – tik kaž­kas pa­na­šaus.“

Sa­ko, kad svar­bu jas iš­sau­go­ti: „Ma­ža vien tik ži­no­ti, kad to­kios bu­vo. Rei­kia sau­go­ti „gy­vai“, kad dar bent ke­lios kar­tos jų ne­pa­mirš­tų. To­dėl su An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ki­niais ne tik kal­bam apie su­tar­ti­nes – jau­ni­mas jas dai­nuo­ja pa­mo­ko­se, ren­gi­niuo­se. Ir mo­ky­ti mu­zi­kos su­tar­ti­nės, ku­rių yra apie 30 dai­na­vi­mo bū­dų, – la­bai tin­ka­mas žan­ras.“

Dar Aukš­tai­ti­ja va­di­na­ma eže­rų kraš­tu. Ji esą gar­sė­ja ir kaip alu­da­rių kraš­tas. Tra­di­ci­niai šio re­gio­no pa­tie­ka­lai – skry­liai, pie­niš­ka mil­ti­nių ku­ku­lai­čių sriu­ba, bly­nai su spir­gų, varš­kės, grie­ti­nės pa­da­žu, ru­gi­nė duo­na. Vi­sa tai įra­šy­ta į Eu­ro­pos ku­li­na­ri­nio pa­vel­do są­ra­šą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų