Savanoriai savo šventei pasirinko Ukmergę

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė 22-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes pa­mi­nė­jo Uk­mer­gė­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kariūnai žygiavo Ukmergės gatvėmis.

 

 

Pa­sak ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, Rink­ti­nės die­na tra­di­ciš­kai šven­čia­ma mies­te, ku­ria­me yra dis­lo­kuo­tas Rink­ti­nės pa­da­li­nys. Ka­dan­gi toks pa­da­li­nys vei­kia mū­sų mies­te, šie­met šven­tei pa­si­rink­ta Uk­mer­gė.

Penk­ta­die­nį uk­mer­giš­kiai tu­rė­jo pro­gos pa­si­gro­žė­ti iš­kil­min­gu ka­riuo­me­nės žy­giu cen­tri­ne Kau­no gat­ve, pa­si­klau­sy­ti pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šų.

 

03-05-2_straipsnio_2_nuotr

Miesto centre griaudėjo orkestro muzika.


 

Vi­dur­die­nį ka­riai iš­si­ri­kia­vo  Kęs­tu­čio aikš­tė­je prie Lais­vės pa­min­klo. Čia juos pa­svei­ki­no at­vy­kęs Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Ba­ro­nas. Nu­si­pel­niu­siems ka­riū­nams bu­vo įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai ir su­teik­ti aukš­tes­ni laips­niai.

Nu­griau­dė­jo ir spe­cia­liai iš Vil­niaus at­si­ga­ben­tos pa­tran­kos šū­viai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas  sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­brė­žė, kad sa­va­no­rio var­das kaip są­vo­ka Lie­tu­vo­je at­si­ra­do nuo 1918 m., kai ka­riai sa­va­no­riš­kai sto­jo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ko­voms dėl ne­pri­klau­so­my­bės.

 

03-05-2_straipsnio_3_nuotr

Kariūnams buvo suteikti aukštesni laipsniai.

 


 

„Di­džio­sios ko­vos apy­gar­da ir­gi tu­ri sa­vo pra­smin­gą is­to­ri­ją – fak­tiš­kai pra­dė­jo veik­ti nuo 1944 m. va­sa­ros ir vei­kė Vil­niaus, Kau­no ir Uk­mer­gės ap­skri­ty­se. Jūs esa­te tre­čio­ji sa­va­no­rių kar­ta. Esa­te pro­fe­sio­na­liai pa­si­ren­gę gy­ny­bai, ap­sau­gai ir pa­gal­bai tiek Lie­tu­vo­je, tiek vyk­dant tarp­tau­ti­nes mi­si­jas“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Vė­liau aikš­tė­je prie kul­tū­ros cen­tro no­rin­tie­ji ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti ka­rių gin­klus bei pa­ska­nau­ti ka­rei­viš­kos ko­šės.

Rink­ti­nės įkū­ri­mo me­ti­nių pro­ga kul­tū­ros cen­tre bu­vo su­reng­tas mi­nė­ji­mas, kur pri­min­ta rink­ti­nės is­to­ri­ja. Uk­mer­giš­kis Vy­tau­tas Gi­pas pa­pa­sa­ko­jo apie tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je mū­sų mies­te dis­lo­kuo­tą I pės­ti­nin­kų LDK Ge­di­mi­no pul­ką. Kon­cer­ta­vo Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus mo­ki­niai, kul­tū­ros cen­tro „Trem­ti­nio“ cho­ras, sa­va­no­rių pa­jė­gų big­ben­das.

 

03-05-2_straipsnio_4_nuotr

Prie kareiviškos košės nutįso eilė.


 

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė bu­vo įkur­ta Vil­niu­je 1991 m. ko­vo 1 d.

Šiuo me­tu Rink­ti­nės šta­bas dis­lo­kuo­tas Vil­niu­je, o kuo­pos – Vil­niu­je, Tra­kuo­se, Šven­čio­ny­se, Ig­na­li­no­je, Mo­lė­tuo­se ir Uk­mer­gė­je. Pa­grin­di­nė Rink­ti­nės funk­ci­ja – reng­ti ka­rius sa­va­no­rius vals­ty­bės gy­ny­bai ir ki­toms už­duo­tims vyk­dy­ti.

Nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens Tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne da­ly­vau­ja 16-oji Pro­vin­ci­jos at­kū­ri­mo gru­pė, ku­ri su­da­ry­ta KASP Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės pa­grin­du.

 

03-05-2_straipsnio_5_nuotr


03-05-2_straipsnio_6_nuotr03-05-2_straipsnio_7_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų