Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Sa­vai­tė pra­si­dė­jo vi­sur plaz­dant Tri­spal­vei, skam­bant vals­ty­bės him­nui ir dai­noms apie Lie­tu­vą, ai­dint Va­sa­rio 16-ajai skir­toms sal­vėms šven­ti­niuo­se mi­nė­ji­muo­se. Į šven­tę rin­ko­si tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tys bė­gi­kai, įvai­rūs ra­jo­no ko­lek­ty­vai – at­li­kė­jai, šo­kė­jai. Pa­na­šūs ren­gi­niai pa­ro­do, kad esa­me ir mo­ka­me bū­ti vie­nin­gi. Kai rei­kia...

 

Jau ki­tą die­ną de­gi­nom Mo­rę, gar­džia­vo­mės bly­nais ir ap­si­lan­kiu­sių či­go­niu­kų bei ki­tų per­si­ren­gė­lių pra­šėm grei­čiau iš­si­neš­ti žie­mos šal­tu­kus. Trep­sė­ti, plo­ti ir skan­duo­ti rei­kia kuo gar­siau, kad pa­va­sa­ris iš­girs­tų. Pa­si­bai­gus Už­ga­vė­nių pra­mo­goms, lau­kiam pa­va­sa­rio links­my­bių.

Pra­mo­gų uk­mer­giš­kiai ieš­ko ir įvai­riuo­se ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­mas itin pa­di­dė­jęs su­si­do­mė­ji­mas tuo, ką siū­lo mū­siš­kis kul­tū­ros cen­tras.

„Se­zo­nas la­bai at­gi­jęs, – sa­ko kul­tū­ri­nės veik­los va­dy­bi­nin­kė Graž­vy­da Tu­šie­nė. – Vos ne kas­dien vyks­ta ren­gi­niai, su­lau­kiam įvai­rių ko­lek­ty­vų, bū­na daug spek­tak­lių, o sa­lė – pil­na. Bi­jo­jom, kad eu­ras iš­gąs­dins žmo­nes, bet taip ne­įvy­ko – su juo su­si­gy­ve­no.“

Ly­gi­na, jog ir į kon­cer­tus at­ei­na ge­ro­kai dau­giau žiū­ro­vų. „Jau ko­kie pen­ke­ri me­tai ne­si­rink­da­vo, o da­bar at­gi­jo. Kad ir pas Irū­ną bei Ma­rių – prieš po­rą me­tų jų kon­cer­te bu­vo gal šim­tas klau­sy­to­jų, o da­bar 500 vie­tų sa­lė­je vos til­po. Lau­kia žmo­nės ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio, An­driaus Ka­nia­vos mo­nos­pek­tak­lio, Onos Ko­lo­bo­vai­tės kon­cer­to, Do­na­to Mont­vy­do, nors bi­lie­tai į jo pa­si­ro­dy­mą ne­pi­gūs, bran­giau­sias – 21 eu­ras. Jau net ket­vir­tą kar­tą Uk­mer­gė­je – spek­tak­lis „Pa­ry­žiaus ka­ted­ra“, ku­ris tur­būt ir da­bar su­lauks pa­si­se­ki­mo“, – pa­sa­ko­jo G. Tu­šie­nė.

Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 19-ąją, Nau­juo­sius me­tus pra­dė­jo švęs­ti ki­nai – čia jie trun­ka ne vie­ną sa­vai­tę. Pa­mi­nė­ti to­kį ypa­tin­gą me­tą kvie­čia Lie­tu­vo­je įsi­kū­rę ki­nų res­to­ra­nai. Ne­ei­li­nį pa­si­bu­vi­mą šia pro­ga pa­siū­lė ir pa­na­ši Uk­mer­gė­je esan­ti vie­ta. Tik pra­dė­ju­sie­ji do­mė­tis sa­ko kraups­tan­tys nuo kai­nos, ku­ri vie­nam žmo­gui – ko­ne pu­sė šim­to eu­rų.

Ne­snau­džia po­li­ti­kai ar no­rin­tie­ji jais bū­ti – mū­sų kan­di­da­tai į svar­biau­sias ra­jo­no gal­vas. Su­si­ti­ki­mai ir po­kal­biai su rin­kė­jais jiems – ne tiek pra­mo­ga, kiek pa­rei­ga. Tuo me­tu ei­li­niai pi­lie­čiai to­kiuo­se su­si­ti­ki­muo­se sa­ko „pri­sip­ra­mo­gau­jan­tys“ – pri­sik­lau­san­tys anek­do­tų, pa­sa­kų, kaž­kur jau gir­dė­tų pa­ža­dų...

O štai lau­ke jau vis la­biau pa­kvim­pa pa­va­sa­riu. Ap­lin­kui ne tik švie­siau, bet ir links­mi čiul­buo­nė­lių bal­se­liai gar­ses­ni. Jie – ne po­li­ti­kai, nie­ko mums ne­pri­suoks ir ne­ža­da. Tik sa­vo dai­no­mis kvie­čia pa­čią di­džiau­sią pra­mo­gą po žie­mos – pa­va­sa­rį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų