Zi­ta BATAITIENĖ

Kas­met kar­to­ja­si Pri­si­kė­li­mo ste­buk­las, iš­ju­din­da­mas krikš­čio­nis iš įpras­tos kas­die­ny­bės. Že­mė, žo­lė, žmo­gus iš nau­jo pri­si­ke­lia nau­jam pa­va­sa­riui, nau­jam gy­ve­ni­mui. Pri­si­kė­li­mas – pa­slap­tis, tei­gian­ti, jog Mei­lė stip­res­nė už Mir­tį.

Se­no­vės lie­tu­viai šven­tas Ve­ly­kas švęs­da­vo ke­tu­rias die­nas, da­bar už­ten­ka ir dvie­jų, įsi­ter­pu­sių į sku­bė­ji­mo, džiaugs­min­gų ir liūd­nų įvy­kių sū­ku­rį.

 

Šiais me­tais su­ta­po, jog po Ve­ly­kų puo­tos mi­ni­me Pa­sau­li­nę svei­ka­tos die­ną. Ba­lan­džio 7-oji skir­ta kas­die­ni­nio mais­to sau­gai. Su ne­sau­gaus mais­to var­to­ji­mu kas­met sie­ja­ma maž­daug du mi­li­jo­nai žmo­nių mir­čių. Vi­ru­sai, pa­ra­zi­tai, che­mi­nės me­džia­gos su­ke­lia apie du šim­tus įvai­riau­sių li­gų. Ke­lio­nės, mig­ra­ci­ja, pre­ky­bos rin­ka di­di­na tar­šos iš­pli­ti­mą po vi­są pa­sau­lį. Mi­nint Svei­ka­tos die­ną at­krei­pia­mas ūki­nin­kų, ga­my­bi­nin­kų, pre­ky­bi­nin­kų, var­to­to­jų dė­me­sys į tin­ka­mą mi­ty­bą, as­mens hi­gie­ną, na­tū­ra­lius mais­to pro­duk­tus.

Sek­ma­die­nį švę­si­me At­ve­ly­kį – ma­žą­sias vai­kų Ve­ly­kas, neap­si­ei­nan­čias be kiau­ši­nių ri­de­ni­mo, lais­ty­mo­si van­de­niu, su­pi­mo­si sū­py­nė­se. Tai tar­si Ve­ly­kų at­spin­dys, dar va­di­na­mas To­mo sek­ma­die­niu. Mat apaš­ta­las To­mas, ne­ga­lė­da­mas da­ly­vau­ti Ve­ly­ko­se, jas at­šven­tė po sa­vai­tės. Šiais me­tais At­ve­ly­kis su­tam­pa su sta­čia­ti­kių Ve­ly­ko­mis.

At­ve­ly­kis bus šven­čia­mas ir Uk­mer­gė­je. Sek­ma­die­nį į Tau­jė­nų dva­rą kvie­čia an­sam­blis „In­mez­zo“. At­ve­ly­kio kon­cer­te „Šir­dis gy­ve­ni­mą dai­nuos“ skam­bės po­pu­lia­rio­ji kla­si­ka. An­sam­blį su­bū­rė ope­ros so­lis­tė Auš­ra Sta­siū­nai­tė. Ne­trūks pra­mo­gų ir vai­kams. At­ve­ly­kio po­pie­tė pa­si­džiaug­ti šven­te ma­žuo­sius kvie­čia į pre­ky­bos cen­trą „Ei­fe­lis“.

Šių me­tų Ve­ly­kos pa­žy­mė­tos ge­du­lo žen­klu: an­trą Ve­ly­kų die­ną sun­ki li­ga pa­kir­to sig­na­ta­rą Ro­mu­al­dą Ozo­lą. Žy­mūs Lie­tu­vos žmo­nės šian­dien šį Aukš­tai­ti­jos sū­nų, fi­lo­so­fą, re­dak­to­rių, dau­ge­lio kny­gų au­to­rių pri­si­me­na kaip „są­ži­nin­gu­mo sim­bo­lį“ (Zig­mas Vaiš­vi­la), „Są­jū­džio sme­ge­nis, vals­ty­bės kū­rė­ją, mąs­ty­to­ją, ne­pails­ta­mai ieš­ko­ju­sį lais­vos, stip­rios ir sėk­min­gos Lie­tu­vos mo­de­lio“ (Da­lia Gry­baus­kai­tė), „vie­ną di­džiau­sių vi­sų lai­kų lie­tu­vių“ (Vy­tau­tas Radž­vi­las), „vie­ną tra­giš­kiau­sių Są­jū­džio lai­kų as­me­ny­bių“ (Aud­ro­nė Ur­bo­nai­tė).

Gar­siai iš­sa­ky­tos ve­lio­nio Ro­mu­al­do Ozo­lo min­tys kir­ba kiek­vie­nam lie­tu­viui: „Lie­tu­va yra nau­jo­je są­jun­go­je, at­si­sa­kiu­si di­džio­sios da­lies su­ve­re­ni­te­to, vi­siš­kai nu­gy­ven­ta, bai­gian­ti iš­si­vaikš­čio­ti ir sto­vin­ti prieš ap­si­spren­di­mą pri­baig­ti lie­tu­vių po­pu­lia­ci­ją fi­ziš­kai“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų