Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ka­len­do­ri­nis pa­va­sa­ris šie­met kai kam taps sa­vo­tiš­ka po­li­ti­nės kar­je­ros pra­džia. Bus to­kių, ku­rie pir­mą­syk ak­ty­viai įsi­lies į sa­vi­val­dos gy­ve­ni­mą. Tie­sa, kai ra­jo­no ta­ry­bos na­riai po­sė­džiuo­se pri­ima spren­di­mus, ypa­tin­gai sva­riu jų dar­bas ne­at­ro­do. Juk daž­niau­si dar­bot­var­kė­se – pri­va­lo­mi „tech­ni­niai“ klau­si­mai, rei­ka­lin­gi tam, kad sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tai ne­pri­eš­ta­rau­tų Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mams, po­tvar­kiams ar nu­ta­ri­mams.

 

Vis dėl­to kiek­vie­nas iš šią sa­vai­tę į ra­jo­no ta­ry­bą iš­rink­tų­jų per at­ei­nan­čius ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus ga­li tap­ti ir itin reikš­min­gu. Gal jo bal­sas taps le­mia­mu, spren­džiant vie­ną ar ki­tą gy­vy­biš­kai svar­bų at­ei­ties klau­si­mą...

O kaip at­ro­dys Uk­mer­gė po šių rin­ki­mų? Jei skai­ty­si­me par­ti­jų pro­gra­mas ir jei jo­mis ti­kė­si­me, Uk­mer­gė taps be­veik ro­jus že­mė­je. Čia bus su­kur­ta dau­gy­bė dar­bo vie­tų, mik­ro­ra­jo­nuo­se švy­tės erd­vūs kie­mai, už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas mo­kė­si­me ma­žiau­siai ša­ly­je, per nak­tį gat­vė­se degs ži­bin­tai, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­lės lais­vai pa­si­rink­ti al­ter­na­ty­vų šil­dy­mą, na­mų ben­dri­jos su­lauks fi­nan­si­nės pa­ra­mos, mies­te kur­suos nau­ji eko­lo­giš­ki au­to­bu­sai, dvi­ra­ti­nin­kai rie­dės nau­jais dvi­ra­čių ta­kais, va­sa­rą su­tvar­ky­to­se Šven­to­sios pa­kran­tė­se šur­mu­liuos lai­min­gi ir so­tūs uk­mer­giš­kiai...

Duok Die­ve, kad šiais pa­ža­dais pa­ti­kė­tų rin­kė­jai ir kad bent ma­ža da­lis per­skai­ty­tų vi­sas par­ti­jų pro­gra­mas... De­ja, sta­tis­ti­ka by­lo­ja, jog dau­gu­ma rinks kan­di­da­tus at­si­žvelg­da­mi į as­me­ni­nes sim­pa­ti­jas, ar­ti­mų­jų pa­ta­ri­mus, pa­žin­tis ir gro­žį, gal – dar kai ką, tik jau ne į pro­gra­mas.

Ši rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja pa­ro­dė, kad Uk­mer­gė­je sto­ko­ja­me prieš­rin­ki­mi­nio ori­gi­na­lu­mo, ver­žlu­mo, nau­jų idė­jų. Žur­na­lis­ti­niu po­žiū­riu – vi­siš­ka pil­ku­ma: nei skan­da­lų, nei skan­da­lė­lių. Kai ku­rių po­li­ti­kų pa­jė­gos bu­vo nu­kreip­tos ver­buo­jant kiek­vie­ną rin­kė­ją as­me­niš­kai, ne­si­bo­dint vars­ty­ti žmo­nių na­mų du­ris ar sa­ve pri­sta­ti­nė­ti laip­ti­nė­se bei dau­gia­bu­čių rū­siuo­se...

Sek­ma­die­nio va­ka­rą di­de­lį ne­ri­mą iš­gy­vens per 260 uk­mer­giš­kių: tiek kan­di­da­tuo­ja į ta­ry­bą. La­bai di­de­lį ne­ri­mą – koks 100: tie, ku­rie yra są­ra­šų vir­šu­je. Žiau­rią įtam­pą pri­va­lės at­lai­ky­ti ly­de­riais va­di­na­mi trys kan­di­da­tai į me­rus. Vis­ką su­skai­čia­vus ir iš­ve­dus vi­dur­kį iš­vy­si­me ne­men­ką stre­so de­be­sį.

Vis dėl­to ge­ro­kai dau­giau bus tų, ku­riems rin­ki­mai – tie­siog pi­lie­ti­nė pa­rei­ga iš­si­rink­ti ra­jo­no va­do­vus. Ar­ba to­kių, ku­rie to­kios pa­rei­gos gy­ve­ni­me nė ne­ju­to: į rin­ki­mus juk tra­di­ciš­kai at­ei­na apie pu­sė to­kią tei­sę tu­rin­čių­jų.

Ta­čiau kad ir ko­kio pil­ku­mo po­li­ti­nis de­be­sis sek­ma­die­nį ka­bos virš Lie­tu­vos, jis tik­rai ne­už­goš svar­biau­sio – pa­va­sa­rė­jan­čios gam­tos, ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio su­tik­tu­vių, taip lau­kia­mos vy­tu­rio gies­mės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų