Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kny­gos – min­ties lai­vai, plau­kio­jan­tys lai­ko ban­go­mis ir rū­pes­tin­gai ga­be­nan­tys sa­vo bran­gų kro­vi­nį iš kar­tos į kar­tą. Be­veik prieš 500 me­tų taip yra pa­sa­kęs an­glų po­li­ti­kas, fi­lo­so­fas ir eseis­tas Fran­sis Be­ko­nas.

Ge­gu­žės 7-ąją Lie­tu­vo­je mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną ši fra­zė įgau­na ir kiek ki­to­kį at­spal­vį. Bran­giu min­čių kro­vi­niu mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je bu­vo ta­pęs ne tu­ri­nys, o pa­čios kny­gos.

 

Lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mo lai­ko­tar­pis, tru­kęs be­veik 40 me­tų, – vie­nas juo­džiau­sių mū­sų kul­tū­ros is­to­ri­jos tarps­nių. Sa­ko­ma, kad Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je ne­bū­ta ki­to to­kio fe­no­me­no.

Už drau­džia­mų kny­gų ga­be­ni­mą, pla­ti­ni­mą įkliu­vę žmo­nės bu­vo bau­džia­mi ka­lė­ji­mais ir trem­ti­mis. Ta­čiau is­to­ri­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, kad vi­suo­ti­nis pa­si­prie­ši­ni­mas ru­si­fi­ka­ci­jai kar­tu ta­po tau­tos at­gi­mi­mo pa­va­sa­riu, su­bran­di­nu­siu min­tis, kad lie­tu­viai pri­va­lo tu­rė­ti sa­vo ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę.

1904 m. ge­gu­žės 7-ąją Ru­si­jos ca­ras pa­skel­bė lie­tu­viš­ko žo­džio lais­vę. Šią die­ną žur­na­lis­tai mū­sų ša­ly­je mi­ni sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę. Kas­met su di­de­liu jau­du­liu ją pa­si­tin­ku. Ypač šiuo – kaip nie­kad grės­min­gu me­tu. Ar su­ge­ba­me įver­tin­ti tai, ką tu­ri­me? Gim­tą žo­dį, lais­vą kal­bą, ne­pri­klau­so­mą tė­vy­nę? Ar ne­svar­bes­niais nū­nai tam­pa ge­ras dar­bas, pri­si­tai­ky­mas, pel­nas, nuo­lan­ku­mas...

Sa­vai­tė bu­vo ku­pi­na ir ki­tų šven­čių bei at­min­ti­nų da­tų. Ge­gu­žės 4-ąją mi­nė­ta Šv. Flo­ri­jo­no, gais­rų ser­gė­to­jo, die­na – ug­nia­ge­sių ir gel­bė­to­jų pro­fe­si­nė šven­tė.

Ge­gu­žės 5-ąją Lie­tu­vo­je mi­ni­ma van­dent­var­kos ūkio dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė šven­tė, o pa­sau­ly­je – Tarp­tau­ti­nė aku­še­rių die­na.

Ge­gu­žės 8-oji – pen­kia­gu­ba šven­tė: Tarp­tau­ti­nė rau­do­no­jo kry­žiaus, Lie­tu­vos mui­ti­nės įkū­ri­mo, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mo die­na bei bu­hal­te­rių pro­fe­si­nė šven­tė. Se­no­liams ši die­na bu­vo ge­riau­siai ži­no­ma kaip šv. Sta­nis­lo­vo var­du­vės. Ti­kė­ta ir da­bar dar ti­ki­ma, kad pui­kiai de­rės tą­dien pa­so­din­ti svo­gū­nai.

Ant­rą­jį ge­gu­žės šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je šven­čia­ma Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė. Vi­si, ne­abe­jin­gi gė­lių gro­žiui, kvie­čia­mi į šven­tę Vil­niu­je, VU bo­ta­ni­kos so­de, ir Bur­biš­kio dva­re.

Ge­gu­žės 9-oji – Eu­ro­pos die­na. Tą­dien 1950 m. Pran­cū­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras iš­kė­lė su­vie­ny­tos Eu­ro­pos idė­ją, pa­siū­lė nau­jos for­mos po­li­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą. Šis pa­siū­ly­mas lai­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pra­džia.

Ru­si­jo­je šią die­ną – kiek ki­to­kios spal­vos. Tai – Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos mi­nė­ji­mas. Šie­met – 70-osios me­ti­nės. So­viet­me­čiu ir Lie­tu­vo­je jos mi­nė­tos pom­pas­tiš­kai. Ta­čiau at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę lai­ko­ma­si nuo­sta­tos, kad 1945-ųjų ge­gu­žės 9-oji ne­at­ne­šė lais­vės Lie­tu­vai, po­ka­riu il­gai vy­ko par­ti­za­ni­nis pa­si­prie­ši­ni­mas, va­di­na­mas „ka­ru po ka­ro“. Uk­mer­gė­je ši da­ta kas­met pa­žy­mi­ma kuk­liu mi­nė­ji­mu Pa­ši­lės ka­rių ka­pi­nė­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų