Va­le­ri­ja KUZINA

Po pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį įvy­ku­sio „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so ne­ty­la aist­ros dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų – nuo Lie­tu­vos ko­mi­si­jos ne­mei­lės Ru­si­jai iki – ar tin­ka­mai įver­tin­ta mū­sų dai­na. Vie­nų nuo­mo­ne, su to­kio sti­liaus dai­no­mis ir to­liau bū­si­me da­ly­vių są­ra­šo ant­ro­je pu­sė­je. Ki­ti ma­no, kad Lie­tu­vai iš vi­so ne­ver­ta šio kon­kur­so lai­mė­ti, nes pri­reik­tų daug lė­šų jį su­reng­ti. Pa­ga­liau ga­li­ma va­do­vau­tis olim­pi­niu prin­ci­pu: svar­bu da­ly­vau­ti, o ne lai­mė­ti.

 

Pas­ku­ti­nę ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio sa­vai­tę pra­dė­jo­me mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę din­gu­sių vai­kų die­ną. Vai­kai, ne­ra­dę su­pra­ti­mo, pa­lai­ky­mo, ši­lu­mos na­muo­se ir ne­su­pras­ti mo­kyk­lo­se, bė­ga iš na­mų, ti­kė­da­mie­si taip iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas. Tė­vai tu­rė­tų ska­tin­ti sa­vo at­ža­las iš­si­pa­sa­ko­ti, neuž­si­sklęs­ti sa­vy­je. Tai ypač ak­tu­a­lu da­bar, įsi­bė­gė­jus bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai.

Pas­ku­ti­nį ge­gu­žės tre­čia­die­nį mi­ni­ma Pa­sau­li­nė iš­sė­ti­nės skle­ro­zės die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ra­gi­na vi­sus at­kreip­ti dė­me­sį į šią klas­tin­gą li­gą. Ja daž­niau­siai su­ser­ga jau­ni, dar­bin­gi, iki tol bu­vę vi­siš­kai svei­ki žmo­nės.

Sim­bo­liš­ka, kad šį penk­ta­die­nį, prieš Mies­to šven­tę, ku­rios te­ma šie­met – „Su­si­ei­ki­me, kai­my­nai“, yra mi­ni­ma Eu­ro­pi­nė kai­my­nų die­na. Ji skir­ta ska­tin­ti ben­dra­vi­mą ir so­cia­li­nį so­li­da­ru­mą vi­so­je Eu­ro­po­je. Žmo­nės ra­gi­na­mi sa­vo kie­me, gat­vė­je ar so­de su­ruoš­ti ne­di­de­lę šven­tę. Uk­mer­giš­kiai tą pui­kiai ga­lės pa­da­ry­ti vi­si kar­tu šeš­ta­die­nį. Svar­bu, kad oras sa­vo pokš­tais ne­su­ga­din­tų šven­ti­nės nuo­tai­kos ir ne­su­truk­dy­tų da­ly­vau­ti gau­sy­bė­je ren­gi­nių.

Ge­gu­žės 31-oji – Pa­sau­li­nė die­na be ta­ba­ko. Vi­si rū­kan­tie­ji ska­ti­na­mi bent vie­ną die­ną ne­rū­ky­ti, o ge­riau ir vi­sai at­si­sa­ky­ti šio ža­lin­go žmo­nių svei­ka­tai ir ap­lin­kai įpro­čio. Kas­met pa­sau­ly­je nuo rū­ky­mo mirš­ta apie 6 mi­li­jo­nus žmo­nių, nuo pa­sy­vaus rū­ky­mo – 600 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Pa­sy­vus rū­ky­mas – tai, kai rū­kan­čio­jo ap­lin­ko­je esan­tie­ji yra nuo­di­ja­mi ta­ba­ko dū­mais. Tai­gi, prieš už­si­trauk­da­mi ci­ga­re­tę, pa­gal­vo­ki­te jei ne apie sa­vo, tai nors apie ar­ti­mų­jų svei­ka­tą.

Pas­ku­ti­ni­ą­ją pa­va­sa­rio die­ną taip pat šven­čia­ma pa­sau­li­nė švie­siap­lau­kių die­na. Šią die­ną skir­tin­guo­se mies­tuo­se vyks­ta švie­siap­lau­kių pa­ra­dai. Ma­no­ma, kad blon­di­nės la­biau trau­kia vy­rus, gal to­dėl at­si­ra­do ma­da švie­sin­ti plau­kus. Ta­čiau apie da­žy­tas švie­siap­lau­kes ku­ria­ma dau­gy­bė anek­do­tų, kri­tiš­kai ver­ti­nant jų pro­tą. Tik, kaip ži­nia, tie­sos juo­se ne­daug, nes po­sa­kis „kaip blon­di­nė“ reiš­kia ne plau­kų spal­vą, o gy­ve­ni­mo bū­dą.  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų