Savivaldybė pasirašė sutartį su atliekų vežėjais

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su nau­juo­ju at­lie­kų ve­žė­ju. Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są lai­mė­jo UAB „Eko­no­vus“ iš Vil­niaus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jo pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei kai­nuos 173 li­tus 7 cen­tus už vie­ną to­ną.

Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Jų pa­siū­ly­tos kai­nos sky­rė­si ne­di­de­lė­mis su­mo­mis. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė, įver­ti­nu­si ir ki­tus kri­te­ri­jus, pa­si­rin­ko ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­sią įmo­nę.

Į su­tar­ties są­ly­gas yra įtrauk­tas punk­tas apie at­lie­kų rū­šia­vi­mą. UAB „Eko­no­vus“ įsi­pa­rei­go­ja sa­vo lė­šo­mis pa­sta­ty­ti rū­šia­vi­mo li­ni­ją sa­vi­val­dy­bės su­teik­ta­me skly­pe.

Dėl rū­šia­vi­mo aikš­te­lės vie­tos dar neap­si­spręs­ta.

Su­tar­tis su ope­ra­to­riu­mi pa­si­ra­šy­ta 5 me­tams.

Nau­ja­sis bui­ti­nių at­lie­kų ope­ra­to­rius veik­lą pra­dė­ti tu­rė­tų ba­lan­džio pra­džio­je. Iki to lai­ko tu­ri sa­vi­val­dy­bei pri­sta­ty­ti su­tar­ties vyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mo do­ku­men­tus.

Iki tol at­lie­kų ve­ži­mu rū­pin­sis UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Su šia įmo­ne rug­sė­jį bu­vo su­da­ry­ta lai­ki­na su­tar­tis. Jos pri­rei­kė po to, kai UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ini­cia­ty­va su sa­vi­val­dy­be bu­vo nu­trauk­ta at­lie­kų ve­ži­mo su­tar­tis.

UAB „Eko­no­vus“ – vie­na di­džiau­sių at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vių Lie­tu­vo­je, už­si­i­man­ti ant­ri­nių ža­lia­vų, pa­kuo­tės, ga­my­bos at­lie­kų ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mu ir ap­do­ro­ji­mu. Lie­tu­vo­je tu­ri 7 pa­da­li­nius, įstei­gę duk­te­ri­nę įmo­nę Bal­ta­ru­si­jo­je.

Šiuo me­tu ben­dro­vė su­ren­ka bui­ti­nes at­lie­kas ir ant­ri­nes ža­lia­vas Vil­niu­je, Kau­no ra­jo­ne, Klai­pė­do­je, Kai­šia­do­ry­se, Prie­nuo­se, Birš­to­ne, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, Ša­kiuo­se, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

UAB „Eko­no­vus“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ma­rius Dva­rec­kas sa­ko, kad ma­žes­nę kai­ną kon­kur­se pa­siū­ly­ti tu­ri ga­li­my­bę, ka­dan­gi yra vie­ni stam­biau­sių ša­ly­je, tu­ri pa­tir­ties, kaip ma­žin­ti pa­slau­gų tei­ki­mo kaš­tus.

„Daug in­ves­tuo­ja­me į nau­jos, mo­der­nios ir efek­ty­vios tech­ni­kos įsi­gi­ji­mą. Tai lei­džia mums pi­giau pa­siū­ly­ti sa­vo pa­slau­gas“, – aiš­ki­na jis.

Va­do­vas sa­ko, kad UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ dar­buo­to­jus, ku­rie dir­ba at­lie­kų rin­ki­mo dar­bus, pa­kvies į sa­vo įmo­nę – taip žmo­nėms iš­liks dar­bo vie­tos.

Iš ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo ir par­da­vi­mo įmo­nė gau­na pu­sę sa­vo pa­ja­mų ir yra pa­ti su­in­te­re­suo­ta sta­ty­ti rū­šia­vi­mo aikš­te­lę. Vyk­dy­ti šį su­tar­ties punk­tą įmo­nė ke­ti­na iš kar­to, kai tik sa­vi­val­dy­bė pa­skirs jiems skly­pą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų