Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

...Ne tik lie­pos kait­ra įsu­ka į pa­čią tik­riau­sią va­sa­ros re­a­ly­bę. Va­sa­ra ne­at­sie­ja­ma nuo ves­tu­vių: joms pa­si­rin­ku­sių­jų šį me­tą – re­kor­diš­kai daug. Ves­tu­vių pla­nuo­to­jams, pro­gi­nių rū­bų siu­vė­jams, gro­žio pa­slau­gų tei­kė­jams – pats dar­by­me­tis. At­si­kvėp­ti nė­ra ka­da, ta­čiau dvi­gu­bai ar tri­gu­bai di­des­nis už­dar­bis – vi­sai ma­lo­nus to­kio va­sa­ri­nio triū­so įver­ti­ni­mas.

 

Kaip kon­tras­tas prie met­ri­ka­ci­jos biu­rų be­si­bū­riuo­jan­tiems ves­tu­vi­nin­kams, už gy­ve­ni­mo lai­mę lei­džia­miems ba­lan­džiams ir be­si­plaiks­tan­čiai nuo­ta­kos suk­ne­lei at­ro­do... sky­ry­bų re­kla­mos. Grei­tas, pi­gias sky­ry­bas siū­lan­čios įmo­nės į Uk­mer­gę dar ne­at­ėju­sios. Ir tur­būt kiek su­glum­ti pri­vers­tų iš­ka­ba su už­ra­šu „Sky­ry­bų cen­tras“, „Leng­vos sky­ry­bos“, kaip ki­tur...

Kri­zė­mis šei­mo­se su­si­rū­pi­no ir aukš­čiau­si dva­si­nin­kai. Apie tai svars­ty­ta šią sa­vai­tę Kau­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je. Pa­brėž­ta bū­ti­ny­bė stip­rin­ti ry­šį tarp ti­kė­ji­mo ir San­tuo­kos sak­ra­men­to. Esą ne­už­ten­ka ben­drą gy­ve­ni­mą kur­ti ke­ti­nan­čiuo­sius vien pa­ruoš­ti san­tuo­kai – rei­kia juos ly­dė­ti ir su­kū­rus šei­mą. Ak­cen­tuo­ta pa­gal­ba, kai šei­my­ni­nė si­tu­a­ci­ja – sun­ki.

De­ja, sky­ry­bų gau­sa lie­tu­viai pa­si­žy­mi. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai įre­gist­ruo­ta 20,5 tūkst. san­tuo­kų, ta­čiau iš­tuo­kų bū­ta 10 tūks­tan­čių...

O su­si­tuo­ku­sie­ji me­daus mė­ne­sio šau­na į to­li­mas ša­lis. Nuo­ty­kių ten ieš­ko ir lie­tu­viš­ko pa­jū­rio va­sa­rą ne­be­no­rin­tys atos­to­gau­to­jai. Kad ne­par­si­vež­tų li­gų, kas nu­tin­ka ne­at­sar­giems tu­ris­tams, pri­me­na­ma pa­si­skie­py­ti.

Eu­ro­pos li­gų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės cen­tro duo­me­ni­mis, ne­lai­mė­liams, tarp ku­rių – ir mū­sų tau­tie­čiai, ten­ka gy­dy­tis nuo ma­lia­ri­jos, he­pa­ti­to, ki­tų vi­ru­sų. „Do­va­nė­lių“ pri­gau­do­ma Egip­te, Tur­ki­jo­je, Ru­si­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, In­di­jo­je. Pra­ne­ša­ma ir apie ty­mų pro­trū­kį Šve­di­jo­je, Vel­se.

Apie gre­sian­čias li­gas tu­ri in­for­muo­ti ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai. Tai nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tu­riz­mo įsta­ty­mas.

Į Lie­tu­vą taip pat trau­kia tu­ris­tai. Pa­sak Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to, esa­me ir vie­no bri­tų dien­raš­čio pa­skelb­ta­me Pa­sau­lio ste­re­o­ti­pų že­mė­la­py­je. Lie­tu­va ja­me įvar­di­ja­ma gin­ta­ro ša­li­mi su sos­ti­ne var­du „krep­ši­nis“. Tuo me­tu Lat­vi­ja pa­krikš­ty­ta fol­klo­ro dai­nų ša­li­mi, Ita­li­ja – pi­cų, Ru­mu­ni­ja – Dra­ku­los, Tur­ki­ja – ke­ba­bų.

Ta­čiau kai ku­rie įver­ti­ni­mai – ne to­kie „drau­giš­ki“. Uk­rai­na va­di­na­ma „Pu­ti­no bran­giau­sio­ji“, Ki­ni­ja – „fab­ri­kas“. Ru­si­ja ga­vo ko­mu­nis­tų, Is­pa­ni­ja – gy­vū­nų tei­sių pa­žei­dė­jų, Bul­ga­ri­ja – „Ni­ke“ pa­dir­bi­nė­to­jų pra­var­des.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų