Savivaldybė premijas žarstė dosniai

Ant­ra­die­nį įvy­ko ar­chi­tek­tū­ri­nio kon­kur­so, ku­ris bu­vo skelb­tas pi­lia­kal­nio ir ša­lia jo esan­čio se­na­mies­čio erd­vėms su­tvar­ky­ti, pa­baig­tu­vės. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo itin dos­ni – iš biu­dže­to pre­mi­joms iš­da­lin­ta 24 tūks­tan­čiai li­tų. Ap­do­va­no­ti ne tik nu­ga­lė­to­jai, bet ir dar ke­tu­ri da­ly­viai. Iš vi­so kon­kur­se jų da­ly­va­vo še­ši.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Me­čis­lo­vui ir Mar­ty­nui Va­le­vi­čiams ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė vi­ce­me­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me, kad ko­mi­si­ja ge­riau­siu pro­jek­ti­niu pa­siū­ly­mu pri­pa­ži­no UAB „Kla­si­ki­nis por­ti­kas“. Pro­jek­to au­to­riai – Me­čis­lo­vas ir Mar­ty­nas Va­le­vi­čiai ap­do­va­no­ti 7000 li­tų pre­mi­ja. Be to, su jais bus de­ra­ma­si dėl tech­ni­nio pro­jek­to.

Ant­ro­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jai – UAB „Ku­po­la“ ga­vo 6000 li­tų pre­mi­ją. Tre­tie­siems – G. Kar­ve­lio pro­jek­ti­nei įmo­nei „SK“ – ati­te­ko 5000 li­tų ap­do­va­no­ji­mas. Dar dviem da­ly­viams įteik­tos pa­ska­ti­na­mo­sios pre­mi­jos po 3000 li­tų. Po šio kon­kur­so sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas „su­lie­sė­jo“ 24 tūks­tan­čiais li­tų.

„To­kios bu­vo kon­kur­so, ku­rį or­ga­ni­za­vo mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­ga, są­ly­gos“, – aiš­ki­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Pa­sak Vil­niaus ar­chi­tek­tų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­ko Ta­do Bal­čiū­no, UAB „Kla­si­ki­nis por­ti­kas“ pro­jek­te mi­ni­ma­lio­mis prie­mo­nė­mis pa­siek­tas mak­si­ma­lus re­zul­ta­tas.

 

11-26-2_straipsnio_2_nuotr

 Įgy­ven­di­nus M. ir M. Va­le­vi­čių pro­jek­tą, vaiz­das ap­link pi­lia­kal­nį tu­rė­tų ge­ro­kai pa­si­keis­ti.


Tai vie­nin­te­lis pro­jek­tas, ku­ria­me „nu­šla­vus“ ap­lin­kui esan­čius pri­va­čius na­mus, me­džius, ne­tvar­kin­gus sta­ti­nius, eks­po­nuo­ja­mas pi­lia­kal­nis. Iš­ryš­ki­na­mas ir ki­tas ob­jek­tas – ša­lia jo esan­tys pir­ties griu­vė­siai. Ap­si­ei­na­ma be se­na­mies­čio „sve­tim­kū­nių“ – nau­jų sta­ti­nių, pi­lia­kal­nį juo­sian­ti Vil­kmer­gė­lė vi­zu­a­liai ne­pra­dings­ta tarp ki­tų ob­jek­tų.

Ko­mi­si­jos na­riai ma­no, kad į kai ku­rias iš­sa­ky­tas pa­sta­bas UAB „Kla­si­ki­nis por­ti­kas“ at­sto­vai at­si­žvelgs to­li­mes­niuo­se pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eta­puo­se.

R. Ja­nic­kas ap­gai­les­ta­vo, kad dėl su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių lai­ko pa­reng­ti pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus ne­bu­vo daug, ta­čiau pir­mo­jo bly­no pri­svi­lu­siu ne­lai­ko. Jis pa­ti­ki­no, kad prak­ti­ka skelb­ti ar­chi­tek­tų idė­jų kon­kur­są bus tę­sia­ma. Pla­nuo­jant cen­tri­nės mies­to aikš­tės, par­ko tvar­ky­mą, kon­kur­sas tę­sis il­giau.

Pa­gal lai­mė­to­jų pro­jek­ti­nį pa­siū­ly­mą bus ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas. Ar­ti­miau­si dar­bai bus vyk­do­mi vals­ty­bi­nė­je, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je že­mė­je ir apims pi­lia­kal­nio bei pir­ties griu­vė­sių erd­ves. Tai, anot R. Ja­nic­ko, eta­pi­nis pro­jek­tas. „Jei ir nu­ma­ty­ta in­ter­ven­ci­ja į pri­va­čias val­das, ne­rei­kia su­pras­ti, kad tuoj pat im­si­me griau­ti na­mus ir nai­kin­ti dar­žus. Šis pro­jek­tas – vi­zi­ja, sie­kia­my­bė dvi­de­šim­čiai ar net tris­de­šim­čiai me­tų“, – tei­gia pa­šne­ko­vas.

Šią sa­vai­tę vi­si kon­kur­so da­ly­viai sa­vo pro­jek­tus pri­sta­tė Vil­niu­je, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tre.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų