Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Fe­jer­ver­kais ir šam­pa­no kamš­čių poš­kė­ji­mais pa­ly­dė­jo­me se­nuo­sius me­tus ir įžen­gė­me į 2014-uo­sius. Nau­jų me­tų šven­tė vi­suo­met su­ku­ria ste­buk­lo iliu­zi­ją, iš jų vi­suo­met ti­ki­ma­si kaž­ko­kių es­mi­nių pa­si­kei­ti­mų, slap­tų sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo.

Ta­čiau, de­ja, pra­ėjus nau­jų­jų šven­tėms, vėl esa­me nu­svies­ti į tą pa­čią kas­die­ny­bę. Ke­liau­ja­me į dar­bus, puo­la­me prie per­nai ne­pa­baig­tų dar­bų, grį­žę vėl tvar­ko­mės na­mus. Po šven­čių ir šiukš­lių ki­bi­ras kaž­kaip grei­čiau pri­si­pil­do... Į kon­tei­ne­rius ke­liau­ja do­va­nų pa­kuo­tės, mais­to li­ku­čiai nuo šven­ti­nio sta­lo, tuš­ti bu­te­liai.

 

Prie kon­tei­ne­rių at­ei­na mo­te­riš­kė, ne­ši­na di­džiu­le tuš­čių šam­pa­no bu­te­lių dė­že. Vie­ną po ki­to ra­miai sau de­da į kon­tei­ne­rį, ant ku­rio kuo aiš­kiau­siai pa­ra­šy­ta „Ža­lio­sios at­lie­kos“. 

Ne­iš­ken­čiu ne­at­krei­pu­si mo­te­riš­kės dė­me­sio į už­ra­šą ir pa­ta­riu krau­ti sa­vo „gė­ry­bes“ į ki­tą kon­tei­ne­rį. Bet pa­na­šu, kad taip ir li­kau ne­su­pras­ta – ji ban­dė pa­si­tei­sin­ti, kad de­da bu­te­lius tvar­kin­gai, jų sten­gia­si ne­su­dau­žy­ti. Be to, ir bu­te­liai ža­lios spal­vos... Ma­nau, kad dau­ge­liui rū­šiuo­jan­čių­jų at­lie­kas to­kį vaiz­de­lį pa­ma­čius ir to­kius ar­gu­men­tus iš­gir­dus ran­kos nu­svir­tų. O ir be jos su­mes­tų bu­te­lių iš šio kon­tei­ne­rio ky­šo plas­ti­ko pa­kuo­tės, kar­to­no dė­žės ir dar vi­so­kios at­lie­kos, ku­rių ža­lie­no­mis tik­rai ne­pa­va­din­si.

Gal psi­cho­lo­gai to­kias min­tis pa­va­din­tų po­šven­ti­ne dep­re­si­ja, ta­čiau pa­na­šu, kad ir nau­jai­siais me­tais dar kal­si­me sau į gal­vas tie­sas, ku­rio­mis va­do­vau­tis esa­me ver­čia­mi gy­ve­ni­mo.

Ver­kia­me, kad ky­la mo­kes­tis už šiukš­les, o pa­tys nė pirš­to ne­pa­ju­di­na­me, kad bent kiek jų kie­kį su­ma­žin­tu­me.

Žie­mą tų „ža­lie­nų“ ir ne tiek daug, bet bul­vių, mor­kų lu­pe­nas, api­pu­vu­sius obuo­lius ar nu­vy­tu­sias gė­lių puokš­tes ne­pa­tin­gė­ki­me į tam skir­tą kon­tei­ne­rį su­krau­ti. Šios su­pū­nan­čios at­lie­kos į kom­pos­to aikš­te­lę iš­ga­be­na­mos ir jų są­skai­ta su­ma­ži­na­mi į są­var­ty­ną ke­liau­jan­tys kie­kiai.

Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo spren­džia­mas da­bar­ti­nės val­džios li­ki­mas. Mat opo­zi­ci­ja pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ru ir su­šau­kė ne­ei­li­nį po­sė­dį, ku­ria­me ti­kė­jo­si ir kai ku­rių per­bė­gė­lių iš val­dan­čių­jų ko­man­dos pa­ra­mos. Šiam pla­nui ne­pa­vy­kus, da­bar­ti­nė val­džia ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti. Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mus ki­tą in­ter­pe­lia­ci­ją ga­li­ma skelb­ti tik po pu­sės me­tų.

Nuo me­tų pra­džios – per­mai­nos so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mo­je. So­cia­li­nės pa­šal­pos tei­ki­mas per­duo­da­mas sa­vi­val­dy­bėms vyk­dy­ti kaip sa­va­ran­kiš­ka funk­ci­ja, tad vi­sos sa­vi­val­dy­bės tu­rės dau­giau tei­sių ir at­sa­ko­my­bės ski­riant so­cia­li­nę pa­šal­pą ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų