Va­le­ri­ja KUZINA

Sa­vai­tę pra­dė­jo­me il­giau­sia die­na ir trum­piau­sia nak­ti­mi. Bir­že­lio 22-ąją sau­lė pa­sie­kia di­džiau­sią aukš­tį. Tą die­ną mi­ni­ma va­sa­ros sau­lėg­rį­ža ar­ba va­sar­vi­dis, dau­ge­ly­je pa­sau­lio kul­tū­rų pa­žy­mi­mas šven­tė­mis ir apei­go­mis.

Lie­tu­vo­je tra­di­ci­nė bal­tų vi­dur­va­sa­rio šven­tė – Ra­sos, vė­liau su­ta­pa­tin­tos su Jo­ni­nė­mis. Jas šven­tė­me ir Jo­nus bei Ja­ni­nas svei­ki­no­me tre­čia­die­nį. Ne­at­sie­ja­mas šios šven­tės pa­ly­do­vas yra lie­tus, vis pa­lais­tan­tis no­rin­čiuo­sius pa­si­links­min­ti ir ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do. Ne iš­im­tis ir šie me­tai. Bet nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­rą, nes lie­tu­čio bu­vo la­bai iš­si­il­gę so­di­nin­kai ir dar­ži­nin­kai, lau­kian­tys kuo gau­ses­nių gė­ry­bių.

 

Yra pa­pro­tys per Jo­ni­nes spė­ti orą. Jei Jo­ni­nių nak­tį ly­ja, tai Ka­lė­dos bus su snie­gu. O žem­dir­biai pri­pa­žįs­ta, kad Jo­ni­nių lie­tus yra la­bai nau­din­gas der­liui.

Ket­vir­ta­die­nį mi­ni­ma tarp­tau­ti­nė jū­ri­nin­kų die­na. Ne vie­ną jų kar­tą yra iš­lei­du­sios Lie­tu­vos aukš­to­ji jū­rei­vys­tės ir Klai­pė­dos lai­vi­nin­kų mo­kyk­los. Jū­ri­nin­kai mums ga­be­na bū­ti­niau­sias pre­kes, pluk­do žmo­nes į to­li­mą­sias ša­lis. Kaip ži­nia, jū­rei­viai – re­ti sve­čiai na­muo­se. Se­nais lai­kais jų šei­mas pa­siek­da­vo tik vie­nas ki­tas laiš­kas per me­tus. Ge­rai, kad da­bar šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis jie ga­li su­si­siek­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais bū­da­mi to­li jū­ro­je. Kai ku­rie iš jų, tu­rė­da­mi ge­ro­ką plau­kio­ji­mo pa­tir­tį, no­ri dirb­ti sau­su­mo­je, bet po ku­rio lai­ko vis vien iš­plau­kia. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad jū­ra vi­lio­ja...

Bir­že­lio 26-oji – Tarp­tau­ti­nė ko­vos su nar­ko­ma­ni­ja die­na. Nar­ko­ma­ni­ja yra vie­na opiau­sių pro­ble­mų, pa­pli­tu­sių šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je. La­bai svar­bu in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, o ypač jau­ni­mą, apie ža­lin­gas pa­sek­mes, ku­rias ga­li su­kel­ti nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų var­to­ji­mas, bei pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą.

Dar vie­na su van­dens tel­ki­niais su­si­ju­si die­na mi­ni­ma penk­ta­die­nį. Tai – tarp­tau­ti­nė žve­jų die­na. Žve­jy­ba nuo se­no bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių ama­tų. Taip pat tai – ge­ras lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­das. Yra ren­gia­mos įvai­rios var­žy­bos. Šiuo­lai­ki­nių var­žy­bų me­tu su­gau­tos žu­vys yra pa­lei­džia­mos. Įver­ti­na­mas yra tik lai­mi­kio dy­dis ir svo­ris.

Jau vi­du­ram­žiais ga­lio­jo žve­jy­bos ap­ri­bo­ji­mai, ta­čiau ne vi­si jų pai­sė. Ne iš­im­tis – ir da­bar­ti­niai lai­kai. Tai­gi žve­jams, vyks­tan­tiems pa­žu­vau­ti, ga­li­ma pa­lin­kė­ti nei žvy­no, nei uo­de­gos, ne­su­si­vi­lio­ti tuo me­tu drau­džia­mo­mis gau­dy­ti žu­vi­mis ir kad par­neš­tų švie­žios, o ne šal­dy­tos žu­vies.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų